Ktl-icon-tai-lieu

Ống dẫn và quạt công nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Đạt
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4349 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SVTH

(INDUSTRIAL FANS)

-IUH

SUMMARY
Currently the demand for industrial fan in the different sectors is essential,
but to select an appropriate fan needs to use mandatory user must know how
to calculate the typical setting appropriate for the needs question their use,
and then contact the heart designed to get yourself a fan suitable for
production needs. Today I would like to introduce a method to select the fan
fast and comfortable, industrialist easily measure yourself a true fan needs
quickly.

ON

N

Q

ON N

P

Page 1

SVTH
I.

:

1.
 Q
2O

2.

:



3.

:

a.

ON

N

Q

ON N

P

Page 2

SVTH

b.
 Q

N

 Q

N

 Q

2(100mmH2O)
2(300mmH2O)

N

2(1000mmH2O)

c.

:

 Q

ns=100-200

 Q

ns=200-600

 Q

ns=600-1200

 Q

ns=1200-4000
s

n.Q

ns 
4

 P0

 g


1
2






3

 53.

1
2

Q .
P0

3
4



3,65.n..Q

1
2

3

H4

d.
L

Â

ƯỚ

ON

N

Q

ON N

P

RỤ

Page 3

SVTH
II.

L

1.

N




2. Phân
:

O

ON

N
̉ Y LƯ
M ̀M

ON

CAOSU

N
̉ Y LƯ
ƯN

M LO


 O
<320 at.

ON

N

Q

ON N

P

Page 4

SVTH
 O
t.
 O
.


ng d n m m: có 2 dạng ống dẫn mềm - ống dẫn mềm cao su và ống dẫn
mềm kim loại.


ng d n m m cao su:

ợc sản xuất từ cao su tự nhiên và cao su nhân

tạo. Cấu tạo của ống dẫn mề
à

ồi ở

í

à

ờng bao gồm một ống cao su
ợc hóa bền bằng vỏ bọc phía ngoài hoặc

khung sợi nằm trong thành ống cao su. Ống mề

ợc sử dụng

ể nối giữa 2 phần tử khi vận hành có thể di chuyể
ó

ờ ặ

í

à

ối lẫn nhau.

ồi ống dẫn cao su sẽ làm giả

áp suất trong hệ thủy lực. Tuy nhiên ống dẫ
ã

ổi áp suất, giả

thọ ngắ


á

ó á

ộng
ợ

ểm

ộ cứng của toàn hệ thủy lực, tuổi

ă

ng d n m m kim lo i: phía trong là một ống dẫn có nhiều nếp gấp,
ống dẫn dạ

à

ợc chế tạo từ ồng hoặ

bọc một lớp vỏ bền. Giữa các vòng xoắn của ố
rỉ (cấu tạ

ì

é

á;
ợ

í
í

à

ợc

ề tránh rò

ới). Vật liệu bít kín có thể là giấy chuyên dụng hoặc

sợi atbet. Với vật liệu bít kín là giấy, ống dẫn có thể chị

ợc chất lỏng

nóng tới 110 0C, còn với sợi atbet – 300 0C. Ống dẫn mềm kim loạ

ợc

sử dụng khi mà hệ thủy lực sử dụng chất lỏng làm việc có tính xâm thực
à ă

ò

ạnh.

3.

ON

N

Q

ON N

P

Page 5

SVTH
 Mối nối thủy lự

ảm bảo việc lắp ghép ống dẫn thủy lực vào các phần tử

của hệ. Ngoài ra mối nố

ợc thiết kế nhằm thích hợp với yêu cầu tháo lắp

vận chuyển của hệ thủy lực.
 Mối nối phân ra làm: Mối nố
 M in

á

ợc và mối nố

c:
á

à

ểm của mối nố
với mối nố

ô

á

á

ố

ô

á

ợc gia công

ầu 2 ống hoặc dùng ống chuyể

ợc là giảm 25-30% về mặt khố

c : là ki...
SVTH
    Page 1

(INDUSTRIAL FANS)


-IUH


    
   
   
  

 
SUMMARY
Currently the demand for industrial fan in the different sectors is essential,
but to select an appropriate fan needs to use mandatory user must know how
to calculate the typical setting appropriate for the needs question their use,
and then contact the heart designed to get yourself a fan suitable for
production needs. Today I would like to introduce a method to select the fan
fast and comfortable, industrialist easily measure yourself a true fan needs
quickly.
Ống dẫn và quạt công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ống dẫn và quạt công nghiệp - Người đăng: Nguyễn Bùi Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Ống dẫn và quạt công nghiệp 9 10 950