Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm mô phỏng cho PLC S7200

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang Trung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2234 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Plc giám sat tủ điện TTXVN

Nguyễn Hoàng Trung
Huỳnh Nhật Thanh

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CHO PLC S7-200

S7-200 Simulator 2.0 Ing English là
một trong những phần mềm dùng để mô
phỏng hoạt động của PLC sau khi được nạp
chương trình. Chúng ta có thể mô phỏng
chương trình đã viết bằng cách sử dụng phần
mềm này mà không cần đến PLC. Để chạy
mô phỏng, ta chỉ cần thực thi File S7200.exe, sau khi khởi động ta được giao diện
như hình bên:
Đèn báo
trạng thái
hoạt động
CPU

Đèn báo trạng
thái ngõ ra
Trạng thái
chương trình
Loại CPU đang
mô phỏng
Tên Project
đang mở

Đèn
báo
trạng
thái
ngõ
vào

Modules mở
rộng

Các tiếp điểm ngõ
vào (nút nhấn)

Hình 6.1- Giao diện của S7-200 Simulator 2.0 Ing English

5

Plc giám sat tủ điện TTXVN

Nguyễn Hoàng Trung
Huỳnh Nhật Thanh

Trình tự thực hiện khi mô phỏng một chương trình điều khiển:
 Viết chương trình bằng phần mềm Step 7 Micro Win
 Biên dịch chương trình: File/Export
 Đặt tên tập tin và chọn Save (*.awl)
 Khởi động phần mềm mô phỏng S7-200.exe
 Chọn loại CPU: Configuration /CPU Type/Chọn loại CPU cần mô phỏng
 Mở File cần mô phỏng: Program/Load Program/ Chọn Accept/Chọn file *.awl
 Chạy mô phỏng: PLC / Run hoặc biểu tượng Run

trên thanh công cụ

 Thay đổi trạng thái ngõ vào bằng các công tắc trên bảng điều khiển màu xanh
 Quan sát các đèn báo trạng thái ngõ vào ra trên PLC.
 Dừng chương trình: PLC / Stop hoặc biểu tương Stop

trên thanh công cụ

Một số hình ảnh minh họa khi mô phỏng: Ở đây chúng ta mô phỏng chương
trình đèn giao thông đơn giản.

Hình 6.2 - Viết chương trình bằng phần mềm Step 7 Micro Win

5

Plc giám sat tủ điện TTXVN

Nguyễn Hoàng Trung
Huỳnh Nhật Thanh

Hình 6.3 - Hình Biên dịch chương trình: File/Export

Hình 6.4 - Đặt tên tập tin và chọn Save (*.awl)

5

Plc giám sat tủ điện TTXVN

Nguyễn Hoàng Trung
Huỳnh Nhật Thanh

Hình 6.5 - Chọn loại CPU cần mô phỏng

Hình 6.6 - Mở File cần mô phỏng *.awl

5

Plc giám sat tủ điện TTXVN

Nguyễn Hoàng Trung
Huỳnh Nhật Thanh

Hình 6.7 - Chạy mô phỏng chương trình PLC

Đèn báo trạng thái

Chương trình
dạng LAD

Chương
trình dạng
STL

Hình 6.8 - Quan sát các đèn báo trạng thái ngõ vào ra trên PLC

5

Plc giám sat tủ điện TTXVN

Nguyễn Hoàng Trung
Huỳnh Nhật Thanh

Hình 6.9 - Dừng chương trình PLC
* Nếu chương trình dài đòi hỏi nhiều modun mở rộng thì double click vào
Module mở rộng, sau đó chọn loại mong muốn, chọn Accept.

Hình 6.10 - Module mở rộng

5

...
Plc giám sat tủ điện TTXVN Nguyễn Hoàng Trung
Huỳnh Nhật Thanh
PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CHO PLC S7-200
S7-200 Simulator 2.0 Ing English
một trong những phần mềm dùng để
phỏng hoạt động của PLC sau khi được nạp
chương trình. Chúng ta thể mô phỏng
chương trình đã viết bằng cách sử dụng phần
mềm này không cần đến PLC. Đ chạy
phỏng, ta chỉ cần thực thi File S7-
200.exe, sau khi khởi động ta được giao diện
như hình bên:
Hình 6.1- Giao diện của S7-200 Simulator 2.0 Ing English
5
Modules mở
rộng
Đèn báo trạng
thái ngõ ra
Đèn
báo
trạng
thái
ngõ
vào
Tên Project
đang mở
Loại CPU đang
mô phỏng
Trạng thái
chương trình
Đèn báo
trạng thái
hoạt động
CPU
Các tiếp điểm ngõ
vào (nút nhấn)
Phần mềm mô phỏng cho PLC S7200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm mô phỏng cho PLC S7200 - Người đăng: Nguyen Hoang Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phần mềm mô phỏng cho PLC S7200 9 10 277