Ktl-icon-tai-lieu

PHỤ LỤC CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 4230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học kỹ thuật công nghiêp Thái Nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIÊP
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

PHỤ LỤC
CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG
PHẦN 1. VẬT LIỆU PHI KIM DÙNG TRONG CƠ KHÍ
PHẦN 2. CÔNG NGHỆ LẮP RÁP
PHẦN 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT

Thái nguyên, tháng 2 năm 2011
Trần Anh Đức – bộ môn: Công nghệ vật liệu – khoa Cơ Khí

1

Trường Đại học kỹ thuật công nghiêp Thái Nguyên

PHẦN 1. VẬT LIỆU PHI KIM DÙNG TRONG CƠ KHÍ
1. GỖ
1.1. Cấu tạo của gỗ
1.1.1. Thành phần của gỗ
Gỗ là hợp chất hữu cơ gồm 43 - 45% xenlulo (C 6H12O5) còn gọi là tế bào thực
vật, 19 - 29% licnin (C18H30O15) còn gọi là mộc chất, còn lại là hydrat cacbon phân tử
thấp (còn gọi là chất đạm) và các nguyên tố khác.
1.2. Tính chất của gỗ
1.2.1. Tính chất vật lý.
+ Độ ẩm
Độ ẩm là lượng nước chứa ở trong gỗ, biểu diến bằng phần trăm. Độ ẩm được
xác định bằng công thức:
Trong đó:

W=

m − m0
.100% .
m0

m- là khối lượng của mẫu có độ ẩm cần đo (g)
m0- là khối lượng của mẫu ở trạng thái khô tuyệt đối (sấy ở

100±5oC) (g).
Lượng nước chứa trong gỗ có 2 dạng: Nước tự do (nước mao dẫn) chứa trong
các lỗ rỗng; và nước liên kết (hút ẩm) nằm trong các vỏ tế bào. Như vậy độ ẩm của
gỗ gồm có độ ẩm liên kết và độ ẩm tự do. Khi sấy, đầu tiên mất độ ẩm tự do sau đó
mới mất độ ẩm liên kết.
Trạng thái của gỗ khi chỉ còn độ ẩm liên kết gọi là điểm bão hòa của gỗ. Đối
với các loại gỗ khác nhau độ ẩm liên kết tối đa dao động từ 23 đến 30%. Gỗ mới khai
thác có lượng ẩm từ 50-100%, để lâu trong không khí lượng ẩm có thể còn 10~20%.
Ở các xứ lạnh và khô để lâu trong nhà lượng ẩm có thể đạt đến 7~10%. Gỗ khô tuyệt
đối có độ ẩm 0%. Độ ẩm tiêu chuẩn để thử cơ tính và một số thông số khác là 15%.
Độ ẩm sản xuất cần phải bằng hoặc thấp hơn độ ẩm sử dụng 2% (hay nói khác đi là
khi gia công gỗ để chế tạo các sản phẩm nhất là các sản phẩm gia dụng thì phải sấy).
Kích thước và hình dáng của gỗ thay đổi phụ thuộc độ ẩm. Khi sấy, đầu tiên mất độ
ẩm tự do, lúc này kích thước của gỗ không thay đổi mà chỉ thay đổi khối lượng. Khi
sấy tiếp tục từ điểm bão hòa gỗ, các sợi gỗ mất nước liên kết và kích thước sẽ nhỏ lại.
Khi gỗ co theo chiều tiếp tuyến nhiều hơn theo chiều dọc thớ.
+ Độ co.
Hệ số co K là độ co trung bình thay đổi độ ẩm 1% xác định theo công thức:
K =

C
W

Trần Anh Đức – bộ môn: Công nghệ vật liệu – khoa Cơ Khí

2

Trường Đại học kỹ thuật công nghiêp Thái Nguyên
Trong đó: C - độ co ;
W - độ ẩm
Ở các mức độ khác nhau, độ co toàn phần theo hướng kính là C k = 3 ~ 5%, độ
co theo hướng tiếp tu...
Trường Đại học kỹ thuật công nghiêp Thái Nguyên
Trần Anh Đức – bộ môn: Công nghệ vật liệu – khoa Cơ Khí
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIÊP
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU
PHỤ LỤC
CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG
PHẦN 1. VẬT LIỆU PHI KIM DÙNG TRONG CƠ KHÍ
PHẦN 2. CÔNG NGHỆ LẮP RÁP
PHẦN 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT
Thái nguyên, tháng 2 năm 2011
PHỤ LỤC CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHỤ LỤC CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
PHỤ LỤC CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG 9 10 347