Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1

1

Nguyễn Văn Thiệp

REVIT
ARCHITECTURE
PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D
Dùng cho phiên bản 2011-2012
Phần nâng cao
Tập 1

Tập hợp các bài lý thuyết và thực hành nâng cao giành cho
những người đã biết phần cơ bản

HÀ NỘI 2011

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao

2

Lời giới thiệu
Tập tài liệu này dùng cho những người đã học xong phần cơ bản của chương trình Revit
Architecture.
Nội dung gồm các bài viết nâng cao, bản thân tác giả đã nghiên cứu, thực hành và ứng
dụng thành công, ngoài ra còn có các bài viết hoặc ý tưởng sưu tầm được trên mạng đã được tác
giả biên tập lại cho phù hợp với phiên bản 2011 và cao hơn.
Có thể có một số bài, phương án thực hiện có thể chưa phải là hay nhất, chỉ là ý tưởng,
các bạn có thể nghiên cứu và tạo ra bằng các phương pháp khác hay hơn.
Nếu có bài nào của các tác giả trên mạng (trong hoặc ngoài nước), nguồn gốc rõ ràng, qua
đây tôi xin phép tác giả và đề rõ nguồn. Bài nào không rõ ràng, tôi xin phép được đề nguồn: sưu
tầm trên mạng, mong các vị lượng thứ.
Đây là Tập 1.
Các tập tiếp theo sẽ được cập nhật và biên soạn.
Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp.
Email: onlineth3d@gmail.com.
Web:  
Tel: 0904766850.

VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

I-1

(Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp)

I-1.1

Xác định vị trí công trình

Để có được dữ liệu về khí hậu, thời tiết, vị trí địa lý của công trình, chúng ta có thể xác
định vị trí của công trình trên bản đồ thế giới.
1. Ra lệnh Manage  Location.

2.
3.
4.
5.
6.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn mục Location.
Tại Define Location by: chọn Internet Mapping Service (tất nhiên phải nối mạng).
Tại Project Address: gõ tên địa danh vào dòng dưới, gõ Enter.
Nếu tên vừa gõ không có trong dữ liệu, sẽ hiện ra các địa danh gần giống để chọn.
Địa danh được hiển thị theo tọa độ: Latitude: vĩ tuyến, Longitude: kinh tuyến như hình
dưới bên trái hoặc ký hiệu màu đỏ như hình dưới bên phải.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1

3

7.

Có thể cho vĩ độ, kinh độ cách nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc nhấn giữ biểu tượng và rê
chuột đến vị trí trên bản đồ.

8.

Nhấn OK, kết thúc lệnh.

I-1.2

Xác định hướng công trình

Hướng của công trình giúp chúng ta khi render, tạo ánh sáng, bóng đổ phù hợp với thực
địa dễ dàng thuyết phục khách hàng hơn.
Khi tạo dự án mới, màn hình hiện khung nhìn mặt bằng Level 1 (cao độ 1) có bốn ký
hiệu của bố hướng nhìn chính: East (Đông), North (Bắc...
Autodesk Revit Architecture Các bài nâng cao - Tập 1
Nguyễn Văn Thiệp
1
Nguyễn Văn Thiệp
REVIT
ARCHITECTURE
PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 3D
Dùng cho phiên bn 2011-2012
Phần nâng cao
Tập 1
Tập hợp các bài lý thuyết và thực hành nâng cao giành cho
những người đã biết phần cơ bản
HÀ NI 2011
PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D 9 10 521