Ktl-icon-tai-lieu

Phương án nổ mìn

Được đăng lên bởi Phu_kie
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1832 lần   |   Lượt tải: 13 lần
CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN 1
NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC
=== ∞0∞ ===

PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN
Mỏ đá vôi, sét, laterite Tà Thiết
xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Bình Phước, năm 2014

I.

CĂN CỨ LẬP PHƯƠNG ÁN

Căn cứ vào Nghị định 39/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ngày
23/04/2009 về vật liệu nổ công nghiệp;
- Căn cứ vào Thông tư 23/2009/TT-BC của Bộ Công thương ngày 11 tháng 08
năm 2009 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP
ngày 23 tháng 04 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;
- Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BCT về an toàn
trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp;
- Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2009/BCT về an toàn
trong khai thác mỏ Lộ thiên;
- Căn cứ vào tài liệu thiết kế mỏ và hiện trạng khai thác của mỏ đá vôi, sét,
laterite Tà Thiết;
- Phương pháp khai thác: Lộ thiên.
- Quy mô khai thác:
Diện tích 151,53ha với trữ lượng địa chất:
+ Đá vôi: 46.618.000 tấn;
-

+ Laterite:
+ Sét:
-

8.426.000 tấn.

Công suất cấp phép khai thác:
+ Đá vôi:

2.119.000 tấn/năm;

+ Laterite:

28.000 tấn/năm;

+ Sét:
-

616.000 tấn;

383.000 tấn/năm.

Nhân công: Gồm 17 CNNM và 2 CHNM được đào tạo và cấp chứng chỉ
về an toàn VLNCN theo quy định hiện hành.

-

Thiết bị: Thiết bị khai thác mỏ đá vôi, sét, laterit Tà Thiết được
đầu tư đồng bộ, hiện đại. Số lượng thiết bị khai thác của mỏ đá
vôi, sét, laterit Tà Thiết xem bảng 0.1

Bảng 0.1: Thiết bị sử dụng ở mỏ đá vôi, sét, laterit Tà Thiết
TT
Thiết bị
Đơn
Số
vị
lượng
1 Máy khoan nhỏ, đường kính mũi 42-45 mm Chiếc
2
(RH 571-5LS)
3 Máy khoan thủy lực đường kính d = 80- Chiếc
1
115mm, đập đỉnh (Roc D7)
4 Máy khoan thủy lực đường kính d = 100- Chiếc
2
165mm, đập đáy (Roc F6)
2

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Máy xúc thủy lực bánh xích gàu thuận,
dung tích gầu E=5,1 m3 (KOMATSU
PC800SE-8R)
Máy xúc thuỷ lực bánh xích gàu ngược,
dung tích gàu E = 4,3m3
Máy xúc lật bánh lốp, dung tích gầu 6,1m 3
(KOMATSU WA600-3A)
Máy xúc thủy lực gàu ngược 324D kèm theo
đầu búa H130s
Ô tô tự đổ (CAT 772) tải trọng 50 tấn (chở
đá vôi)
Ô tô tự đổ Kerax 440.42, tải trọng 20-25 tấn
(chở sét, cát, laterite)
Máy ủi ( CAT D9R) công suất 405 CV
Bơm nước (2 bơm 500m3/h, 1 bơm 700m3/h,
1 bơm 800m3/h
Máy trắc đạc LEICA
Máy nổ mìn
Máy đo điện trở
Máy nén khí XA-186, cụng suất 11.1
m3/phút

Chiếc

1

Chiếc

1

Chiếc

1

Chiếc

1

Chiếc

4

Chiếc

4

Chiếc
Chiếc

2
4

Chiếc
Chiếc
Chiếc
Chiếc

1
2
2
2

- Giải thích từ ngữ, các cụm từ viết tắt:
UBND
...
CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN 1
NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC
=== ∞0∞ ===
PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN
Mỏ đá vôi, sét, laterite Tà Thiết
xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Bình Phước, năm 2014
Phương án nổ mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương án nổ mìn - Người đăng: Phu_kie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phương án nổ mìn 9 10 327