Ktl-icon-tai-lieu

"Petroleum Refining"

Được đăng lên bởi dangdanh
Số trang: 492 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PETROLEUM REFINING







Presentation of the Series

"Petroleum Refining"



FOREWORD









CONTENTS













NOMENCLATURE













Abreviations and Acronyms













1
Composition of Crude Oil and Petroleum Product





























2Fractionation and Elemental Analysis
of Crude Oils and Petroleum Cuts













































3
Characterization of Crude Oils
and Petroleum Fractions











































































www...
www.thuvien247.net
"Petroleum Refining" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
"Petroleum Refining" - Người đăng: dangdanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
492 Vietnamese
"Petroleum Refining" 9 10 312