Ktl-icon-tai-lieu

Phương án khoan nổ mìn

Được đăng lên bởi Khoai Lang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHƯƠNG ÁN KHOAN - NỔ MÌN
Thi công xây dựng công trình đoạn Nậm Tha – Phong Dụ Hạ thuộc dự án đường
vào xã Nậm Tha , huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Chương I
ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CHUNG CỦA VÙNG

1. Vị trí tuyến công trình
Công trình xây dựng đoạn Nậm Tha – Phong Dụ Hạ thuộc Dự án : Đường vào
xã Nậm Tha , huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai . Với chiều dài tuyến là : 5,45 km. Đầu
tuyến nối tiếp với Km 22 + 38.22 đường cũ tại xã Nậm Tha , huyện Văn Bàn, tỉnh
Lào Cai, cuối tuyến được nối tiếp với tuyến đường tới trung tâm xã Phong Dụ. Trên
tuyến công trình có đoạn có một số hộ dân sinh sống rải rác, có đoạn hai bên là sườn
đồi, có đoạn một bên là ruộng nước, có đoạn một bên là sông suối, có đoạn có các
công trình liên quan như cột điện, đường dây cáp thông tin, nằm trên dọc tuyến, các
vị trí nổ mìn đều cách nhà dân với cự li trên 300m, vì vậy khi thi công khoan bắn
mìn hoàn toàn không ảnh hưởng đến công trình nhà cửa và tài sản của nhân dân.
2. Địa hình.
Tuyến đường được mở mới theo đường mòn, mật độ dân đi lại ít, chủ yếu là đi
làm nương, rẫy, chăn thả gia súc … Địa hình tương đối phức tạp phần lớn là đồi núi
cao có nhiều vực sâu chia cắt xen kẽ các dải thung lũng hẹp. Độ cao trung bình so
với mực nước biển là 700- 1500 m, độ dốc ngang trung bình từ 25-35 0 có nơi đi qua
vách đá cao độ dốc ngang tương đối lớn khoảng từ 30-60 0 . Địa chất chủ yếu đất cấp
3. cấp 4. khoảng 3km đầu điều phối đất vận chuyển dọc do có hệ thống mương thủy
lợi và ruộng lúa nước. Còn lại đoạn tuyến khoảng 2.5km tuyến đi qua rừng già, chủ
yếu là cây gỗ, cây vầu rất rậm rạp.
3. Khí hậu.
Khí hậu của khu vực xây dựng tuyến nằm trong miền khí hậu Đông Bắc nói
chung và vùng nhiệt Viêt Bắc – Hoàng Liên Sơn nói riêng, với ba tiều vùng khí hậu
khác nhau ( mang tính chất á nhiệt, nhiệt đới và ôn đới) . Nhiệt độ trung bình hàng
năm từ 22.5-22.80C; độ ẩm trung bình năm là 86%; lượng mưa trung bình năm vào
khoảng 1500mm ; mùa Đông nhiệt độ có thể thấp nhất trung bình 15.1 0C, mùa hè
mát, nhiệt độ cao nhất là 410C.
4. Dân số - dân tộc
Dân số toàn huyện Văn Bàn có 75.000 người gồm 11 sắc tộc. Trong đó Nữ
chiếm 51,17%, Nam chiếm 48.83%. Dân số ở khu vực nông thôn chiếm 92,89%,
thành thị chiếm 7,11% theo số liệu điều tra dân số và nhà ở, đến 01/04/2009 .
Chương II
TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN
I, Nổ mìn trong lỗ khoan có chiều cao tầng cố định.
1. Lựa chọn máy khoan.
Để lựa chọn máy khoan ta cần chú ý những điều kiện sau đây:
+ Máy khoan có thể khoan được tất cả các loại đất đá.
-1-

+ Đường kính lỗ kho...
PHƯƠNG ÁN KHOAN - NỔ MÌN
Thing xây dựng công trình đoạn Nậm Tha – Phong Dụ Hạ thuộc dự án đường
vào Nậm Tha , huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Chương I
ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CHUNG CỦA VÙNG
1. Vị trí tuyến công trình
Công trình xây dựng đoạn Nậm Tha – Phong Dụ Hạ thuộc Dự án : Đường o
Nậm Tha , huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai . Với chiều dài tuyến là : 5,45 km. Đầu
tuyến nối tiếp với Km 22 + 38.22 đường cũ tại xã Nậm Tha , huyện Văn Bàn, tỉnh
Lào Cai, cuối tuyến được nối tiếp với tuyến đường tới trung tâm xã Phong Dụ. Trên
tuyến công trình có đoạn có một số hộ dân sinh sống rải rác, có đoạn hai bên là sườn
đồi, có đoạn một bên là ruộng nước, có đoạn một bên là sông suối, có đoạn có các
công trình liên quan như cột điện, đường dây cáp thông tin, nằm trên dọc tuyến, các
vị trí nổ mìn đều cách nhà dân với cự li trên 300m, vì vậy khi thi công khoan bắn
mìn hoàn toàn không ảnh hưởng đến công trình nhà cửa và tài sản của nhân dân.
2. Địa hình.
Tuyến đường được mở mới theo đường mòn, mật độ dân đi lại ít, chủ yếu là đi
làm nương, rẫy, chăn thả gia súc Địa hình tương đối phức tạp phần lớn đồi núi
cao nhiều vực sâu chia cắt xen kẽ các dải thung lũng hẹp. Độ cao trung bình so
với mực nước biển 700- 1500 m, độ dốc ngang trung bình từ 25-35
0
nơi đi qua
vách đá cao độ dốc ngang tương đối lớn khoảng từ 30-60
0
. Địa chất chủ yếu đất cấp
3. cấp 4. khoảng 3km đu điều phối đất vận chuyển dọc do hệ thống mương thủy
lợi ruộng lúa nước. Còn lại đoạn tuyến khoảng 2.5km tuyến đi qua rừng già, chủ
yếu là cây gỗ, cây vầu rất rậm rạp.
3. Khí hậu.
Khí hậu của khu vực y dựng tuyến nằm trong miền khí hậu Đông Bắc nói
chung vùng nhiệt Viêt Bắc Hoàng Liên Sơn nói riêng, với ba tiều vùng khí hậu
khác nhau ( mang tính chất á nhiệt, nhiệt đới ôn đới) . Nhiệt độ trung bình hàng
năm từ 22.5-22.8
0
C; độ ẩm trung bình năm 86%; lượng mưa trung bình năm vào
khoảng 1500mm ; mùa Đông nhiệt đ thể thấp nhất trung bình 15.1
0
C, mùa
mát, nhiệt độ cao nhất là 41
0
C.
4. Dân s - dân tộc
Dân s toàn huyện Văn Bàn 75.000 người gồm 11 sắc tộc. Trong đó Nữ
chiếm 51,17%, Nam chiếm 48.83%. Dân số khu vực nông thôn chiếm 92,89%,
thành thị chiếm 7,11% theo số liệu điều tra dân số và nhà ở, đến 01/04/2009 .
Chương II
TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ KHOAN NỔ MÌN
I, Nổ mìn trong lỗ khoan có chiều cao tầng cố định.
1. Lựa chọn máy khoan.
Để lựa chọn máy khoan ta cần chú ý những điều kiện sau đây:
+ Máy khoan có thể khoan được tất cả các loại đất đá.
- 1 -
Phương án khoan nổ mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương án khoan nổ mìn - Người đăng: Khoai Lang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phương án khoan nổ mìn 9 10 270