Ktl-icon-tai-lieu

phân tích và tổng hợp thuật toán điều khiển lò nấu thép cảm ứng trung tần dùng tiristor

Được đăng lên bởi thanh04041994thanh1
Số trang: 479 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIẾT BỊ ĐIỀU
KHIỂN VÀ MÁY ĐIỆN
Chương 1: Những nguyên tắc cơ
bản khi xây dựng hệ điều chỉnh
tự động truyền động điện.

Trao đổi trực tuyến tại:


Nội dung chính:
1.

2.

3.

4.
5.

Những vấn đề chung khi thiết kế hệ điều
chỉnh tự động(HĐCTĐ).
Độ chính xác của hệ điều chỉnh tự động
truyền động điện.
Phương pháp hàm chuẩn modul tối ưu dùng
tổng hợp các mạch vòng điều chỉnh nối cấp
Tổng hợp các mạch vòng điều chỉnh số.
Hệ thống truyền động điều chỉnh phi tuyến.

1.1 Khái niệm và phân loại


Khái niêm:
Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ điều chỉnh tự
động truyền động điện là phải đảm bảo giá trị yêu
cầu của các đại lượng điều chỉnh mà không phụ
thuộc vào các nhiễu loạn tác động lên hệ.
NL

THĐ

R

BĐ

ĐL

M

MX

Khái niệm và phân loại tiếp…


1.

2.

3.

Phân loại:
Hệ điều chỉnh tự động truyền động điện điều chỉnh duy
trì theo lượng đặt trước không đổi như tốc độ không
đổi, công suất không đổi, vận tốc không đổi…
Hệ điều chỉnh tùy động(Hệ bám): là hệ điều chỉnh vị trí
trong đó cần điều khiển truyền động theo lượng đặt
trước biến thiên tùy ý. Ví dụ như hệ cắt gọt kim loại,
rada…
Hệ điều khiển chương trình: Là hệ điều khiển vị trí
nhưng đại lượng điều khiển tuân theo chương trình đặt
trước trong bộ nhớ, thường dùng để điều chỉnh các đại
lượng điều khiển có quỹ đạo chuyển động phức tạp.
Hay gặp trong các dây truyền sản xuất có robot.

1.2 Những vấn đề chung khi thiết kế hệ
điều chỉnh tự động truyền động điện




Khi thiết kế hệ điều chỉnh tự động truyền động điện cần
phải đảm bảo hệ thực hiện được tất cả các yêu cầu đặt
ra, đó là các yêu cầu về công nghệ, các chỉ tiêu chất
lượng và các yêu cầu kinh tế.
Trong các hệ điều chỉnh tự động truyền động điện, cấu
trúc mạch điều khiển, luật điều khiển và tham số của
các bộ điều khiển có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng
của hệ. Vì vậy khi thiết kế hệ ta phải thực hiện các
thuật toán về phân tích và tổng hợp hệ để tìm ra lời giải
thích hợp lý, sao cho đáp ứng được yêu cầu kinh tế và
kỹ thuật đề ra.

1.2 Tiếp...Bài toán tổng hợp hệ.
1.

2.

3.



Bài toán tổng hợp chức năng thực hiện trong trường hợp đã
biết cấu trúc và tham số của mạch điều khiển ta phải xác
định luật điều khiển đầu vào sao cho hệ đảm bảo chất lượng.
Bài toán tổng hợp tham số thực hiện khi đã biết cấu trúc hệ
và lượng tác động đầu vào của hệ ta cần xác định tham số
các hệ điều khiển.
Bài toán tổng hợp cấu trúc – tham số thực hiện khi đã biết
quy luật biến thiên của lượng đẩu vào và ra của từng phần tử
tron...
THIẾT BỊ ĐIỀU
KHIỂN MÁY ĐIỆN
Chương 1: Những nguyên tắc cơ
bản khi xây dựng hệ điều chỉnh
tự động truyền động điện.
phân tích và tổng hợp thuật toán điều khiển lò nấu thép cảm ứng trung tần dùng tiristor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích và tổng hợp thuật toán điều khiển lò nấu thép cảm ứng trung tần dùng tiristor - Người đăng: thanh04041994thanh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
479 Vietnamese
phân tích và tổng hợp thuật toán điều khiển lò nấu thép cảm ứng trung tần dùng tiristor 9 10 614