Ktl-icon-tai-lieu

Phần 4. CÔNG GIA CÔNG BẰNG CẮT GỌT

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ
TP.HỒ CHÍ MINH

Phần 4. CÔNG GIA CÔNG BẰNG CẮT GỌT (12)
Bài 1. Công nghệ gia công tiện (3)
Bài 2. Công nghệ gia công phay (3)
Bài 3. Công nghệ khoan – khoét - doa (3)
    
Bài 4. Công nghệ gia công bào và mài (3)
1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ
TP.HỒ CHÍ MINH

Bài 4. Công nghệ gia công bào và mài (3)
4.1. Công nghệ bào
4.1.1. Công dụng và đặc điểm
4.1.2. Phân loại
4.1.3. Cấu tạo

    

4.1.4. Dao bào và đồ gá trên máy bào
4.1.5. Công nghệ bào

2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - CÔNG NGHỆ
TP.HỒ CHÍ MINH

4.2. Công nghệ mài
4.2.1. Công dụng, đặc điểm và phân loại
4.2.2. Mài tròn ngoài có tâm và không tâm
4.2.3. Mài tròn trong có tâm và không tâm
4.2.4. Mài phẳng
    

4.2.5. Mài định hình và mài nghiền
3

BÀI 2
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG PHAY
MỤC ĐÍCH
1. Kiến thức: Cung cấp các kiến thức
+ Cấu tạo của máy bào và mài.
+ Dao và các trang thiết bị công nghệ của máy bào.
+ Công nghệ mài.
2. Kỹ năng:
+ Nhận biết cấu tạo của máy, dao, các trang thiết
của máy.
+ Tư duy logic và vận dụng linh hoạt các kiến
thức để lựa chọn phương án gia công cho phù hợp. 4

BÀI 2
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG PHAY
YÊU CẦU
Sau khi học xong tiết giảng này, sinh viên có khả
năng:
-Trình bày được cấu tạo của máy bào, dao bào và đồ
gá trên máy bào.
-Nhận biết được các trang thiết bị công nghệ của
    
máy bào và công dụng của chúng.
-Trình bày được công nghệ gia công mài.

5

4.2. Công nghệ mài
4.2.5. Mài định hình và mài nghiền

    
55

4.2. Công nghệ mài
4.2.5. Mài định hình và mài nghiền

    
56

...
1
Ph n 4. CÔNG GIA CÔNG B NG C T G T (12)
Bài 1. Công ngh gia công ti n (3)
Bài 2. Công ngh gia công phay (3)
Bài 3. Công ngh khoan – khoét - doa (3)
Bài 4. Công ngh gia công bào và mài (3)
TR NG CAO Đ NG KINH T - CÔNG NGHƯỜ
TP.H CHÍ MINH
Phần 4. CÔNG GIA CÔNG BẰNG CẮT GỌT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần 4. CÔNG GIA CÔNG BẰNG CẮT GỌT - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phần 4. CÔNG GIA CÔNG BẰNG CẮT GỌT 9 10 4