Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Việt
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý đăng ký kinh doanh cấp thành phố

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
ĐỀ TÀI: Quản lý đăng ký kinh doanh cấp thành phố
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hương Lan
Nhóm thực hiện: NHÓM 9
Thành viên:
1. Cao Quang Hướng –Mã sv: 0641360144
2. Hoàng Văn Quỳnh –Mã sv: 0641360189
3. Đinh Văn Phương –Mã sv: 0641360128

Nhóm 9

Page 1

Quản lý đăng ký kinh doanh cấp thành phố

Mục Lục

Nhóm 9

Page 2

Quản lý đăng ký kinh doanh cấp thành phố

Lời mở đầu
Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành
phương tiện không thể thiếu được trong mọi lĩnh vực của hệ thống. Hơn lúc nào
hết các tính năng của máy tính được khai thác một cách triệt để. Nếu như vài ba
năm trước mát tính ở nước ta, máy tính được sử dụng chủ yếu như là một công cụ
để soạn thảo văn bản thông thường, hoặc các công việc lập trình, quản lý phức tạp,
xử lý dữ liệu bảng biểu, thương mại, khoa học …thì giờ đây, cùng với sự vươn xa
của mạng Internet trên lãnh thổ Việt Nam máy tính còn là phương tiện bạn có thể
ngồi tại bàn làm việc cá nhân ở gia đình để trao đổi thông tin liên lạc trên khắp
toàn cầu.
Nền tin học càng phát triển thì con người càng có nhiều những phương pháp
mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt được nhiều thông tin hơn, Tin học
được ứng dụng trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc áp
dụng tin học vào quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch là một xu hướng tất yếu.
Đối với Sở Kế Hoạch và Đầu tư, việc áp dụng tin học trong quản lý là một giải
pháp đúng đắn và hiệu quả trước nhu cầu các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh
ngày càng tăng lên hiện nay.
Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Phân tích thiết kế hướng đối tượng về quản lý
đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp cấp thành phố” mà chúng tôi đang xây
dựng dưới đây mong muốn được góp phần đưa ứng dụng tin học vào Sở Kế hoạch
và Đầu tư.
Tuy nhiên việc nghiên cứu vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên đề tài vẫn chưa
được khai thác tuyệt đối, có thời gian nhóm chúng em sẽ nghiên cứu tiếp để hiueer
sâu hơn về đề tài.

Nhóm 9

Page 3

Quản lý đăng ký kinh doanh cấp thành phố

Chương 1. Khảo sát hiện trạng
1.1.Giới thiệu tổng quan về Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng
1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển
a.Quá trình hình thành
Thực hiện Thông tư số 60-3/TTg ngày 14/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập hệ thống cơ quan Kế hoạch từ Trung ương đến địa phương, ngày...
Quản lý đăng ký kinh doanh cấp thành phố
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----- -----
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
ĐỀ TÀI: Quản lý đăng ký kinh doanh cấp thành phố
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hương Lan
Nhóm thực hiện: NHÓM 9
Thành viên:
1. Cao Quang Hướng –Mã sv: 0641360144
2. Hoàng Văn Quỳnh –Mã sv: 0641360189
3. Đinh Văn Phương –Mã sv: 0641360128
Nhóm 9 Page 1
Phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: Nguyễn Tiến Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống 9 10 800