Ktl-icon-tai-lieu

OrCAD 9.2

Được đăng lên bởi ryanchung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HÌNH ẢNH

o

TIÊU CHUẨN

GIÁ TRỊ

Độ rộng đường mạch tối thiểu

8mil (0.2mm)

Khoảng cách tối thiểu giữa 2 đối tượng
Track-To-Track,

- 8mil (0.2mm)

Pad-To-Pad, Track-To-Pad, Track-ToVia, Via-To-Via.
o

Độ hở mở copper (phủ đồng): Tối thiểu

-Tối thiểu 16mils=0.4mm

16mils=0.4mm

Khoảng chừa đường biên nhỏ nhất

>=20mil (0.5mm)

Mạch 2 lớp:
-Phủ xanh lá: 0.4mil (0.01mm)
Khoảng cách mở phủ nhỏ nhất

-Phủ xanh dương, đen,trắng : 10mil
(0.254mm)
Mạch 1 lớp:
-15mil(0.4mm)

Kích thước lỗ khoan

LỖ CHÂN L.KIỆN: PAD+0.7mm (0.9, 1, 1.2, 1.5,
1.8, 2, 2.5mm)
BẮT ỐC: PAD=LỖ KHOAN (3, 3.5, 4, 5,
5.5(mm)) < CNC

Kích thước lỗ Via (Lỗ nối lớp Top và

Tối thiểu 0.5mm, Pad Via = lỗ khoan + 0.5

Bottom)

Pad Via nhỏ nhất 1mm.

Lưu ý: Để in đẹp nên sử dụng các thông số
sau:
Độ dày của chữ để in (0.2mm)

Nét khung in linh kiện 0.3mm
Nét chữ linh kiện cao 2mm, nét chữ 0.18mm
Tên mạch cao 2.5mm, nét chữ 0.15mm

...
HÌNH ẢNH
TIÊU CHUẨN
GIÁ TRỊ
Độ rộng đường mạch tối thiểu
8mil (0.2mm)
o
Khoảng cách tối thiểu giữa 2 đối tượng
Track-To-Track,
Pad-To-Pad, Track-To-Pad, Track-To-
Via, Via-To-Via.
o
Độ hở mở copper (phủ đồng):
Tối thiểu
16mils=0.4mm
-
8mil (0.2mm)
-
Tối thiểu 16mils=0.4mm
Khoảng chừa đường biên nhỏ nhất
>=20mil (0.5mm)
Khoảng cách mở phủ nhỏ nhất
Mạch 2 lớp:
-Phủ xanh lá: 0.4mil (0.01mm)
-Phủ xanh dương, đen,trắng : 10mil
(0.254mm)
Mạch 1 lớp:
-15mil(0.4mm)
Kích thước lỗ khoan
LỖ CHÂN L.KIỆN:
PAD+0.7mm (0.9, 1, 1.2, 1.5,
1.8, 2, 2.5mm)
BẮT ỐC:
PAD=LỖ KHOAN (3, 3.5, 4, 5,
5.5(mm)) <
CNC
Kích thước lỗ Via (Lỗ nối lớp Top và
Bottom)
Tối thiểu 0.5mm, Pad Via = lỗ khoan + 0.5
Pad Via nhỏ nhất 1mm.
Độ dày của chữ để in (0.2mm)
Lưu ý: Để in đẹp nên sử dụng các thông số
sau:
Nét khung in linh kiện 0.3mm
Nét chữ linh kiện cao 2mm, nét chữ 0.18mm
Tên mạch cao 2.5mm, nét chữ 0.15mm
OrCAD 9.2 - Người đăng: ryanchung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
OrCAD 9.2 9 10 830