Ktl-icon-tai-lieu

pha chế hóa chất

Được đăng lên bởi tran-phuong696
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Tp HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH

PHA CHẾ HÓA CHẤT
HỆ CAO ðẲNG NGHỀ KIỂM NGHIỆM

Biên soạn : ThS. Trương Bách Chiến

Thành phố Hồ Chí Minh, 2 – 2011

TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

_______________________________________________________________________________________

LỜI MỞ ðẦU

Cuốn giáo trình thực hành pha chế hóa chất này ñược biên
soạn dựa trên các tài liệu của TCVN, AOAC, ISO, và các
bài giảng của chính tác giả …, có sự ñiều chỉnh phù hợp
với trình ñộ, thiết bị, nhu cầu thực tiễn, số tiết qui ñịnh của
chương trình ñào tạo nghề kiểm nghiệm lương thực thực
phẩm tại Khoa công nghệ thực phẩm.
Do ñịnh hướng của nhà trường là rèn luyện tay nghề cho
sinh viên và giúp cho sinh viên nắm bắt ngay công việc
ngay sau khi ra trường, nên cuốn giáo trình thực hành ñòi
hỏi các sinh viên phải nắm vững qui trình, biết sắp xếp
hợp lí công việc, thao tác nhanh nhẹn, chính xác thì mới
thu ñược kết quả tốt sau khi hoàn tất học phần này.
Rất mong sự ñóng góp ý kiến của các thầy cô ñồng nghiệp
và các cấp lãnh ñạo ñể quyển giáo trình thực tập này ngày
càng hoàn thiện, ñáp ứng ñược yêu cầu nâng cao chất
lượng học tập cho sinh viên.
Xin chân thành cám ơn.
Mọi ý kiến ñóng góp xin gởi về:
Trương Bách Chiến – Khoa Công nghệ Thực Phẩm – Trường ðại học Công
Nghiệp Thực Phẩm TpHCM – số 140 Lê Trọng Tấn Tân Phú TpHCM

Email: truongbachien@yahoo.com

2
Biên soạn: ThS. Trương Bách Chiến

TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

_______________________________________________________________________________________

NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM
______________________________________________________

1.

Học sinh, sinh viên (SV) vào phòng thí nghiệm (PTN), phải tuân thủ thực
hiện mọi yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thực hành (GVHD) và cán bộ
phòng thí nghiệm (CBPTN)

2.

ði học ñúng giờ, sinh viên ñi trễ quá 15 phút không ñược vào thực tập.

3.

Khi vào PTN, nếu sinh viên không thuộc bài thực hành, thì GVHD yêu
cầu sinh viên ra khỏi PTN

4.

Sinh viên chịu trách nhiệm về các dụng cụ, thiết bị ñược giao khi vào
phòng thí nghiệm. Nếu làm hư hỏng, SV phải chịu ñền bù cho CBPTN,
và bị GVHD trừ ñiểm bài thực hành ñó

5.

Khi thực tập, phải tuyệt ñối giữ im lặng, không ñược nói lớn tiếng, hút
thuốc lá, ồn ào, làm mất trật tự trong phòng thí nghiệm

6.

Khi phá mẫu, ñun trên bếp ñiện có mùi, hay phải làm việc với acid ñặc,
kiềm ñặc, các dung môi bay hơi, thì nhất thiết phải làm tron...
GIÁO TRÌNH THC HÀNH
PHA CH HÓA CHT
HCAO ðẲNG NGH KIM NGHIM
Biên son : ThS. Trương Bách Chiến
TRƯỜNG ðẠI HC CÔNG NGHIP THC PHM Tp HCM
KHOA CÔNG NGH THC PHM
Thành phHồ Chí Minh, 2 – 2011
pha chế hóa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pha chế hóa chất - Người đăng: tran-phuong696
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
pha chế hóa chất 9 10 112