Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi nguyenhuuphuoc194
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Tài :
QUẢN LÍ KHO

LỜI NÓI ĐẦU

Trong xu hưóng toàn cầu hoá nền kinh tế phát triển mức độ hàng hoá lưu thông nhiều
hâu như các công tu xí nghiệp đều có các kho hang cho mình và những kho hang đó phải
cần quản lý một cách chuẩn xác ,hang hoá luôn luôn cập nhập do vậy cần có sự giám sát
trặt chẽ không có sự sai xót nào cả,
Bài tập lớn của chúng em là một phần mềm quản lý kho nó được sử dụng để theo dõi
và kiểm soát những vấn đề như ,nhập kho , xuất kho chuyển kho nội bộ,nội dung thực
hiện phần mềm của chúng ễm trợ giúp một cách hiệu quả quá trình quản lý kho
Nhóm thực hiện chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn minh Quý phó trưởng
khoa CNTT trường Đại Học Sư Phạm kĩ thuật Hưng Yên, đã tận tình hướng dẫn và giúp
đỡ chúng em thiết kế phần mềm này.
Mặc dù đã có nhiều tìm hiểu và cố gắng song do khả năng và sự bó hẹp về thời gian vì
vậy mà phần mềm này của chúng tôi hẳn còn có nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được ý
kiến của các bạn.

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
HƯỚNG

DẪN

--*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*-………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

HưngYên, ngày.…tháng…năm 2007
GVHD: NGUYỄN MINH QÚY

NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
Gồm ba phần :
1.Phần 1: Phân tích hệ thống
2.Phần 2:Thiết kế hệ thống
3.Phần 3:Lập trình
PHẦN 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
A.Khảo sát và đánh giá hiện trạng
1.Mục tiêu quản lý
Mục tiêu quản lý của bài toán quản lý kho là:

Theo dõi nhập hàng ( chi tiết tới từng số lượng và đơn giá của từng mặt
hàng).

Theo dõi hàng xuất hàng ( chi tiết tới số lượng và đơn giá của từng mặt
hàng).

Tổng hợp số tồn ( chi tiết tới số lượng và đơn giá của từng mặt hàng).
2.Nội dung của khảo sát là:
a. Tác nghiệp nhập
*Theo dõi được tác nghiệp nhập với từng chứng từ nhập ( ngày nhập, người
nhập, diễn giải của chứng từ và chi tiết các hàng nhập).
*Mỗi chứng từ nhập có thể có nhiều chi tiết nhập với các thông tin về mặt
hàng, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền).
*Số liệu chứng từ nhập kho phải được cập nhập tự động và tức thì lên số
tồn kho cả về số lượng lẫn giá trị của mặt hàng tương ứng.
*Kiểm soát để không có tình trạng cùng một mặt hàng có nhiều mã khác
nhau dẫn đến số tồn bị sai.
Giá trị kho = Tổng số lượng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: nguyenhuuphuoc194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống 9 10 198