Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập 8 giá trị cốt lõi của Viettel

Được đăng lên bởi NGUYEN QUANG HIEU
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung bao gồm 8 giá trị cốt lõi của Viettel, ví dụ cụ thể cho từng giá trị cốt lõi này
Lưu ý: phi có liên h bn thân sau mi câu hi
1. 8 giá tr ct li ca Viettel
a. Thc tin là tiêu chuẩn ĐỂ KIM NGHIM CHÂN LÝ
Trong b 8 giá tr ct lõi ca Viettel, giá tr cốt lõi đầu tiên đối vi em
giá tr ct lõi quan trng nht, có sc nh hưởng rt ln và quan trọng đi
vi bn thân trong quá trình làm vic công tác ti Viettel trong thi gian
va qua ca chính bn thân em. Đối vi nhn thc ca bn thân, mi con
con người chúng ta đu lun riêng ca mình, nhng luận đó được
đúc kết t thc tin của chúng ta để rút ra được nhng kinh nghim quý báu
t xưa tới nay để tiếp cận chân lý và đự đoán tương lai. Chúng ta cần phi có
tư duy, lý luận và d đoán đ dn dắt nhưng chỉ có thc tin mi khẳng định
đưc nhng lun d đoán được đó đúng hay sai. Mỗi mt chúng
ta đều biết, thế gii quan xung quang chúng ta không ngừng thay đổi, vn
vt biến chuyn không ngng nên th nhng lun m nay s khác
ngày mai. Với phương pháp đá qua sông, mỗi bước đi của chúng ta phi
s phán đoán, phải luận logic, đồng thi phi s dng kinh nghim
quý báu đ quyết định những bước đi vững chc. Bi mỗi bước đi s mt
quyết đnh rt quan trọng đối vi mi chúng ta.
b. Trưởng thành qua nhng THÁCH THC VÀ THT BI
Trong mi mt chúng ta, không ai không tng mc sai lầm nào đó
trong cuc sng, vic mc sai làm không tránh khỏi được. Quan trng
chúng ta không mắc sai lm biết tha nhn nhng sai lầm để đối mt
vi nhng sai lm mình mc phải để rút ra nhng kinh nghim t nhng
sai lầm đó mới điều quan trọng hơn. Câu thành ngữ Tht bi m ca
Thành công” khẳng định một điều không ai th thành công như mình
mong đợi mà chưa tng tht bi mt lần. Để thành công được, chúng ta phi
trai qua nhiu thách thc, tht bi trong công việc điều tm nh
ng rt lớn đối vi chúng ta, chúng ta phi biết chp nhn tht bi, và xem
tht bại đó như mt bài học cùng quý giá đi vi bn thân mình. Tri
qua tht bi, chúng ta phi biết điều chnh, khc phc, tránh lp li tht bi
lần trước, đồng thời đng viên nhng ai tht bại để cùng gặt hái đưc thành
công. Tuyên dương nhng ai dám tha nhn, dám chu trách nhiệm nhưng
bên cạnh đó cần phi phê bình thng thn ngay t khi vic còn nh. Trong
Ôn tập 8 giá trị cốt lõi của Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập 8 giá trị cốt lõi của Viettel - Người đăng: NGUYEN QUANG HIEU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ôn tập 8 giá trị cốt lõi của Viettel 9 10 88