Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn sử dụng máy làm thao cát nhựa

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO
ISO 9001:2008
ISO
14001:2004

Néi quy an toµn
Sö dông m¸y lµm thao
c¸t nhùa

M· sè : AT - 00 - 24
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi:

0

Dùng huấn luyện cho người lao động

I. TRƯỚC KHI LÀM VIỆC :
1. Phải sử dụng đầy đủ và đúng quy định những trang bị BHLĐ cá nhân đã được cấp
phát.
2. Kiểm tra hệ thống điện, áp lực khí nén, van gas xem có đảm bảo yêu cầu làm việc
không.
3. Kiểm tra đóng mở không tải máy ở chế độ làm việc bằng tay, tự động, khe hở khuôn,
các phần vào ra của đầu thổi khuôn có đạt yêu cầu không.
4. Kiểm tra độ kín khít của van gas bằng cách đưa mồi lửa nhỏ vào xem có bắt lửa không
hoặc ngửi có mùi gas hay không.
5. Trong khi kiểm tra các điều trên khi phát hiện thấy vị trí, bộ phận nào của máy không
đảm bảo an toàn thì người thợ vận hành phải báo ngay cho người phụ trách trực tiếp để
có biện pháp xử lý.
II. TRONG KHI LÀM VIỆC:
1. Phải châm mồi lửa trước khi mở van gas và chỉnh mức độ gas từ từ, từ nhỏ đến lớn.
2. Khi đang nạp liệu vào khuôn không được cúi sát khuôn tránh khí nén thổi cát bắn vào
mắt (nếu cần dùng kính BHLĐ).
3. Khi thao tác lấy khuôn ra khỏi máy phải chú ý quan sát đề phòng má kẹp động bị loạn
hành trình do sự cố bất thường của hệ điều khiển.
4. Nguồn cung cấp gas phải đặt cách xa > 5m, không đặt nguồn cung cấp gas gần nơi có
nguồn cháy, nơi có người qua lại hoặc vị trí làm việc của người khác.
5. Không được chỉnh khuôn, máy khi chưa cắt cơ cấu đóng mở khuôn hoặc cắt máy ra
khỏi hệ điều hành.
6. Chỉ được lắp hoặc tháo khuôn ra khỏi máy khi đã kẹp chặt hai nửa khuôn bằng gông
chuyên dùng và móc nó vào cầu trục, cáp móc cầu trục phải căng.
III. KẾT THÚC CÔNG VIỆC:
1. Cắt điện vào máy, khoá tất cả các van khí nén, van gas, khoá nguồn cung cấp gas.
2. Vệ sinh máy và xung quanh vị trí làm việc.
3. Bàn giao ca ghi rõ tình trạng thiết bị cho ca sau nắm được.
GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Tuyển

...
DISOCO
Néi quy an toµn
dông m¸y lµm thao
c¸t nhùa
Dùng huấn luyện cho người lao động
M· sè : AT - 00 - 24
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2 008
ISO
14001:2004
Trang sè: 1 /1
LÇn söa ®æi: 0
I. TRƯỚC KHI LÀM VIỆC :
1. Phải sử dụng đầy đủ đúng quy định những trang bị BHLĐ nhân đã được cấp
phát.
2. Kiểm tra hệ thống điện, áp lực khí nén, van gas xem đảm bảo yêu cầu làm việc
không.
3. Kiểm tra đóng mở không tải máy chế độ làm việc bằng tay, tự động, khe hở khuôn,
các phần vào ra của đầu thổi khuôn có đạt yêu cầu không.
4. Kiểm tra độ kín khít của van gas bằng cách đưa mồi lửa nhỏo xem bắt lửa không
hoặc ngửi có mùi gas hay không.
5. Trong khi kiểm tra các điều trên khi phát hiện thấy vị trí, bộ phận nào của máy không
đảm bảo an toàn thì người thợ vận hành phải báo ngay cho người phụ trách trực tiếp để
có biện pháp xử lý.
II. TRONG KHI LÀM VIỆC:
1. Phải châm mồi lửa trước khi mở van gas và chỉnh mức độ gas từ từ, từ nhỏ đến lớn.
2. Khi đang nạp liệu vào khuôn không được cúi sát khuôn tránh khí nén thổi cát bắn vào
mắt (nếu cần dùng kính BHLĐ).
3. Khi thao c lấy khuôn ra khỏi máy phải chú ý quan sát đề phòng kẹp động bị loạn
hành trình do sự cố bất thường của hệ điều khiển.
4. Nguồn cung cấp gas phải đặt cách xa > 5m, không đặt nguồn cung cấp gas gần nơi
nguồn cháy,i có người qua lại hoặc vị trí làm việc của người khác.
5. Không được chỉnh khuôn, máy khi chưa cắt cấu đóng mở khuôn hoặc cắt máy ra
khỏi hệ điều hành.
6. Chỉ được lắp hoặc tháo khuôn ra khỏi máy khi đã kẹp chặt hai nửa khuôn bằng gông
chuyên dùng móc nó vào cầu trục, cáp móc cầu trục phải căng.
III. KẾT THÚC CÔNG VIỆC:
1. Cắt điện vào máy, khoá tất cả các van khí nén, van gas, khoá nguồn cung cấp gas.
2. Vsinh máy và xung quanh vị trí làm việc.
3. Bàn giao ca ghitình trạng thiết bị cho ca sau nắm được.
GIÁM ĐỐC
Ngô Văn Tuyển
Nội quy an toàn sử dụng máy làm thao cát nhựa - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn sử dụng máy làm thao cát nhựa 9 10 793