Ktl-icon-tai-lieu

ổn định áp suất

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.1

Bộ ổn định áp suất:
Bộ điều chỉnh áp suất được bắt ở cuối ống phân phối. Nhiệm vụ của bộ

điều áp là duy trì và ổn định độ chênh áp trong đường ống.
Bộ điều chỉnh áp suất nhiên liệu cấp đến vòi phun phụ thuộc vào áp suất
trên đường ống nạp. Lượng nhiên liệu được điều khiển bằng thời gian của tín
hiệu phun, nên để lượng nhiên liệu được phun ra chính xác thì mức chênh áp giữa
xăng cung cấp đến vòi phun và không gian đầu vòi phun phải luôn luôn giữ ở
mức 2,9 kG/cm2 và chính bộ điều chỉnh áp suất bảo đảm trách nhiệm này.

Hình 5.5: Sự điều chỉnh áp suất nhiên liệu theo áp suất đường ống
nạp
của bộ ổn định áp suất.

Hình 3.4: Kết cấu bộ ổn định áp suất.

1:Khoang thông với đường nạp khí; 2:Lò xo; 3:Van; 4:Màng;
5: Khoang thông với dàn ống xăng; 6:Ðường xăng hồi về thùng
xăng.
 Nguyên lý làm việc của bộ ổn định .
Nhiên liệu có áp suất từ dàn ống phân phối sẽ ấn màng (4) làm mở van (3).
Một phần nhiên liệu chạy ngược trở lại thùng chứa qua đường nhiên liệu trở về
thùng (6). Lượng nhiên liệu trở về phụ thuộc vào độ căng của lò xo màng, áp suất
nhiên liệu thay đổi tuỳ theo lượng nhiên liệu hồi. Ðộ chân không của đường ống
nạp được dẫn vào buồng phía chứa lò xo làm giảm sức căng lò xo và tăng lượng
nhiên liệu hồi, do đó làm giảm áp suất nhiên liệu. Nói tóm lại, khi độ chân không
của đường ống nạp tăng lên (giảm áp), thì áp suất nhiên liệu chỉ giảm tương ứng
với sự giảm áp suất đó. Vì vậy áp suất của nhiên liệu A và độ chân không đường
nạp B được duy trì không đổi. Khi bơm nhiên liệu ngừng hoạt động, lò xo (2) ấn
van (3) đóng lại. Kết quả là van một chiều bên trong nhiên liệu và van bên trong
bộ điều áp duy trì áp suất dư trong đường ống nhiên liệu.

...
1.1 Bộ ổn định áp suất:
Bộ điều chỉnh áp suất được bắt cuối ống phân phối. Nhiệm vụ của bộ
điều áp là duy trì và ổn định độ chênh áp trong đường ống.
Bộ điều chỉnh áp suất nhiên liệu cấp đến vòi phun phụ thuộc vào áp suất
trên đường ống nạp. Lượng nhiên liệu được điều khiển bằng thời gian của tín
hiệu phun, nên để lượng nhiên liệu được phun ra chính xác thì mức chênh áp giữa
xăng cung cấp đến vòi phun không gian đầu vòi phun phải luôn luôn giữ
mức 2,9 kG/cm2 và chính bộ điều chỉnh áp suất bảo đảm trách nhiệm này.
Hình 5.5: Sự điều chỉnh áp suất nhiên liệu theo áp suất đường ống
nạp
của bộ ổn định áp suất.
Hình 3.4: Kết cấu bộ ổn định áp suất.
ổn định áp suất - Trang 2
ổn định áp suất - Người đăng: Nguyễn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ổn định áp suất 9 10 676