Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÓNG BAO XI MĂNG TỰ ĐỘNG

Được đăng lên bởi Suzi Rawa
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2005 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường ĐHCN Hà Nội

Bộ Môn ĐL&CB

BÀI TẬP LỚN
ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN
---------ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG
ĐÓNG BAO XI MĂNG TỰ ĐỘNG
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
1. VŨ GIA THANH TÙNG
2. ĐOÀN TRỌNG TÚ
3. TRẦN LONG HƯNG
4. NGUYỄN VĂN CHỈNH
5. ĐINH TUẤN PHONG
6. LÊ VĂN THANH
7. LÊ MẠNH DƯƠNG
8. DƯƠNG HẢI NINH
9. ĐÀO NGUYÊN PHƯƠNG
10. NGUYỄN VĂN LƯƠNG
11. NGUYỄN VĂN TUYÊN

NHÓM 4

TRANG 1

Trường ĐHCN Hà Nội

Bộ Môn ĐL&CB

Ý kiến nhận xét của giáo viên:...............................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................
Trường ĐHCN Hà Nội Bộ Môn ĐL&CB
BÀI TẬP LỚN
ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN
----------
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG
ĐÓNG BAO XI MĂNG TỰ ĐỘNG
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
1. VŨ GIA THANH TÙNG
2. ĐOÀN TRỌNG TÚ
3. TRẦN LONG HƯNG
4. NGUYỄN VĂN CHỈNH
5. ĐINH TUẤN PHONG
6. LÊ VĂN THANH
7. LÊ MẠNH DƯƠNG
8. DƯƠNG HẢI NINH
9. ĐÀO NGUYÊN PHƯƠNG
10. NGUYỄN VĂN LƯƠNG
11. NGUYỄN VĂN TUYÊN
NHÓM 4 TRANG 1
PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÓNG BAO XI MĂNG TỰ ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÓNG BAO XI MĂNG TỰ ĐỘNG - Người đăng: Suzi Rawa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÓNG BAO XI MĂNG TỰ ĐỘNG 9 10 406