Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại composite

Được đăng lên bởi motherlover273
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vật liệu composite là tên gọi chung, còn chi tiết ra composite được chia ra làm nhiều loại. Bài viết sau sẽ
giúp bạn cơ bản phân loại được loại vật liệu này

PHÂN LOẠI COMPOSITE:
Vật liệu composite được phân loại theo hình dạng và theo bản chất của vật liệu thành phần.
1 - Phân loại theo hình dạng
a. Vật liệu composite độn dạng sợi:
Khi vật liệu tăng cường có dạng sợi, ta gọi đó là composite độn dạng sợi, chất độn dạng sợi gia
cường tăng cơ lý tính cho polymer nền.
b. Vật liệu composite độn dạng hạt :
Khi vật liệu tăng cường có dạng hạt, các tiểu phân hạt độn phân tán vào polymer nền. Hạt khác sợi ở
chỗ nó không có kích thước ưu tiên.
2 - Phân loại theo bản chất, thành phần
• Composite nền hữu cơ (nhựa, hạt) cùng với vật liệu cốt có dạng: sợi hữu cơ (polyamide, kevlar…), Sợi
khoáng (thủy tinh, carbon…), sợi kim loại (Bo, nhôm…)
• Composite nền kim loại: nền kim loại (hợp kim Titan, hợp kim Al,…) cùng với độn dạng hạt: sợi kim
loại (Bo), sợi khoáng (Si, C)…
• Composite nền khoáng (gốm) với vật liệu cốt dạng: sợi kim loại (Bo), hạt kim loại (chất gốm), hạt
gốm (cacbua, Nitơ)…

Các loại composite cốt sợi phổ biến
a. Composite polyme - sợi thủy tinh

Là loại được sản xuất với khối lượng nhiều nhất vì chúng khá rẻ, nhẹ, có độ bền riêng cao và sự gắn kết
tốt giữa hai pha nền - cốt, với cả hai loại cốt sợi liên tục cũng như gián đoạn. Loại phổ biến nhất là
polyeste - sợi thủy tinh, tiếp đến là nylon - sợi thủy tinh. Tuy nhiên loại này có nhược điểm là không đủ
độ cứng vững trong một số trường hợp yêu cầu (như khi làm kết cấu của máy bay, cầu...), nhiệt độ làm

việc thấp, dưới 200oC (trên đó polyme bị chảy và hủy hoại). Hiện composite polyme - sợi thủy tinh được
dùng ngày càng nhiều trong các phương tiện vận tải đặc biệt là vỏ (thân) xe hơi, tàu biển, ống dẫn,
container chứa hàng, tấm lát sàn công nghiệp. Đặc biệt trong công nghiệp ôtô nó có sức cạnh tranh cao
nhờ giảm được khối lượng và do đó là tiêu hao nhiên liệu.

b. Composite polyme - sợi khác

Composite polyme - sợi cacbon có môđun đàn hồi riêng cao hơn, tính chịu nhiệt độ và bền hóa học cao
hơn nhưng đắt hơn và chỉ có loại sợi gián đoạn. Loại composite này có sức cạnh tranh lớn trong máy bay
do giảm nhẹ được khối lượng (giảm 20 - 30% so với dùng kim loại).
Composite epoxy - sợi bo được dùng trong máy bay lên thẳng (làm cánh rôto), còn loại polyme - sợi
aramit bắt đầu được dùng trong hàng không, tàu biển và đồ dùng thể thao.

c. Composite kim loại - sợi

Trong loại này nền kim loại có thể là: nhôm, đồng (ph...
 !"#
$%&%'(")
PHÂN LOẠI COMPOSITE:
(*+"%',-".
/01(*+
 2+3
4"567+72+,2+
65&89)
% 2+3
4"567+:;(2(:") <=:>
?7=@7=AB
C01(%',.
DEF&GHIJ"B"K7+3F&G)+="LIM
=:G-)%LI=G!@LI
DE=3=G=N=OLIJ"B2+3=
G!I=:GMEIL
DE=:GKI"B"K+3=G!I=G,KI
KG%P&IL
Các loại composite cốt sợi phổ biến
 E)0-)
Q'R,"B=K,"*$=:ST72%"HU=
KF0K"B'KVW: QX%,
)0-))0-) N))7;=@-
2Y"F2K6).G==,-:)%). I2
Phân loại composite - Trang 2
Phân loại composite - Người đăng: motherlover273
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân loại composite 9 10 589