Ktl-icon-tai-lieu

Phụ gia thực phẩm chương 7

Được đăng lên bởi yeuduoinhoxsekhoc
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHỤ GIA THỰC PHẨM

PGS. TS. NGUYỄN DUY THỊNH

Chương 7

CÁC CHẤT ĐỘN
7.1 – Vai trò của các chất độn trong sản xuất thực phẩm
Trong sản xuất thực phẩm người ta sử dụng một số chất để làm tăng khối lượng sản phẩm và
nhờ đó làm hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan của sản phẩm
đồng thời trong nhiều trường hợp làm thay đổi trạng thái theo hướng có lợi cho sản phẩm. Thí dụ:
để sản xuất sữa bột từ thực vật (đậu nành) hoặc từ động vật (sữa bò) người ta bổ sung tinh bột biến
tính làm cho thành phần dinh dưỡng của sản phẩm trở nên cân đối hơn bao gồm protein và hydrat
cacbon (tinh bột, đường). Việc bổ sung tinh bột biến tính cũng làm sữa dễ dàng phân tán đều khi
pha trong nước, do đó làm tăng chất lượng của sản phẩm. Ngoài tác dụng làm tăng khối lượng của
sản phẩm, chất độn cũng có nhiều tác dụng khác như tạo gel, nhũ hoá, chống đông vón và làm ổn
định sản phẩm, v.v...
7.2 – Phương pháp sử dụng các chất độn trong sản xuất thực phẩm
7.2.1- Sử dụng Xenluloza vi tinh thể
Tên tiếng Việt: Xenluloza vi tinh thể INS: 460i
Tên tiếng Anh: Microcrystalline Cellulose ADI: CXĐ
Số thứ tự trong bảng danh mục theo ABC: 274 MTDI:
Chức năng chính: Chất độn.
Chức năng khác: Chống đông vón, nhũ hoá, tạo bọt, ổn định, làm dày.
Chế phẩm Xenluloza vi tinh thể là xenlulo được cắt mạch (depolime hoá) một phần bằng axit
vô cơ. Thí dụ: alpha-xenlulo khai thác từ lõi cây, sau đó tiến hành cắt mạch bằng axit sẽ thu được
Xenluloza vi tinh thể . Mức độ polime hoá thường nhỏ hơn 400, trong đó có không quá 10% hạt có
đường kính dưới 5m. Công thức hoá học của Xenluloza vi tinh thể - (C6H10O5)n .
Đặc tính: Chế phẩm Xenluloza vi tinh thể ở dạng bột kết tinh linh động, mịn, có màu trắng
đến gần trắng, không có mùi, không tan trong nước, etanol, ete và axit vô cơ loãng. Tan ít trong
dung dịch kiềm.
Phương pháp sử dụng: Chế phẩm Xenluloza vi tinh thể không tan trong nước, nhưng có thể
phân tán trong thực phẩm để tạo ra chất độn. Đối với thực phẩm ở dạng lỏng hoặc dạng đặc
Xenluloza vi tinh thể tạo ra huyền phù, phân tán đều trong toàn khối sản phẩm. Vai trò của
Xenluloza vi tinh thể là làm tăng hàm lượng xenlulo trong thực phẩm giúp cho quá trình tiêu hoá dễ
dàng hơn, nó không có chức năng làm tăng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm vì men trong cơ thể
người không thể tiêu hoá được chất này.
Bảng 108 - Sản phẩm thực phẩm và giới hạn sử dụng Xenluloza vi tinh thể
tối đa cho phép (ML) (mg/kg sản phẩm)
Nhóm thực phẩm

TT

ML

1.

