Ktl-icon-tai-lieu

Nuôi cấy mô

Được đăng lên bởi huynhmaithao300194
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TIỂU LUẬN MÔN NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
NIÊN KHÓA: 2012 – 2015
SVTH: Huỳnh Thị Mai Thảo (C8UD1)

Thành Phố Hồ Chí Minh
Tháng 10/2014

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây, nuôi cấy mô tế bào thực vật đã không ngừng phát triển
và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng.
Những thành tựu trên đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển nền nông
nghiệp công nghệ cao manh tính cạnh tranh trong thị trường quốc tế.
Nuôi cấy mô tế bào còn là một phương pháp nghiên cứu hiệu quả nhất quá trình phát
sinh hình thái ở nhiều loại thực vật.
Bằng phương pháp nuôi cấy mô, ta hoàn toàn có thể loại bỏ được những cá thể nhiễm
bệnh, tạo sự đồng loạt về giống, từ đó tạo ra sự đồng loạt của các sản phẩm cuối cùng,
giúp cơ giới hóa được khâu trồng trọt và thu hoạch. Nhờ đó mà năng suất lao động tăng
lên, Với công nghệ mới này năng suất của ngành nông nghiệp tăng thêm 2500 lần –
không có lĩnh vực công nghệ nào có thể sánh được.
Trong bài tiểu luận này, nhóm chúng em trình bày khái quát phương pháp nuôi cấy tế
bào và tái tạo mô sẹo từ huyền phù tế bào cây thông đỏ Hymalaya (Thông đỏ Lâm
Đồng) (Taxus wallichiana Zucc.)
Trong quá trình làm bài tiểu luận em cảm ơn sự hướng dẫn của cô TS.Trần Thị Dung đã
giúp em hoàn thành bài luận này một cách tốt nhất. Mặc dù, em đã cố gắng hết sức
nhưng không tránh khỏi những sai sót. Mong cô và các bạn thông cảm và đóng góp ý
kiến để bài tiểu luận hoàn chỉnh hơn.
Huỳnh Thị Mai Thảo

1

I. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
1. Định nghĩa:


Nuôi cấy mô-tế bào thực vật là kĩ thuật cho phép nuôi cấy dễ dàng những

tế bào thực vật hay mô phân sinh sạch bệnh trong môi trường nhân tạo thích hợp để
tạo ra những khối tế bào hay những cây hoàn chỉnh trong ống nghiệm.
2. Cơ sở của việc nuôi cấy mô tế bào thực vật
Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật là quá trình điều khiển sự phát sinh tế bào thực
vật (khi nuôi cấy trong điều kiện nhân tạo vô trùng) một cách có định hướng vào sự
phân hóa và sự phân hóa của tế bào trên cơ sở tính toàn năng của tế bào thực vật.
 Tính toàn năng của tế bào: Tế bào bất kỳ nào của cơ thể sinh vật đa bào nào
cũng đều có khả năng phát triển thành cơ thể hoàn chỉnh khi gặp điều kiện thuận lợi.
Đó là tính toàn năng của tế bào.
 Sự phân hoá và phản phân hoá của tế bào: Cơ thể sinh vật trưởng thành bao
gồm nhiều cơ quan có chức năng khác nhau được hình thành từ nhiều lo...
B GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐNG KINH T - CÔNG NGH TP.HCM
KHOA CÔNG NGH SINH HC
TIU LUN MÔN NUÔI CY MÔ T BÀO THC VT
NGÀNH CÔNG NGH SINH HC
NIÊN KHÓA: 2012 2015
SVTH: Hunh Th Mai Tho (C8UD1)
Thành Ph H Chí Minh
Tháng 10/2014
Nuôi cấy mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nuôi cấy mô - Người đăng: huynhmaithao300194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nuôi cấy mô 9 10 153