Ktl-icon-tai-lieu

Ổ Lăn

Được đăng lên bởi Tung Nguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 10

Ổ LĂN

NỘI DUNG
I.

KHÁI NIỆM CHUNG.

II.

KÍ HIỆU Ổ LĂN.

III. CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH.
IV. TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO KHẢ NĂNG TẢI ĐỘNG.
V. TÍNH TOÁN Ổ LĂN THEO KHẢ NĂNG TẢI TĨNH

I. KHÁI NIỆM CHUNG
1. Cấu tạo
Ổ lăn dùng để đỡ trục tâm, trục truyền và các
chi tiết quay, đảm bảo chuyển động quay và đỡ tải
trọng tác dụng lên các chi tiết trên.
2

2

3

1

4

1

3

4

2. Phân loại
a. Theo hình dạng con lăn: ổ bi, ổ đũa, ổ côn, ổ kim.

b. Theo chiều lực tác dụng:

 Ổ đỡ: chỉ chịu được lực hướng tâm và một phần nhỏ

lực dọc trục.
 Ổ đỡ chặn: chịu được lực hướng tâm lẫn lực dọc trục.
 Ổ chặn: chỉ chịu được lực dọc trục.
 Ổ chặn đỡ: chịu được lực dọc trục và một phần nhỏ
lực hướng tâm.

c.

Theo khả năng tự lựa:
 Tự lựa theo góc xoay.
 Tự lựa theo chiều trục.

d. Theo khả năng chịu tải:

 Ổ cỡ nhẹ.
 Ổ cỡ trung.
 Ổ cỡ nặng.
e. Theo số dãy con lăn: ổ 1 dãy, ổ 2 dãy, ổ 4 dãy…

3. Ưu, nhược điểm
a. Ưu điểm:

 Do sản xuất hàng loạt nên giá thành ổ lăn thấp.
 Ma sát sinh ra trong ổ là ma sát lăn nên tổn thất công
suất do ma sát thấp.
 Chăm sóc và bôi trơn đơn giản.
 So với ổ trượt thì ổ lăn có kích thước dọc trục nhỏ hơn.

b. Nhược điểm:

 Kích thước hướng kính tương đối lớn.
 Lực quán tính tác dụng lên con lăn khá lớn khi làm
việc với vận tốc cao, có thể phá vỡ vòng cách.
 Khả năng chịu va đập và chấn động kém do độ cứng
của kết cấu ổ lăn thấp.
 Ồn khi làm việc với vận tốc cao.

II. KÍ HIỆU Ổ LĂN
Ý nghĩa của 4 chữ số cuối trong kí hiệu ổ lăn như sau:
ABCD
- Kí tự A: biểu thị loại ổ
+ 0: ổ bi đỡ 1 dãy
+ 1: ổ bi đỡ lòng cầu 2 dãy
+ 2: ổ đũa trụ ngắn đỡ
+ 3: ổ đũa lòng cầu 2 dãy
+ 4: ổ kim
+ 5: ổ đũa trụ xoắn
+ 6: ổ bi đỡ chặn
+ 7: ổ đũa côn
+ 8: ổ bi chặn, ổ bi chặn đỡ
+ 9: ổ đũa chặn, ổ đũa chặn đỡ

- Kí tự B: biểu thị cỡ ổ

- Kí tự CD: biểu thị đường

+ 8, 9: siêu nhẹ

kính vòng trong của ổ

+ 1, 7: đặc biệt nhẹ

+ 00: d = 10mm

+ 2, 5: nhẹ

+ 01: d = 12mm

+ 3, 6: trung

+ 02: d = 15mm

+ 4: nặng

+ 03: d = 17mm
+ 04: d = 20mm…

VD: Kí hiệu ổ 204, 6304, 7510 có ý nghĩa như thế nào?

III. CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH
1. Các dạng hỏng
 Tróc rỗ bề mặt do mỏi: do ứng suất tiếp xúc thay
đổi theo thời gian. Sau một thời gian làm việc, các
vết nứt tế vi phát triển thành tróc trên rãnh vòng và
trên bề mặt con lăn. Tróc là dạng hỏng chủ yếu của
các ổ lăn làm việc với vận tốc cao, chịu tải trọng lớn,
được che kín tốt.
 Mòn con lăn và vòng ổ: thường xảy ra với các ổ
bôi trơn không tốt, có các hạt kim loại rơi vào ổ.
Mòn là dạng hỏng ch...
BÀI 10
Ổ LĂN
Ổ Lăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ổ Lăn - Người đăng: Tung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Ổ Lăn 9 10 793