Ktl-icon-tai-lieu

phát triển sản phẩm mới mứt dâu da

Được đăng lên bởi thanhthanh1641993
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: Mở đầu
Nhu cầu và mức sống của ngày nay của xã hội ngày càng được nâng cao. Các
sản phẩm mang tính đa dạng và chất lượng ngày càng được cũng cố và phát triển.
Trong những điều kiện đó, các doanh nghiệp phải không ngừng đối mới và tự
hoàn thiện mình trên tất cả phương diện: các nguồn lực sản xuất , quản lý sản xuất
kinh doanh, sự ứng xử nhanh nhạy với nhũng biến động của môi trường kinh
doanh ...có thế nói phát triến sản phâm là một lĩnh vục manh tính sống còn với mỗi
công ty. Kết quả cuối cùng của việc phát triển sản phẩm thực phẩm là mang đến cho
người tiêu dùng các loại thực phẩm mà họ mong muốn.
Mứt, mứt trái cây hay mứt quả là một loại thực phẩm ngọt có thể được tìm thấy
ở nhiều nước trên thế giới, nó được chế biến các loại trái cây và một số loại củ nấu
với đường đến độ khô từ 65-70%. Nguyên liệu đường trong mứt luôn có mặt và cần
đạt gần nồng độ khoảng 55 - 60%, nó không chỉ đóng vai trò làm ngọt mà còn để bảo
quản mứt, có tác dụng tăng độ đông.
Người tiêu dùng đang đòi hỏi cao hơn về các loại sản phẩm mứt để phục vụ cho
nhu cầu ăn uống của mình. Chính vì thế nhóm chúng em dựa theo những gì đã học ở
môn phát triển sản phẩm, xin trình bày những ý tưởng và để đưa ra sản phẩm mới
mình muốn giới thiệu đến thị trường đó là sản phẩm: Mứt sung.
1.1.

Giới thiệu

Nguồn gốc hình thành ý tưởng cúa nhóm xuất phát từ người tiêu dùng hiện nay
có xu hướng chú trọng vào các sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, nguồn nhân
lực và nguồn vốn lại có hạn. Do đó, nhóm muốn tận dụng các nguồn nguyên liệu
phong phú từ thiên nhiên có giá thành tương đối để giảm được phần nào rủi ro trong
quá trình đầu tư phát triển sản phẩm.
1.1.1. Các ý tưởng và sàng lọc ý tưởng

Stt
1

Ý tưởng
Mứt Xoài

2

Mứt sung

Mô tả sản phẩm
Người đưa ra ý tưởng
Nguyên liệu chính là: Thiệp
xoài, xoài được rim với
đường cho đến khi sệt
đăc lại , Đựng trong keo
thủy tinh
Nguyên liệu chính là: Phương
sung, sung được rim với

3

Mứt vỏ dâu da

4

Mứt atiso đỏ

5

Mứt khế

đường cho đến khi sệt
đăc lại , Đựng trong keo
thủy tinh
Nguyên liệu chính là: vỏ Thanh
dâu da, vỏ dâu da được
rim với
đường cho đến khi sệt
đăc lại , Đựng trong keo
thủy tinh
Nguyên liệu chính là: Thảo
atiso đỏ, atiso đỏ được
rim với
đường cho đến khi sệt
đăc lại , Đựng trong keo
thủy tinh
Nguyên liệu chính là: Trang
khế, khế được rim với
đường cho đến khi sệt
đăc lại , Đựng trong keo
thủy tinh

Sau khi thảo luận nhóm chúng em quyết định chọn ra 3 sản phẩm trong 5 ý
tưởng của nhóm để khảo sát, dựa trên sự đánh giá của nhóm...
Chương 1: Mở đầu
Nhu cầu mức sống của ngày nay của hi ngày càng được nâng cao. Các
sản phẩm mang tính đa dạng và chất lượng ngày càng được cũng cố và phát triển.
Trong những điều kiện đó, các doanh nghiệp phải không ngừng đối mới tự
hoàn thiện mình trên tất cả phương diện: các nguồn lực sản xuất , quản sản xuất
kinh doanh, sự ứng xử nhanh nhạy với nhũng biến động của môi trường kinh
doanh ...có thế nói phát triến sản phâm một lĩnh vục manh tính sống còn với mỗi
công ty. Kết quả cuối cùng của việc phát triển sản phẩm thực phẩm mang đến cho
người tiêu dùng các loại thực phẩm mà họ mong muốn.
Mứt, mứt trái cây hay mứt quả một loại thực phẩm ngọt thể được m thấy
nhiều nước trên thế giới, được chế biến các loại trái cây một số loại củ nấu
với đường đến độ khô từ 65-70%. Nguyên liệu đưng trong mứt luôn mặt cn
đạt gần nồng độ khoảng 55 - 60%, nó không chỉ đóng vai trò làm ngọt mà còn để bảo
quản mứt, có tác dụng tăng độ đông.
Người tiêu dùng đang đòi hỏi cao n về các loại sản phẩm mứt để phục vụ cho
nhu cầu ăn uống của mình. Chính thế nhóm chúng em dựa theo những đã học
môn phát triển sản phẩm, xin trình bày những ý tưởng để đưa ra sản phẩm mới
mình muốn giới thiệu đến thị trường đó là sản phẩm: Mứt sung.
1.1. Giới thiệu
Nguồn gốc hình thành ý tưởng cúa nhóm xuất phát từ người tiêu dùng hiện nay
xung chú trọng vào các sản phẩm lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, nguồn nhân
lực nguồn vốn lại hạn. Do đó, nhóm muốn tận dụng các nguồn nguyên liệu
phong p từ thiên nhiên giá thành tương đối để giảm được phần nào rủi ro trong
quá trình đầu tư phát triển sản phẩm.
1.1.1. Các ý tưởng và sàng lọc ý tưởng
Stt Ý tưởng Mô tả sản phẩm Người đưa ra ý tưởng
1 Mứt Xoài Nguyên liệu chính là:
xoài, xoài được rim với
đường cho đến khi sệt
đăc lại , Đựng trong keo
thủy tinh
Thiệp
2 Mứt sung Nguyên liệu chính là:
sung, sung được rim với
Phương
phát triển sản phẩm mới mứt dâu da - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển sản phẩm mới mứt dâu da - Người đăng: thanhthanh1641993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
phát triển sản phẩm mới mứt dâu da 9 10 175