Ktl-icon-tai-lieu

ÔN LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/18/2009

Chương I
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

ÔN LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN

VỀ MÁY TÍNH
1

CÁC HỆ ĐẾM

Hệ thập phân
Hệ nhị phân
Hệ bát phân
Hệ thập lục phân

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1.
2.
3.
4.

2

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1

1/18/2009

CÁC HỆ ĐẾM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

1. Hệ thập phân:
| Theo quy ước chung, số trong hệ thập phân sẽ
được viết thêm ký tự D hay d phía sau, tức viết tắt từ
tiếng Anh: decimal (tức decimal system), hoặc chỉ có
số mà thôi.

3

CÁC HỆ ĐẾM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2. Hệ nhị phân:
| Hệ nhị phân, hay còn tắt là hệ 2, sử dụng hai ký số 0 và 1
để mã hóa dữ liệu, cơ số sử dụng là 2. Các số trong hệ 2
thường được viết có thêm ký tự B hay b phía sau.

4

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2

1/18/2009

CÁC HỆ ĐẾM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2. Hệ nhị phân:
| Khi lập trình bằng ngôn ngữ cấp cao như Pascal, các
hằng số hệ 2 thường không được sử dụng trực tiếp Æ
qua trung gian hệ 8 hay 16
| 1 bit Æ Trạng thái điện áp cao (1), thấp (0)
| n bit Æ n trạng thái: Từ 0 đến 2n-1

5

CÁC HỆ ĐẾM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3. Hệ bát phân:
| Hệ bát phân sử dụng cơ số 8, do đó có 8 ký số trong hệ
này là 0, 1, … ,7. Các hằng số trong hệ 8 khi viết thường
có thêm ký tự O hay o (viết tắt từ octal) phía sau.

6

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

3

1/18/2009

CÁC HỆ ĐẾM
3. Hệ bát phân:
| Các hằng số trong hệ 8 khi viết thường có thêm ký tự O
hay o.
CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

7

CÁC HỆ ĐẾM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4. Hệ thập lục phân:
| Hệ 16 sử dụng cơ số 16, có 16 ký số khác nhau trong hệ
thống số đếm này từ 0, 1, … , 9, A, B, C, D, E, F. Trong
đó các ký số từ A tới F quy ước cho các giá trị 10, tới 15.
Các hằng hệ hex khi viết thường được viết thêm ký tự H
hay h phía sau số đã có.

8

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

4

1/18/2009

CÁC HỆ ĐẾM
4. Hệ thập lục phân:

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

9

CÁC HỆ ĐẾM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5. Chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số:
1. Chuyển từ số hệ 10 sang các hệ còn lại, mà chủ yếu là
chuyển từ hệ 10 sang hệ 2, sau đó từ hệ 2 thực hiện
việc gom bit để có số trong hệ 8 hay 16.
2. Và ngược lại chuyển từ các hệ còn lại sang hệ 10,
thực tế đây chính là dạng phân tích của các số trong
mỗi hệ.

10

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

5

1/18/2009

PHẦN MỀM

CBGD: ThS.Trần Anh Dũng

2. Ngôn ngữ cho máy tính:
a. Ngôn ngữ cấp cao:
o Cấp cao nhất là ngôn ngữ tự nhiên của con người.
người
o Các lệnh của ngôn ngữ cấp cao thường sử dụng các từ
tiếng Anh, các phép toán theo các ký hiệu toán học thông
thường do đó rất dễ sử dụng.
o Ví dụ cho các ngôn ngữ này là...
1/18/2009
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng 1
Chương I
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
ÔN LI CÁC KIN THC CƠ BN
V MÁY TÍNH
1
CÁC H ĐẾM
1. H thp phân
2. H nh phân
3. H bát phân
4. H thp lc phân
CBGD: ThS.Trn Anh Dũng
2
ÔN LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÔN LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ÔN LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MÁY 9 10 721