Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại lên men và nguyên lý quá trình sản xuất trong CNLM

Được đăng lên bởi Ngọc Thảo
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Tiểuluận
PHÂNLOẠI LÊN MEN & NGUYÊN LÝ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TRONG CÔNG
NGHỆ LÊN MEN

Nhómsinhviênthựchiện
TrươngThịMỹDuyên

:

581223

BùiThịHương

:

581248

PhanThịNgọcThảo

:

581288

NguyễnNgọcYến

:

581317

1

2

III.Kếtluận

•

3.1Kếtluận

II.Nộidung

•
•

2.1Phânloạilênmen
2.2Nguyêntắcquátrìnhsảnxuấttrongcôngnghệlênmen

I.Mởđầu

•
•

1.1Đặtvấnđề
1.2Mụcđích&yêucầu

Nộidungchính

I.Mởđầu
1.1Đặtvấnđề

Lênmenđượchiểulàtấtcảcácquátrìnhbiếnđổido
visinhvậtthựchiệntrongmôitrườngcócơchấtdướiđiềukiệnyếmkhíhayhiếukhí.Tùyv
àotừngloạicơchấthayđiềukiệnmôitrườngmàchoranhữngsảnphẩmriêngbiệt.Vậycó
baonhiêucáchđểphânloạilênmen?Lênmengồmbaonhiêuloại?
Haynguyênlýquátrìnhsảnxuấttrongcôngnghệlênmenlànhưthếnào?

3

I.Mởđầu
1.2Mụcđích&yêucầu

1.2.1Mụcđích

•
•

Giúpchomọingườibiếtvàhiểuđượccáccáchphânloạilênmen
Hiểurõnguyênlýquátrìnhsảnxuấttrongcôngnghệlênmen.

1.2.2Yêucầu

•
•

Nắmvữngcáckiểuphânloạilênmencơbản
Nắmđượcnguyênlýquátrìnhsảnxuấttrongcôngnghệlênmen.

4

II.Nộidung
2.1Phânloại
2.1.1Phânloạilênmentheokỹthuậtnuôicấy
Dựavàothànhphầnđồngnhấtcủamôitrường

Lênmenbềmặt

Lên men chìm

Lên men trên khay/giá
5

II.Nộidung
Dựavàocáchnạpliệu+thusảnphẩm

•

Lên men theo mẻ

6

II.Nộidung
Dựavàocáchnạpliệu+thusảnphẩm

•

Lên menliêntục

7

II.Nộidung
Dựavàocáchnạpliệu+thusảnphẩm

•

Lên men bán liên tục

8

II.Nộidung
2.1.2Phânloạitheonhómsảnphẩmlênmen

9

II.Nộidung
2.1.2Phânloạitheonhómsảnphẩmlênmen

10

II.Nộidung
2.2Nguyênlýquátrìnhsảnxuấttrongcôngnghệlênmen

Trướclênmen

Quátrìnhlênmen

Lênmentrongbioreatorđượcthôngkhítốt(cầnphábọt)

Saulênmen

11

II.Nộidung

12

III.Kếtluận
3.1Kếtluận

•

Có2cáchphânloạilênmencơbảnlàphânloạitheokĩthuậtnuôicấyvàtheonhómsảnphẩmlênmen.Việcp
hânloạirấtquantrọng,giúpchonhàsảnxuấtcóthểlựachọnkiểulênmenphùhợpvớiquátrìnhsảnxuất,ng
uyênliệu,mụcđích…đểđạtđượchiệuquảtốtnhất.

•

Quátrìnhlênmengồm3giaiđoạn:trướclênmen,lênmentrongbioreatorvàsaulênmen.Trongđólênme
ntrongbioreactorlàtrungtâmcủacảquátrìnhlênmen,đâylàgiaiđoạnquantrọngnhất.

13

Tàiliệuthamkhảo
•

BùiÁi,
2008.Côngnghệlênmenứngdụngtrongcôngnghệthựcphẩm.NhàxuấtbảnĐạihọcQuốcgiaThànhPhốHồChíMi
nh.

•

http://
hoctp.com/cong-nghe-san-xuat/qua-trinh-thiet-bi-len-men/qtlm01-khai-quat/kqlm33-quy-trinh-len-men.ht

•

ml
http://

TION_TECHNOLOGY_C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_l%C3%AAn_men_L%C3%AAn_men_l%C3%
A0_g%C3%AC

14

XinchânthànhcảmơnCÔvàcácbạnđãtheodõi!

15

...
Tiểuluận
PHÂNLOẠI LÊN MEN & NGUYÊN LÝ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TRONG CÔNG
NGHỆ LÊN MEN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGH TH C PH M
TrươngThịMỹDuyên : 581223
BùiThịHương : 581248
PhanThịNgọcThảo : 581288
NguyễnNgọcYến : 581317
Nhómsinhviênthựchiện
1
Phân loại lên men và nguyên lý quá trình sản xuất trong CNLM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại lên men và nguyên lý quá trình sản xuất trong CNLM - Người đăng: Ngọc Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phân loại lên men và nguyên lý quá trình sản xuất trong CNLM 9 10 697