Ktl-icon-tai-lieu

Nước thải sản xuất giấy

Được đăng lên bởi Mỹ Loan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nước thải sản xuất giấy
Những chất ô nhiễm chủ yếu của ngành tạo bột xeo giấy đối với các nguồn nước
bao gồm:
Vật huyền phù: là những hạt chất rắn không chìm trong nước, bao gồm chất vô cơ,
cát, bụi, quặng…hoặc những chất hữu cơ như dầu, cặn hữu cơ. Nhiều vật huyền phù
xả xuống nguồn nước dần dần sẽ hình thành các “bãi sợi” và tạo ra quá trình lên
men, từ đó tiêu hao oxy hòa tan trong nước, tác động tới sự sống còn của các sinh
vật trong nước, phủ lấp không gian sinh tồn, gây cản trở các hoạt động bình
thường…
Vật hóa hợp dễ sinh hóa phân giải: là những thành phần nguyên liệu với số lượng
tương đương đã tan trong quá trình tạo bột xeo giấy dễ sinh hóa phân giải, bao gồm
các vật có lượng phân tử thấp (chất bán sợi, me-ta-nôn, a-cết, axit ca-pơ-ríc, loại
đường…) Những chất này sẽ bị oxy hóa, do đó cũng tiêu hao oxy hòa tan trong
nước, gây tác hại đối với các sinh vật.
Vật hóa hợp khó sinh hóa phân giải: bắt nguồn chủ yếu từ chất đường phân tử lớn
và lignin trong nguyên liệu sợi. Những chất này thường có màu, do đó ảnh hưởng
đến sự chiếu rọi của ánh sáng vào nguồn nước. Những vật chất này cũng có thể gây
biến dị trong cơ thể sinh vật nếu bị hấp thu.
Các vật chất có độc: rất nhiều vật chất có độc đối với sinh vật hiện diện trong nước
thải của công nghiệp giấy như colophan và axit béo không bão hòa trong dịch đen,
dịch thải của đoạn tẩy trắng, dịch thải đoạn rút xút.
Trong quá trình sản xuất giấy, những yếu tố gây ô nhiễm chính :
- pH cao do kiềm dư gây ra
- Thông số cảm quan (màu đen, mùi) chủ yếu do khử Lignin
- Cạn lơ lửng (do bột giấy)
- COD và BOD do các chất hữu cơ hòa tan gây ra.
Nước thải giấy được chia làm 2 loại là
- Dịch đen, hình thành trong giai đoạn xử lý lignin trong nguyên liệu hình
thành bột giấy. pH cao,
- Nước trắng, hình thành ở giai đoạn 2 trong quá trình xeo giấy
Phương pháp xử lý
- Dịch đen:
Theo kết quả nghiên cứu, sản xuất mỗi tấn bột giấy phải thải ra khoảng 10 tấn dịch
đen. Xử lý dịch đen thường có ba phương thức: phương pháp thu hồi kiềm theo
công nghệ tiên tiến nhất những năm gần đây, tuy nhiên hiệu quả rộng rãi không thật
sự cao vì vốn đầu tư quá lớn; phương pháp xử lý sinh hóa bằng hệ thống xử lý nước
thải, cũng đòi hỏi hệ thống kỹ thuật cao và sự chính xác tuyệt đối; và phương pháp
thứ ba là thay đổi tính chất của lignin trong dịch đen.
Lignin là thành phần chính trong dịch đen, nếu xử lý tốt có thể trở thành một thứ
sản phẩm tái sinh có nhiều đặc tính độc đáo như không độc, giá rẻ, có thể ứng dụng
phổ biến trong công nghiệp, nôn...
Nước thải sản xuất giấy
Những chất ô nhiễm chủ yếu của ngành tạo bột xeo giấy đối với các nguồn nước
bao gồm:
Vật huyền phù: những hạt chất rắn không chìm trong nước, bao gồm chất cơ,
cát, bụi, quặng…hoặc những chất hữu cơ như dầu, cặn hữu cơ. Nhiều vật huyền phù
xả xuống nguồn nước dần dần sẽ hình thành c “bãi sợi” tạo ra quá trình lên
men, t đó tiêu hao oxy hòa tan trong nước, tác động tới sự sống còn của các sinh
vật trong nước, phủ lấp không gian sinh tồn, gây cản trở các hoạt động bình
thường…
Vật hóa hp dễ sinh hóa phân giải: những thành phần nguyên liệu với số lượng
tương đương đã tan trong qtrình tạo bột xeo giấy dsinh hóa phân giải, bao gồm
các vật lượng phân tử thấp (chất bán sợi, me-ta-nôn, a-cết, axit ca-pơ-ríc, loại
đường…) Những chất này sẽ bị oxy hóa, do đó cũng tiêu hao oxy hòa tan trong
nước, gây tác hại đối với các sinh vật.
Vật hóa hp k sinh hóa phân giải: bắt nguồn chủ yếu từ chất đường phân tử lớn
lignin trong nguyên liệu sợi. Những chất này thường màu, do đónh hưởng
đến sự chiếu rọi của ánh sáng vào nguồn nước. Những vật chất này cũng có thể gây
biến dị trong cơ thể sinh vật nếu bị hấp thu.
Các vật chất độc: rất nhiều vật chấtđộc đối với sinh vật hiện diện trong nước
thải của công nghiệp giấy như colophan axit béo khôngo hòa trong dịch đen,
dịch thải của đoạn tẩy trắng, dịch thải đoạn rút xút.
Trong quá trình sản xuất giấy, những yếu tố gây ô nhiễm chính :
- pH cao do kiềm dư gây ra
- Thông số cảm quan (màu đen, mùi) chủ yếu do khử Lignin
- Cạn lơ lửng (do bột giấy)
- COD và BOD do các chất hữu cơ hòa tan gây ra.
Nước thải giấy được chia làm 2 loại là
- Dịch đen, hình thành trong giai đoạn xử lignin trong nguyên liệu hình
thành bột giấy. pH cao,
- Nước trắng, hình thành ở giai đoạn 2 trong quá trình xeo giấy
Phương pháp xử lý
- Dịch đen:
Theo kết quả nghiên cứu, sản xuất mỗi tấn bột giấy phải thải ra khoảng 10 tấn dịch
đen. Xử lý dịch đen thường ba phương thức: phương pháp thu hồi kiềm theo
công nghệ tiên tiến nhất những năm gần đây, tuy nhiên hiệu quả rộng rãi không thật
sự cao vì vốn đầu tư quá lớn; phương pháp xử lý sinh hóa bằng hệ thống xử lý nước
thải, cũng đòi hỏi hệ thống kỹ thuật cao sự chính xác tuyệt đối; phương pháp
thứ ba là thay đổi tính chất của lignin trong dịch đen.
Lignin thành phần chính trong dịch đen, nếu xử tốt thể trở thành một thứ
sản phẩm tái sinh có nhiều đặc tính độc đáo như không độc, grẻ, có thể ứng dụng
phổ biến trong công nghiệp, nông lâm nghiệp, dầu mỏ, luyện kim, thuốc nhuộm, xi-
Nước thải sản xuất giấy - Trang 2
Nước thải sản xuất giấy - Người đăng: Mỹ Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nước thải sản xuất giấy 9 10 928