Ktl-icon-tai-lieu

phần mềm bê tông 2

Được đăng lên bởi huongcute
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2493 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Người thực hiện: Dương Tấn Toàn
Người thực hiện: Dương Tấn Toàn
Nơi sinh: Hiệp Đức - -Quảng Nam
Nơi sinh: Hiệp Đức Quảng Nam
Nơi ở: An Khê - - ThanhKhê - -Đà Nẳng
Nơi ở: An Khê Thanh Khê Đà Nẳng
Sinh ngày: 18/05/1986
Sinh ngày: 18/05/1986
SĐT: 0935.888.045 & 0983.773.674
SĐT: 0935.888.045 & 0983.773.674
Yahoo: happyday_htt
Yahoo: happyday_htt
Gmail : :tinhd4u@gmail.com
Gmail tinhd4u@gmail.com
Ngày viết: 5/3/2010
Ngày viết: 5/3/2010
Ngày hoàn thiện: 8/4/2010
Ngày hoàn thiện: 8/4/2010

Đây là chương trình chạy toàn bộ thuyết minh đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép. Người sử dụng đơn thuần
Đây là chương trình chạy toàn bộ thuyết minh đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép. Người sử dụng đơn thuần
chỉ nhập số liệu giảng viên đã cho vào các ôômàu hồng và kiểm tra ởởcác ôômàu xanh. Các bạn hoàn toàn thừa hưởng
chỉ nhập số liệu giảng viên đã cho vào các màu hồng và kiểm tra các màu xanh. Các bạn hoàn toàn thừa hưởng
một bộ thuyết minh hoàn chỉnh. Nếu trong quá trình làm việc gặp vấn đề khó khăn hảy liên hệ tác giả.
một bộ thuyết minh hoàn chỉnh. Nếu trong quá trình làm việc gặp vấn đề khó khăn hảy liên hệ tác giả.
Chúc các bạn thành công!!!
Chúc các bạn thành công!!!

Số liệu đồ án:

NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BA NHỊP MỘT CỬA TRỜI
NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BA NHỊP MỘT CỬA TRỜI

Chiều dài nhịp
L1= L3=
24

met.

L 2=

met.

Cửa trời
Rộng
Cao

24

17.06m

13.06m
12
4

met.
met.

9.55m

Chiều cao giữa dàn, đầu dàn:
hg =
3
met.
hđ =
2
met.
Cao trình ray
R=
7

7m
5.85m

Q = 20t

Q = 20t

±0.00

met.

Chế độ làm việc
chế độ làm việc trung bình
Sức trục Q =

6

24000
A

24000
B

20 tấn.

Bước cột a =

-0.5

Địa điểm xậy dựng
Đà Nẵng

met.

Chương trình được thưc hiện dựa trên tài liêu:
Chương trình được thưc hiện dựa trên tài liêu:
Thiết kế khung ngang NCN 11tầng BTCT lắp ghép (tiêu chuẩn 356-2005)
Thiết kế khung ngang NCN tầng BTCT lắp ghép (tiêu chuẩn 356-2005)
Ts. Vương Ngọc Lưu (Chủ biên)
Ts. Vương Ngọc Lưu (Chủ biên)
Ths. Đỗ Thị Lập - -Ths. Doàn Trung Kiên
Ths. Đỗ Thị Lập Ths. Doàn Trung Kiên

Click
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 55năm 2011
Đà Nẵng, ngày 23 tháng năm 2011
Thuyết minh

Người thực hiện: Dương Tấn Toàn
Người thực hiện: Dương Tấn Toàn
Nơi sinh: Hiệp Đức - -Quảng Nam
Nơi sinh: Hiệp Đức Quảng Nam
Nơi ở: An Khê - -Thanh Khê - -Đà Nẳng
Nơi ở: An Khê Thanh Khê Đà Nẳng
Sinh ngày: 18/05/1986
Sinh ngày: 18/05/1986
SĐT: 0935.888.045 & 0983.773.674
SĐT: 0935.888.045 & 0983.773.674
Yahoo: happyday_htt
Yahoo: happyday_htt
Gmail : :tinhd4u@gmail.com
Gmail tinhd4u@gmail.com
Ngày v...
Số liệu đồ án:
Chiều dài nhịp
24 met.
24 met.
Cửa trời
Rộng 12 met.
Cao 4 met.
Chiều cao giữa dàn, đầu dàn:
3 met.
2 met.
Cao trình ray
R = 7 met.
Chế độ làm việc
chế độ làm việc trung bình
Sức trục Q = 20 tấn.
Bước cột a = 6 met.
Địa điểm xậy dựng
Đà Nẵng
L
1
= L
3
=
L
2
=
h
g
=
h
đ
=
Q = 20t Q = 20t
2400024000
17.06m
13.06m
9.55m
7m
5.85m
±0.00
-0.5
A
B
Đây là chương trình chạy toàn bộ thuyết minh đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép. Người sử dụng đơn thuần
chỉ nhập số liệu giảng viên đã cho vào các ô màu hồng và kiểm tra ở các ô màu xanh. Các bạn hoàn toàn thừa hưởng
một bộ thuyết minh hoàn chỉnh. Nếu trong quá trình làm việc gặp vấn đề khó khăn hảy liên hệ tác giả.
Chúc các bạn thành công!!!
Đây là chương trình chạy toàn bộ thuyết minh đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép. Người sử dụng đơn thuần
chỉ nhập số liệu giảng viên đã cho vào các ô màu hồng và kiểm tra ở các ô màu xanh. Các bạn hoàn toàn thừa hưởng
một bộ thuyết minh hoàn chỉnh. Nếu trong quá trình làm việc gặp vấn đề khó khăn hảy liên hệ tác giả.
Chúc các bạn thành công!!!
Người thực hiện: Dương Tấn Toàn
Nơi sinh: Hiệp Đức - Quảng Nam
Nơi ở: An Khê - Thanh Khê - Đà Nẳng
Sinh ngày: 18/05/1986
SĐT: 0935.888.045 & 0983.773.674
Yahoo: happyday_htt
Gmail : tinhd4u@gmail.com
Ngày viết: 5/3/2010
Ngày hoàn thiện: 8/4/2010
Người thực hiện: Dương Tấn Toàn
Nơi sinh: Hiệp Đức - Quảng Nam
Nơi ở: An Khê - Thanh Khê - Đà Nẳng
Sinh ngày: 18/05/1986
SĐT: 0935.888.045 & 0983.773.674
Yahoo: happyday_htt
Gmail : tinhd4u@gmail.com
Ngày viết: 5/3/2010
Ngày hoàn thiện: 8/4/2010
NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BA NHỊP MỘT CỬA TRỜI
NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG BA NHỊP MỘT CỬA TRỜI
Chương trình được thưc hiện dựa trên tài liêu:
Thiết kế khung ngang NCN 1 tầng BTCT lắp ghép (tiêu chuẩn 356-2005)
Ts. Vương Ngọc Lưu (Chủ biên)
Ths. Đỗ Thị Lập - Ths. Doàn Trung Kiên
Chương trình được thưc hiện dựa trên tài liêu:
Thiết kế khung ngang NCN 1 tầng BTCT lắp ghép (tiêu chuẩn 356-2005)
Ts. Vương Ngọc Lưu (Chủ biên)
Ths. Đỗ Thị Lập - Ths. Doàn Trung Kiên
Click
Thuyết minh
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2011
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2011
phần mềm bê tông 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phần mềm bê tông 2 - Người đăng: huongcute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
phần mềm bê tông 2 9 10 514