Ktl-icon-tai-lieu

NX Khóa học cơ bản (Basic) Dành cho 新新

Được đăng lên bởi quy-nguyen1
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 8414 lần   |   Lượt tải: 82 lần
NX
Khóa học cơ bản
(Basic)
Dành cho 新新
1

Khái quát về CAD
CAD là chữ viết tắt của Computer Aided Design, là công cụ hỗ trợ thiết kế trên máy tính.
NX chính là phần mềm CAD 3D được công ty Nissan sử dụng và đã đuợc công ty Siemens PLM
Software phát triển.
NX là sự kết hợp giữa I-deas 、 Unigraphics và phần mềm này được rất nhiều các công ty trên thế giới
sử dụng.
NX là hệ thống phát triển sản phẩm kỹ thuật số hỗ trợ toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm từ thiết kế
đến chế tạo, phân tích.
Trong khuôn khổ khoá học này chúng ta sẽ học về những công cụ phục vụ cho việc thiết kế.

2

NX-CAD
Trình tự thao tác tạo dữ liệu 3D

3

Quyết định vị trí chuẩn để tạo dữ liệu
CAD
4

Tiến hành tạo bản vẽ
2D

5

3D hoá bản vẽ 2D
6

Hoàn thành dữ liệu 3D
7

Tạo một dữ liệu 2D
khác

8

3D hoá bản vẽ vừa
tạo

9

Ta đã có 2 phần 3D
10

Tạo thêm một dữ liệu 3D
nữa

11

Ghép 3 phần dữ liệu 3D vừa tạo vào thành
một
12

Tạo thêm hình khác và ghép
vào hình vừa tạo lúc trước
13

Tạo dữ liệu để làm rỗng bên trong
14

Hình dạng
bên ngoài

Hình dạng
bên trong

Làm rỗng phần hình dạng bên ngoài bằng hình dạng bên
trong.
15

Xoay

Xoay tạo lỗ, hoàn thành 新新
16

Chúng ta đã tạo được 1 新新 .
Tiếp theo, tập hợp nhiều ?? 
tạo
thành 1 ??  tổng.

17

Tập hợp ??
18

Sắp xếp ??
19

Xoay

Hoàn thành ??  tổng
20

Ta đã tạo xong ??  tổng
Thông qua dữ liệu vừa tạo
Chúng ta có thể xác định
những yếu tố sau :

21

Có thể đo được khoảng cách
22

Có thể tính được thể
tích

23

Từ điểm gốc ( 新新 )có thể xác định được vị trí
24

Có thể tạo được mặt cắt
2D
25

Có thể nhập chữ và kích thước vào mặt cắt
2D
26

Có thể tạo được bản vẽ từ dữ liệu
3D
27

Có thể xác định được mặt cắt của dữ liệu
3D
28

Khi các bạn tham gia khoá học này,
các bạn hoàn toàn có thể thao tác
được tất cả các kỹ năng CAD đã
được giới thiệu. Ngoài ra các bạn
còn nắm bắt được rất nhiều các kỹ
năng khác nữa.
Chúc các bạn thoải mái, tự tin với
kỹ năng CAD của chính bản thân
mình.
29

NX-CAD
Trình tự thao tác tạo dữ liệu 3D
Kết thúc

30

NX Basic ?? ???????
Bài giảng các thao tác cơ bản của NX được tiến hành trong 7 ngày, bao gồm các kiến thức tối
thiểu nên có để thiết kế. Để công việc thiết kế có hiệu quả hơn thì sau khi kết thúc khóa học này
nên tiếp tục học thêm khóa học đi sâu vào chuyên môn và kiến thức cụ thể của ngành.

Giai đoạn sơ cấp: Làm quen với NX và nắm được các kĩ năng cơ bản về NX. 、、、
Kết thúc khóa học sẽ có bài kiểm tra xác nhận mức độ tiếp thu.

31

Cách sử dụng giáo trình này
Mục đích của bài

...
1
NX
Khóa học cơ bản
(Basic)
Dành cho 新新
NX Khóa học cơ bản (Basic) Dành cho 新新 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NX Khóa học cơ bản (Basic) Dành cho 新新 - Người đăng: quy-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
NX Khóa học cơ bản (Basic) Dành cho 新新 9 10 548