Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập 3 phối cảnh A3 giữa kì DHBK

Được đăng lên bởi Trần Hùng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sp

Sp

BÀI TẬP ÔN
KIỂM TRA GIỮA KỲ

Vẽ hình chiếu phối cảnh của vật

thể theo vị trí của điểm chân,
đường chân trời đã cho. Và hình
phối cảnh có tỷ lệ 2:1 so với
hình chiếu vuông góc.

...
S
p
S
p
BÀI TẬP ÔN
KIỂM TRA GIỮA KỲ
Vẽ hình chiếu phối cảnh của vật
thể theo vị trí của điểm chân,
đường chân trời đã cho. Và hình
phối cảnh có tỷ lệ 2:1 so với
hình chiếu vuông góc.
Ôn tập 3 phối cảnh A3 giữa kì DHBK - Người đăng: Trần Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ôn tập 3 phối cảnh A3 giữa kì DHBK 9 10 287