Ktl-icon-tai-lieu

Phụ gia tạo nhũ do water

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2164 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
Bộ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Môn hoc: Phu Gia
••

PHU GIA TAO NHŨ DOAVATER
••

GVHD: TS. NGUYỄN HỮU
LUƠNG HV : BÙI THANH HẢI
MSHV: 10401076

TP.HCM, 2011PHỤ

LỤC

I................................................................................................................

Phụ Gia

GVHD: TS. Nguyễn Hữu Lương

II.
III.

HV: Bùi Thanh Hải

3

I. TỔNG QUAN VỀ NHIÊN LIỆU DIESEL 1)
Giới thiệu:
IV.

Nhiên liệu diesel là một lọai nhiên liệu lỏng, có khỏang nhiệt độ

sôi cao hơn dầu lửa và xăng. Nhiên liệu diesel được sản xuất chủ yếu từ phân
đọan gasoil, là sản phẩm của quá trình chưng cất trực tiếp dầu mỏ, vói
khỏang nhiệt độ sôi từ

V. 250 đến 370°c. Nhiên liệu diesel được sử dụng chủ yếu cho động cơ diesel

VI.(đường bộ, đường sắt, đường thủy, ...) và một phần được sử dụng trong các
tuabin khí (trong công nghiệp phát điện, xây dựng, ...). Thành phần phân đọan
gasoil gồm có paraffin, naphthene, oleíin và aromatic với số nguyên tử cacbon
từ Ci4 đến c20- Ngòai ra, phân đọan gasoil cũng có thể được trộn chung với các
sản phẩm của các quá trình khác: cracking xúc tác, hydrocracking, ... để tăng
sản lượng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

VII. Thành phần của nhiên liệu diesel chủ yếu bao gồm chất nền và
các chất phụ gia. Chất nền chính là phân đọan gasoil thu từ các quá trình khác

nhau. Các chất phụ gia được bổ xung vào thành phần chất nền nhằm cải thiện
các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm diesel.

•

Các chất nền:

VIII.

o Gasoil từ chưng cất dầu thô (chiếm chủ yếu từ 60 -

90%). o Gasoil từ cracking xúc tác. o Gasoil từ cracking nhiệt, o
Gasoil từ hydrocracking.

•

Các chất phụ gia:

IX.

o Phụ gia làm giảm điểm chảy.

X. o Phụ gia làm giảm điểm vẩn đục.

XI.

o Phụ gia tăng chỉ số cetane.

XII.

o Phụ gia chống sự oxy hóa, ngăn cản tạo nhựa, o Phụ gia khử

họat tính kim lọai.

XIII.

o Phụ gia chống ăn mòn.

XIV.

o Phụ gia khử nhũ.

XV.

o Phụ gia tạo màu.

XVI.Những yêu cầu đối vói nhiên liệu diesel gồm có [10]:

* Đảm bảo cấp nhiên liệu liên tục và tin cậy vào buồng cháy, phù hợp vói
quá trình làm việc của động cơ.

dễ

*

Có khả năng tự cháy và bay hoi phù hợp để động cơ khỏi động

XVII.
XVIII.

dàng,

có tốc độ tăng áp suất xi lanh không quá lớn và có tốc độ cháy

đủ lớn.

*

ít đóng cặn trong hệ thống cấp nhiên liệu và trong xy lanh.

*

Có tính ăn mòn thấp.

XIX.Để đánh giá chất lượng diesel, người ta thường xác định một số
chỉ tiêu kỳ thuật của nhiên liệu diesel theo các tiêu chuẩn như TCVN...
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
Bộ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
PHU GIA TAO NHŨ DOAVATER
• •
GVHD: TS. NGUYỄN HỮU
LUƠNG HV : BÙI THANH HẢI
MSHV: 10401076
Môn hoc: Phu Gia
• •
Phụ gia tạo nhũ do water - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ gia tạo nhũ do water - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Phụ gia tạo nhũ do water 9 10 478