Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập Đồ gá 2014 ck5.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hào
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN LÝ THUYẾT
Chú ý: Cấu trúc đề thi gồm 3 câu: 2 câu lý thuyết, 1 câu bài tập (cho hình vẽ của chi tiết, lập sơ đồ
định vị và kẹp chặt, nêu rõ từng cơ cấu định vị và kẹp chặt).

1. Trình bày các phương án khi định vị chi tiết hạn chế 3 bậc tự do với chuẩn định vị là
mặt phẳng (cho cả hai trường hợp mặt phẳng thô và mặt phẳng tinh)? Vẽ hình minh họa
cho từng trường hợp.
2. Trình bày các phương án khi định vị chi tiết hạn chế 4 bậc tự do với chuẩn định vị là
mặt trụ ngoài (cho cả hai trường hợp mặt trụ thô và mặt trụ tinh)? Vẽ hình minh họa cho
từng trường hợp
3. Thế nào là gá đặt chi tiết? Trình bày các phương pháp gá đặt chi tiết? Phân tích ưu,
nhược điểm của từng loại.
4. Nêu các yêu cầu về phương, chiều, điểm đặt của lực kẹp chặt khi thiết kế phương án
kẹp chặt của đồ gá?
5. Trình bày trình tự các bước thiết kế đồ gá gia công?
6. Nêu các yêu cầu về phương, chiều, điểm đặt của lực kẹp chặt khi thiết kế phương án
kẹp chặt của đồ gá?
7. Trình bày vai trò, kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu phân độ đồ gá?
8. Trình bày vai trò, kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu dẫn hướng dụng cụ cắt?
9. Thế nào là đồ gá lắp ráp? Kết cấu của đồ gá lắp ráp bao gồm những bộ phận chính
nào? Trình bày về đồ gá lắp ráp vạn năng và đồ gá lắp ráp chuyên dùng?
10. Thế nào là đồ gá kiểm tra? Kết cấu của đồ gá kiểm tra bao gồm những bộ phận
chính nào? Công dụng của cơ cấu định vị, kẹp chặt, cơ cấu đo trong đồ gá kiểm tra?

...
CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN LÝ THUYẾT
Chú ý: Cấu trúc đề thi gồm 3 câu: 2 câu lý thuyết, 1 câu bài tập (cho hình vẽ của chi tiết, lập sơ đồ
định vị và kẹp chặt, nêu rõ từng cơ cấu định vị và kẹp chặt).
1. Trình bày các phương án khi định vị chi tiết hạn chế 3 bậc tự do với chuẩn định vị
mặt phẳng (cho cả hai trường hợp mặt phẳng thô và mặt phẳng tinh)? Vẽ hình minh họa
cho từng trường hợp.
2. Trình y các phương án khi định vị chi tiết hạn chế 4 bậc tự do với chuẩn định vị
mặt trụ ngoài (cho cả hai trường hợp mặt trụ thô mặt trụ tinh)? Vẽ hình minh họa cho
từng trường hợp
3. Thế o đặt chi tiết? Trình bày các phương pháp đặt chi tiết? Phân tích ưu,
nhược điểm của từng loại.
4. Nêu các yêu cầu về phương, chiều, điểm đặt của lực kẹp chặt khi thiết kế phương án
kẹp chặt của đồ gá?
5. Trình bày trình tự các bước thiết kế đồ gá gia công?
6. Nêu các yêu cầu về phương, chiều, điểm đặt của lực kẹp chặt khi thiết kế phương án
kẹp chặt của đồ gá?
7. Trình bày vai trò, kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu phân độ đồ gá?
8. Trình bày vai trò, kết cấu, nguyên lý làm việc của cơ cấu dẫn hướng dụng cụ cắt?
9. Thế nào đồ lắp ráp? Kết cấu của đồ lắp ráp bao gồm những bộ phận chính
nào? Trình bày về đồ gá lắp ráp vạn năng và đồ gá lắp ráp chuyên dùng?
10. Thế nào đồ kiểm tra? Kết cấu của đồ kiểm tra bao gồm những bộ phận
chính nào? Công dụng của cơ cấu định vị, kẹp chặt, cơ cấu đo trong đồ gá kiểm tra?
ôn tập Đồ gá 2014 ck5.doc - Người đăng: Nguyễn Văn Hào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ôn tập Đồ gá 2014 ck5.doc 9 10 801