Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH KẾT CẤU

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP - PHẦN MỀM CATIA :THIẾT KẾ MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY

PHÂN TÍCH KẾT CẤU

GVHD : MAI VĂN ĐÃI

SVTH : BÙI THIÊN – THI HOÀNG DUY

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP - PHẦN MỀM CATIA :THIẾT KẾ MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY

Mục Lục
CHƯƠNG VIII : PHÂN TÍCH KẾT CẤU ..................................................................................... 6
I / MỞ THE GENERATIVE STRUCTURAL ANALYSIS WORKBENCH .................................... 6
II / CÁC TRƯỜNG HỢP CỦA PHÂN TÍCH KẾT CẤU ................................................................ 7
Trong ví dụ này............................................................................................................................... 7
_ Click OK trong hộp thoại New Static Case ..................................................................................... 7
Hộp thoại Static Solution Parameters xuất hiện .................................................................................. 8
Mở file sample00.CATAnalysis ........................................................................................................ 9
Mở file sample00.CATAnalysis ...................................................................................................... 10
Mở file smple03.CATAnalysis ....................................................................................................... 11
Hộp thoại combined Solution xuất hiện : Bạn có thể chọn Static Case để kết nối............................................... 11
Bạn cũng có thể xóa 1 hay tất cả các Solution .................................................................................. 12
_ Chọn Static Case thứ hai : Static Case Solution.2 ............................................................................. 12
_ Chọn Insert -> Envelop Case
................................................................................................... 13
_ Click OK trong hộp thoại Envelop Case ........................................................................................ 13
Chọn Insert -> Transient Dynamic Response Case
......................................................................... 16
Các điều kiện và các bước tiến hành tương tự như cài dao động điều hòa. ........................................... 16
III / SỰ BIẾN THIÊN VÀ NHỮNG CÀI ĐẶT DAO ĐỘNG ......................................................... 16
_ Click biểu tượng White Noise
................................................................................................. 16
Mod...
ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP - PHẦN MỀM CATIA :THIẾT KẾ MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY
GVHD : MAI VĂN ĐÃI SVTH : BÙI THIÊN – THI HOÀNG DUY
PHÂN TÍCH KẾT CẤU
PHÂN TÍCH KẾT CẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH KẾT CẤU - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
PHÂN TÍCH KẾT CẤU 9 10 149