Ktl-icon-tai-lieu

ống khói nhiệt mặt trời

Được đăng lên bởi Thanhtien Hoang
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HộinghịKhoahọc
CơhọcThủykhíToànquốc2013

TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ CỦA ỐNG KHÓI NHIỆT HAI KÊNH BẰNG THỰC NGHIỆM
VÀ TÍNH TOÁN SỐ

Optimizing design of a double-channel solar chimney
by experiments and computations

1

Nhómthựchiện

•
•
•

HVCH.HoàngThanhTiến
TS.NguyễnQuốcÝ
PGS. TS.NguyễnThịBảy

2

Nộidungbáocáo

•

Giớthiệu

•

Phươngphápđođạc

•

PhươngpháptínhtoánbằngmôhìnhCFD

•

Kếtquả

•

Kếtluận

3

Giớthiệu

Solar Chimneytruyềnthống

Solar Chimneyđềxuấtnghiêncứu
4

Phươngphápđođạc
Vịtrí

Kíchthước

Trạngthái

Chiềucaotấmhấpthụ

1.5m

Cốđịnh

Chiềucaolốivào

0.3m

Thayđổiđược

Tổngbềrộngkênh

0.3m

Thayđổiđược

Chiềusâucủakênh

0.5m

Cốđịnh

5

Phươngphápđođạc

•Cácloạivậtliệuđượcthửnghiệm
Nhôm
Tole
ThépTấm

•Tỉsốk =Gngoài/Gtrong
Thôngsốkiểmtra

Kíchthước(m)

Kênhngoài

0.025

0.05

0.1

0.15

0.175

Kênh trong

0.175

0.15

0.1

0.05

0.025

0.14

0.33

1

3

7

Tỉlệk =Gngoài/Gtrong

6

Phươngphápđođạc

•Tỉsốk =Gngoài/Gtrong
Thôngsốkiểmtra

Kích thước (m)

TổngbềrộnghaikênhG

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Chiều cao lối vào hi

0.03

0.07

0.1

0.2

0.3

Tỉlệr=hi/G

0.3

0.7

1

2

3

•Tỉsốk =Gngoài/Gtrong
Thôngsốkiểmtra

Kíchthước(m)

Chiềucaotấmhấpthụh

1.5

1.5

1.5

1.5

TổngbềrộnghaikênhG

0.05

0.1

0.2

0.3

Tỉlệf=G/h

0.3

0.7

1

2
7

PhươngpháptínhtoánbằngmôhìnhCFD

•




•

Cácbướctínhtoánđượcthựchiệnnhưsau:
Bước1:tìmlướihộitụ(100*15; 200*30; 300*45; 400*60; 500*75).
Bước2:tìmtỉlệphátxạnhiệthợplýhaimặttrướcvàsaucủatấmhấpthụ
Bước3:tínhtoánsosánhvớicáctrườnghợpthínghiệmtrongthôngsốkỹthuật

Tỉlệphátxạnhiệthợplýcủatấmhấpthụđượckiểmtra

Mặtngoài(%)

Mặttrong(%)
50

50

60

40

70

30

8

KẾT QUẢ
Vậtliệulàmtấmhấpthụ

0.05

Qvt ông-

0.04

haikênh

0.04

Qvkênhngoà i

Loạivậtliệu
Nhôm

0.03

Kẽm

0.03
Qv (m3/s)

0.02

Qvkênhtrong

Théptấm

0.02
0.01
0.01
0
100

200

300

400

500

600

700

800

900

tole kênh
ngoài
tole kênh
trong
tole

bức xạ nhiệt (W/m2)

ChọnNhômlàvậtliệulàmtấmhấpthụchomôhìnhthínghiệm(vậtliệunàychoQvtổngcaohơn20%)

9

KẾT QUẢ
Sựhộitụcủalướiphầntử

Qm
(kg/s)

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0

20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000
number of cells

Tỉlệphátxạnhiệtcủatấmhấpthụ

10

18

50%/50%

diem do kenh
trong

16
14

diem do kenh
ngoai

12
10

diem tinh
kenh trong

8
6

diem tinh
kenh ngoai

4
2

0
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Dòng nhiệt t ừ các bóng đèn (W/m2)

C h ê n h lệ c h n h iệ t đ ộ tro n g kê n h v à m tr b ê n n

C hê nh lệ c h nhiệ t đ ộ g iữ a tro ng kê nh v á mtr bê n ng o

2...
HộinghịKhoahọc
CơhọcThủykhíToànquốc2013
TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ CỦA ỐNG KHÓI NHIỆT HAI KÊNH BẰNG THỰC NGHIỆM
VÀ TÍNH TOÁN SỐ
1
Optimizing design of a double-channel solar chimney
by experiments and computations
ống khói nhiệt mặt trời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ống khói nhiệt mặt trời - Người đăng: Thanhtien Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
ống khói nhiệt mặt trời 9 10 612