Ktl-icon-tai-lieu

PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG

Được đăng lên bởi Thế Hưng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3834 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÀI 3
PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG

1

PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG
I.

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAY MẶT PHẲNG
NGHIÊNG
–

–
–

Phương pháp gá nghiêng phôi
•
Gá phôi nghiêng theo vạch dấu, theo dưởng góc
•
Gá phôi Gá phôi nghiêng nhờ êtô vạn năng
•
Gá phôi nghiêng nhờ đồ gá nghiêng
Phương pháp dùng dao phay góc
Phương pháp gá nghiêng đầu dao
•
Phương pháp phay bằng mặt trụ của dao
•
Phương pháp phay bằng mặt đầu của dao

I. TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG
II. KIỂM TRA MẶT PHẲNG NGHIÊNG
III. BÀI TẬP THỰC HÀNH
2

PHƯƠNG PHÁP GÁ NGHIÊNG PHÔI
GÁ THEO VẠCH DẤU
Giao tuyến mặt phẳng
nghiêng được vạch dấu
Gá phôi lên êtô
Dùng mũi vạch để rà cho
vạch dấu song song
Phay như phay mặt phẳng
song song bằng dao trụ hay
dao mặt đầu

3

PHƯƠNG PHÁP GÁ NGHIÊNG PHÔI
NGHIÊNG PHÔI BẰNG CHÊM GÓC
Khi gá phôi trên êtô; không dùng chêm
song song mà dùng chêm góc, góc của
chêm bằng với góc nghiêng của chi tiết
Sau khi gá đặt, phay mặt phẳng nghiêng
như khi phay mặt phẳng song song

α

α
4

PHƯƠNG PHÁP GÁ NGHIÊNG PHÔI
GÁ THEO THƯỚC GÓC, DƯỞNG GÓC

mặt gia
công

áp sát
cạnh êtô
áp sát bề mặt chi
tiết
5

PHƯƠNG PHÁP GÁ NGHIÊNG PHÔI
BẰNG ÊTÔ VẠN NĂNG

Êtô quay được theo 2
phương

Êtô quay được theo 3
phương

6

PHƯƠNG PHÁP GÁ NGHIÊNG PHÔI
BẰNG ĐỒ GÁ NGHIÊNG VẠN NĂNG

1- Ốc diều chỉnh 2-vạch khắc độ
3- Rảnh gá phôi 4- đế xoay 5- khớp
xoay

Phay mặt phẳng nghiêng với
đồ gá xoay vạn năng trên máy
phay ngang
7

PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG BẰNG ĐỒ GÁ
NGHIÊNG CHUYÊN DÙNG
ĐỒ GÁ NGHIÊNG

8

PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG BẰNG DAO
PHAY GÓC
Khi mặt phẳng nghiêng có bề rộng nhỏ, dùng dao
phay góc
Dao phay góc đơn
Dao phay góc kép

9

PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG BẰNG PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊNG ĐẦU DAO
GIỚI THIỆU ĐẦU PHAY ĐỨNG
a) Cấu tạo đầu phay đứng
• 1 -bulông định vị
• 2-phần cố định
• 3-móc treo
• 4-vạch khắc độ
• 5-trục chính
• 6-phần xoay được
• 7,8-các bánh răng truyền động
b) Các vị trí xoay của đầu phay
• Đầu phay có thể xoay được trên
mặt phẳng xoz 1 góc đến ±90o
• Một vài loại đặc biệt có thể xoay
được trong mặt phẳng yoz
• Thông thường chỉ xoay được ±45o

10

PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG BẰNG PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊNG ĐẦU DAO
PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG BẰNG MẶT TRỤ CỦA
DAO
Nghiêng đầu phay đứng một góc α khi phay mặt phẳng
nghiêng góc α
α

α
11

PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG BẰNG PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊNG ĐẦU DAO
PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG BẰNG
MẶT ĐẦU CỦA DAO
Khi dùng mặt đầu dao, nghiêng đầu phay
một góc β =90o-α
Sn

β

Sn
α=75O

12

PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG VỚI BÀN GÁ
XOAY VẠN NĂNG
PHAY VỚI BÀN GÁ XOAY
KHOAN LỖ XIÊN

13

TRÌNH TỰ KHI PHAY MẶT PHẲNG...
1
BÀI 3
BÀI 3
PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG
PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG
PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG - Người đăng: Thế Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG 9 10 982