Sữa tiệt trùng và sữa xử lý ở nhiệt độ cao (UH...
PHỤ GIA THỰC PHẨM PGS. TS. NGUYỄN DUY THỊNH
1
Chương 7
CÁC CHẤT ĐỘN
7.1 Vai trò của các chất độn trong sản xuất thực phẩm
Trong sản xuất thực phẩm người ta sử dụng một số chất để làm tăng khối lượng sản phẩm
nhờ đó làm hạ giá thành nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan của sản phẩm
đồng thời trong nhiều trường hợp làm thay đổi trạng thái theo hướng lợi cho sản phẩm. Thí dụ:
để sản xuất sữa bột từ thực vật (đậu nành) hoặc tđộng vật (sữa bò) người ta bổ sung tinh bột biến
tính làm cho thành phần dinh dưỡng của sản phẩm trở nên cân đối hơn bao gồm protein hydrat
cacbon (tinh bột, đường). Việc bổ sung tinh bột biến tính cũng làm sữa dễ dàng phân tán đều khi
pha trong nước, do đó làm tăng chất lượng của sản phẩm. Ngoài tác dụng làm tăng khối lượng của
sản phẩm, chất độn cũng nhiều tác dụng khác như tạo gel, nhũ hoá, chống đông vón làm ổn
định sản phẩm, v.v...
7.2 Phương pháp sử dụng các chất độn trong sản xuất thực phẩm
7.2.1- Sử dụng Xenluloza vi tinh thể
Tên tiếng Việt: Xenluloza vi tinh thể INS: 460i
Tên tiếng Anh: Microcrystalline Cellulose ADI: CXĐ
Số thứ tự trong bảng danh mục theo ABC: 274 MTDI:
Chức năng chính: Chất độn.
Chức năng khác: Chống đông vón, nhũ hoá, tạo bọt, ổn định, làm dày.
Chế phẩm Xenluloza vi tinh thể xenlulo được cắt mạch (depolime hoá) một phần bằng axit
cơ. Thí dụ: alpha-xenlulo khai thác từ lõi cây, sau đó tiến hành cắt mạch bằng axit sẽ thu được
Xenluloza vi tinh thể . Mức độ polime hoá thường nhỏ hơn 400, trong đó có không quá 10% hạt
đường kính dưới 5m. Công thức hoá học của Xenluloza vi tinh thể - (C
6
H
10
O
5
)
n
.
Đặc tính: Chế phẩm Xenluloza vi tinh thể dạng bột kết tinh linh động, mịn, màu trắng
đến gần trắng, không mùi, không tan trong nước, etanol, ete axit loãng. Tan ít trong
dung dịch kiềm.
Phương pháp sử dụng: Chế phẩm Xenluloza vi tinh thể không tan trong nước, nhưng thể
phân tán trong thực phẩm để tạo ra chất độn. Đối với thực phẩm dạng lỏng hoặc dạng đặc
Xenluloza vi tinh thể tạo ra huyền phù, phân tán đều trong toàn khối sản phẩm. Vai trò của
Xenluloza vi tinh thể làm tăng hàm lượng xenlulo trong thực phẩm giúp cho quá trình tiêu hoá dễ
dàng hơn, không chức năng làm tăng giá trdinh dưỡng của thực phẩm men trong thể
người không thể tiêu hoá được chất này.
Bảng 108 - Sản phẩm thực phẩm và giới hạn sử dụng Xenluloza vi tinh thể
tối đa cho phép (ML) (mg/kg sản phẩm)
TT
Nhóm thực phẩm
ML
1.
Sữa tiệt trùng và sữa xử lý ở nhiệt độ cao (UHT)
GMP
2.
Sữa lên men (nguyên kem), không xử lý nhiệt sau lên men
GMP
3.
Sữa lên men (nguyên kem), có xử lý nhiệt sau lên men
20000
4.
Thịt, thịt gia cầm và thịt thú tươi dạng xay nhỏ
GMP
5.
Thủy sản sản phẩm thủy sản, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã
qua chế biến
1000
6.
Thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi
GMP
7.
Nước quả ép thanh trùng Pasteur đóng hộp hoặc đóng chai
GMP
8.
Necta quả thanh trùng Pasteur đóng hộp hoặc đóng chai
GMP
Phụ gia thực phẩm chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ gia thực phẩm chương 7 - Người đăng: yeuduoinhoxsekhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Phụ gia thực phẩm chương 7 9 10 943