Ktl-icon-tai-lieu

Ô nhiễm không khí

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đô thị không phải
là vấn đề riêng lẽ của một quốc gia hay khu vực mà đó đã trở thành vấn đề toàn
cầu. thực trạng phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới trong thời
gian qua đã có những tác động lớn đến môi trường và đã làm cho môi trường sống
của con người đã thay đổi, ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những năm gần đây nhân
loại đã phải quan tâm nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đó là: sự biến
đổi khí hậu-nóng lên toàn cầu, sự suy giảm tầng ozon và mưa axit.
Ở Việt Nam ô nhiễm môi trường không khí đang là một vấn đề bức xúc đối với
môi trường đô thị, công nghiệp và các làng nghề. Ô nhiễm môi trường không khí
không chỉ tác động xấu đến sức khỏe con người (đặc biệt là gây ra các bệnh đường
hô hấp) mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái và biến đổi khí hậu như: hiệu ứng nhà
kính, mưa axit và suy giảm tầng ozon……công nghiệp hóa càng mạnh, đô thị hóa
càng phát triển thì nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí càng nhiều, áp
lực làm biến đổi chất lượng không khí theo chiều hướng xấu càng lớn. ở việt nam,
tại các khu công nghiệp, các trục đường giao thong lớn đều bị ô nhiễm với các cấp
độ khác nhau, nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Sự gia
tăng dân số, gia tang đột biến của các phương tiện giao thông trong khi cơ sở hạ
tầng còn thấp làm cho tình hình ô nhiễm trở nên trầm trọng.
Xuất phát từ vấn đề trên, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “ô nhiễm môi trường
không khí” để nghiên cứu và qua đó chúng em đề xuất một số biện pháp nhằm
giảm thiểu môi trường không khí.

II.NỘI DUNG
1. Khái niệm về ô nhiễm môi trường không khí
1.1. Khái niệm
-Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất lạ có mặt trong không khí hay là sự
biến đổi quan trọng trong thành phần khí quyển gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
con người, sinh vật và các hệ sinh thái khác.
-Chất gây ô nhiễm môi trường không khí: Là những chất mà sự có mặt của nó
trong không khí gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sự sinh
trưởng và phát triển của động thực vật…
+ Chất ô nhiễm sơ cấp: Là chất ô nhiễm xâm nhập trực tiếp vào môi trường từ
nguồn phát sinh : SO2, CO2, CO, bụi …
+ Chất ô nhiễm thứ cấp: Là chất thâm nhập vào môi trường thông qua phản ứng
giữa các chất ô nhiễm sơ cấp và phản ứng thông thường của khí quyển: so3 sinh ra
từ SO2 + O2 ; H2SO4 sinh ra từ : SO2 + O2 + H2O…
Thành phần của không khí
• Thành phần cố định bao gồm các loại khí: N2 , O2 , Ar,…
• Thành phần thay đổi : bao gồm ...
I.ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đô thị không phải
là vấn đề riêng lẽ của một quốc gia hay khu vực mà đó đã trở thành vấn đề toàn
cầu. thực trạng phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới trong thời
gian qua đã có những tác động lớn đến môi trường và đã làm cho môi trường sống
của con người đã thay đổi, ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những năm gần đây nhân
loại đã phải quan tâm nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đó là: sự biến
đổi khí hậu-nóng lên toàn cầu, sự suy giảm tầng ozon và mưa axit.
Ở Việt Nam ô nhiễm môi trường không khí đang là một vấn đề bức xúc đối với
môi trường đô thị, công nghiệp và các làng nghề. Ô nhiễm môi trường không khí
không chỉ tác động xấu đến sức khỏe con người (đặc biệt là gây ra các bệnh đường
hô hấp) mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái và biến đổi khí hậu như: hiệu ứng nhà
kính, mưa axit và suy giảm tầng ozon……công nghiệp hóa càng mạnh, đô thị hóa
càng phát triển thì nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí càng nhiều, áp
lực làm biến đổi chất lượng không khí theo chiều hướng xấu càng lớn. ở việt nam,
tại các khu công nghiệp, các trục đường giao thong lớn đều bị ô nhiễm với các cấp
độ khác nhau, nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Sự gia
tăng dân số, gia tang đột biến của các phương tiện giao thông trong khi cơ sở hạ
tầng còn thấp làm cho tình hình ô nhiễm trở nên trầm trọng.
Xuất phát từ vấn đề trên, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “ô nhiễm môi trường
không khí” để nghiên cứu và qua đó chúng em đề xuất một số biện pháp nhằm
giảm thiểu môi trường không khí.
Ô nhiễm không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ô nhiễm không khí - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ô nhiễm không khí 9 10 251