Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích kali bằng pp quang kế ngọn lửa

Được đăng lên bởi Anh Ba Đua
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 1 lần
phân tích và xác định hàm lương Kali bằng phương pháp quang kế ngọn lửa.
xác định hàm lượng P bằng pp kết tủa molipdat
xác định hàm lượng N bằng pp keldah
xác định độ cứng
đồ án xác định hàm lượng vitamin bằng phương pháp trắc quang và pp chuẩn độ điện thế

...
phân ch và xác định hàm lương Kali bằng phương pháp quang kế ngọn lửa.
xác định hàm lượng P bằng pp kết tủa molipdat
xác định hàm lượng N bằng pp keldah
xác định độ cứng
đồ án xác định hàm lượng vitamin bằng phương pháp trắc quang và pp chuẩn độ điện thế
Phân tích kali bằng pp quang kế ngọn lửa - Người đăng: Anh Ba Đua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phân tích kali bằng pp quang kế ngọn lửa 9 10 30