Ktl-icon-tai-lieu

Phép đo biến dạng tương đối ε

Được đăng lên bởi lehoangphongcm1981
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 4780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 7
2

TÍNH THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN

TÍNH TOÁN THEO TRẠNG THÁI
GIỚI HẠN 2
(Trạng thái giới hạn sử dụng)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Khái niệm chung
Độ cong và độ cứng uốn của dầm
Tính độ võng
Tính bề rộng khe nứt trên tiết diện thẳng góc
Tính bề rộng khe nứt trên tiết diện nghiêng

Chapter 7: Serviceability Limit State

Chương 7
2

TÍNH THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN

7.1 Khái niệm chung
Tính toán theo trạng thái giới hạn 2 là nhằm bảo đảm cho:
•

•

•

Kết cấu không bị biến dạng quá mức (độ võng, dao động, góc xoay, góc trượt…)

Kết cấu không được xuất hiện vết nứt (đối với kết cấu không cho phép nứt)
hoặc cho phép xuất hiện vết nứt nhưng bề rộng khe nứt được giới hạn (đối
với kết cấu cho phép nứt)
Đối với một số dạng kết cấu, trạng thái sử dụng mới là điều kiện tiên quyết.

Những tác động xấu do biến dạng quá mức và vết nứt gây ra:
•

Kết cấu biến dạng quá mức làm mất mỹ quan, làm bong lớp ốp, lớp trát gây
tâm lý sợ hãi cho người sử dụng…

•

Vết nứt tạo điều kiện cho môi trường tác động xấu đến tuổi thọ cốt thép và
làm giảm khả năng chịu lực của cấu kiện…

Khi tính toán theo trạng thái giới hạn 2 phải tính theo tải tiêu chuẩn nếu như
không có các yêu cầu riêng, đặc biệt
Chapter 7: Serviceability Limit State

Chương 7
2

TÍNH THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN

7.2 ĐỘ CONG VÀ ĐỘ CỨNG UỐN CỦA DẦM
7.2.1 Độ cong của dầm
Đối với dầm không có vết nứt làm từ vật liệu đàn hồi, đồng chất và đẳng hướng:

1 M
;
r EI
Đối với dầm làm từ BTCT

1 M
;
r B
Ngoài ra tính theo biến dạng:

Độ cứng uốn của dầm

1 ε sm + ε bm
;
(1*)
r
ho

εbm – biến dạng nén trung bình của bê tông
εsm – biến dạng kéo trung bình của cốt thép dọc chịu kéo
Chapter 7: Serviceability Limit State

Chương 7
2

TÍNH THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN

7.2 ĐỘ CONG VÀ ĐỘ CỨNG UỐN CỦA DẦM
7.2.1 Độ cong của dầm (tt)
Trạng thái ứng suất – biến dạng của dầm BTCT khi có vết nứt
xm xmin

εbm

xmax

M
εsm

Vết nứt

Fb = σbAb
z
Fs = σsAs

σbm = ψbσb (ψb - hệ số chỉ sự biến dạng không đều của mép bê tông miền nén, ψb ≤ 1)
σsm = ψsσs (ψs - hệ số điều kiện làm việc của cốt thép chịu kéo trong đoạn có vết nứt ψs ≤ 1)

σ bm
ε bm =
Eb
σ
ε sm = sm
Es

σb
ε bm = ψ b
Eb
σ s (2*)
ε sm = ψ s
Es

Chapter 7: Serviceability Limit State

Phương trình cân bằng

M = σ s As z
M = σ b Ab z

(3*)

Chương 7
2

TÍNH THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN

7.2 ĐỘ CONG VÀ ĐỘ CỨNG UỐN CỦA DẦM
7.2.1 Độ cong của dầm (tt)
Trong trường hợp cốt kép:

Ab được thay bằng Ab’

E
α= s
α
Ab ' = Ab + A 's (Tiết diện chữ nhật)
Eb
ν
α
Ab ' = Ab + A 's + b ' f − b h ' f (Tiết diện chữ...
Chapter 7: Serviceability Limit State
219
Chương 7 TÍNH THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN
2
TÍNH TOÁN THEO TRẠNG THÁI
GIỚI HẠN 2
7.1 Khái niệm chung
7.2 Độ cong và độ cứng uốn của dầm
7.3 Tính độ võng
7.4 Tính bề rộng khe nứt trên tiết diện thẳng góc
7.5 Tính bề rộng khe nứt trên tiết diện nghiêng
(Trạng thái giới hạn sử dụng)
Phép đo biến dạng tương đối ε - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép đo biến dạng tương đối ε - Người đăng: lehoangphongcm1981
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phép đo biến dạng tương đối ε 9 10 353