Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích sơ đồ khối Máy thu hình

Được đăng lên bởi Huy Linh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Phân tích sơ đồ khối Máy thu hình
Nội dung : Phân tích sơ đồ khối của máy thu hình đen trắng, Mô tả sự hoạt động của đài
truyền hình
1. Sơ đồ khối Ti vi đen trắng.

Sơ đồ khối máy thu hình đen trắng .
Máy thu hình đen trắng là hội tụ tất cả những kiến thức cơ bản của kỹ thuật truyền hình, hiểu
máy thu hình đen trắng là cơ sở để tiếp cận với máy thu hình mầu và máy thu hình kỹ thuật số.
Máy thu hình đen trắng bao gồm các khối chính sau :
•
•

Bộ kênh : Có nhiệm vụ thu tín hiệu sóng mang từ các đài phát sau đó đổi tần về tín
hiệu IF, cung cấp cho mạch khuếch đại trung tần.
Khối trung tần : Khuếch đại tín hiệu trung tần và tách sóng thị tần để tách tín hiệu
Video tổng hợp ra khỏi sóng mang , tín hiệu thu được sau tách sóng gồm có tín hiệu
Video, xung H.syn, xung V.syn và tín hiệu FM.

Tầng khuếch đại thị tần : Từ tín hiệu Video tổng hợp, tín hiệu
•

•
•

video được tách ra đi vào tầng khuếch đại thị tần, tầng KĐ thị tần khuếch đại tín hiệu
video lên biên độ đủ mạnh rồi đưa vào Katôt đèn hình để điều khiển dòng phát xạ, tái
tạo lại hình ảnh trên màn hình.
Đèn hình : Chuyển đổi tín hiệu truyền hình thành hình ảnh quang học, khôi phục lại
ảnh giống phía phát.
Khối đồng bộ : Hai xung đồng bộ được gửi sang máy thu từ phía phát có nhiệm vụ
điều khiển khối quét dòng và quét mành của máy thu quét cùng tần số như bên phát để
khôi phục lại hình ảnh, hai xung này được tách ra sau tách sóng thị tần và được
khuếch đại qua khối đồng bộ, sau đó xung H.syn đi tới điều khiển mạch dao động dòng,
xung V.syn đi tới điều khiển mạch dao động mành.

Nguyenvanbientbd47@gmail.com
•

•
•

Khối quét dòng : Nhiệm vụ của khối quét dòng là tạo ra các mức điện áp cao cung
cấo cho đèn hình hoạt động, đồng thời cung cấp xung dòng cho cuộn lái ngang để lái
tia điện tử quét theo chiều ngang.
Khối quét mành : Nhiệm vụ của khối quét mành là tạo ra xung mành cung cấp cho
cuộn lái tia, lái tia điện tử dãn theo chiều dọc
Khối đường tiếng : Khuếch đại tín hiệu điều tần FM, sau đó tách sóng điều tần để lấy
ra tín hiệu âm tần và khuếch đại qua tầng công xuất rối đưa ra loa.
Mô tả sự hoạt động của đài truyền hình

Buổi truyền hình trực tiếp Cat Singer

...
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
Phân tích sơ đồ khối Máy thu hình
Nội dung : Phân tích sơ đồ khối của máy thu hình đen trắng, Mô tả sự hoạt động của đài
truyền hình
1. Sơ đồ khối Ti vi đen trắng.
Sơ đồ khối máy thu hình đen trắng .
Máy thu hình đen trắng là hội tụ tất cả những kiến thức cơ bản của kỹ thuật truyền hình, hiểu
máy thu hình đen trắng là cơ sở để tiếp cận với máy thu hình mầu và máy thu hình kỹ thuật số.
Máy thu hình đen trắng bao gồm các khối chính sau :
Bộ kênh : Có nhiệm vụ thu tín hiệu sóng mang từ các đài phát sau đó đổi tần về tín
hiệu IF, cung cấp cho mạch khuếch đại trung tần.
Khối trung tần : Khuếch đại tín hiệu trung tần và tách sóng thị tần để tách tín hiệu
Video tổng hợp ra khỏi sóng mang , tín hiệu thu được sau tách sóng gồm có tín hiệu
Video, xung H.syn, xung V.syn và tín hiệu FM.
Tầng khuếch đại thị tần : Từ tín hiệu Video tổng hợp, tín hiệu
video được tách ra đi vào tầng khuếch đại thị tần, tầng KĐ thị tần khuếch đại tín hiệu
video lên biên độ đủ mạnh rồi đưa vào Katôt đèn hình để điều khiển dòng phát xạ, tái
tạo lại hình ảnh trên màn hình.
Đèn hình : Chuyển đổi tín hiệu truyền hình thành hình ảnh quang học, khôi phục lại
ảnh giống phía phát.
Khối đồng bộ : Hai xung đồng bộ được gửi sang máy thu từ phía phát có nhiệm vụ
điều khiển khối quét dòng và quét mành của máy thu quét cùng tần số như bên phát để
khôi phục lại hình ảnh, hai xung này được tách ra sau tách sóng thị tần và được
khuếch đại qua khối đồng bộ, sau đó xung H.syn đi tới điều khiển mạch dao động dòng,
xung V.syn đi tới điều khiển mạch dao động mành.
Phân tích sơ đồ khối Máy thu hình - Trang 2
Phân tích sơ đồ khối Máy thu hình - Người đăng: Huy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích sơ đồ khối Máy thu hình 9 10 680