Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ BỨC XẠ ĐỂ ĐẢM BẢO TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ(EMC) TRONG THIẾT BỊ VÔ TUYẾN

Được đăng lên bởi k29dientudn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TIỂU LUẬN
MÔN: TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) VÀ
CÁC HỆ ĐỊNH HƯỚNG

ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ BỨC XẠ ĐỂ

ĐẢM BẢO TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ(EMC) TRONG
THIẾT BỊ VÔ TUYẾN

GVHD
HVTH
LỚP
KHÓA

:
:
:
:

PGS.TS TĂNG TẤN CHIẾN
NGUYỄN XUÂN TÙNG
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
K25 (2012-2014)

Đà Nẵng, tháng 11/2013

LỜI MỞ ĐẦU
Tần phổ của sóng điện từ là một tài nguyên quan trọng có giá trị xã hội,
kinh tế và quốc phòng. Sự phát triển không ngừng các phương tiện truyền tin ở
nước ta cũng như trên thế giới đã dẫn đến sự chật chội về phổ tần.
Mọi việc sử dụng các tần số cũng như chế tạo các thiết bị vô tuyến điện tử
phải dựa trên cơ sở khoa học, tức là phải đảm bảo sự tương thích điện từ EMC.
Rất nhiều nước đã ban hành tiêu chuẩn EMC quốc gia, tất cả các nhà sản xuất
thiết bị điện và điện tử phải đảm bảo sản phẩm của họ phù hợp với tiêu chuẩn
EMC.
Uỷ ban Tư vấn quốc tế về Thông tin vô tuyến CCIR chia dải tần phổ từ
10kHz đến 275GHz ra 38 băng tần dùng cho thông tin trên mặt đất và vũ trụ cho
các khu vực lãnh thổ khác nhau. Ngoài ra CCIR còn khuyến nghị kỹ thuật về vấn
đề quy hoạch và sử dụng có hiệu quả phổ của trang thiết bị vô tuyến điện và tính
tương thích của từng loại phương tiện.
Hiện nay, phần lớn các phương tiện vô tuyến điện bức xạ trên tần phổ thấp
hơn 11GHz. Các phương tiện này là thiết bị dẫn đường, ra đa... và các thiết bị
công nghiệp khác. Điều này xác định xác suất lớn nhất của các can nhiễu có hại
lên một thiết bị vô tuyến điện. Thí dụ, một trạm rađa có công suất bức xạ xung
lên tới 1012W gây ra công suất can nhiễu cho ở nơi rất xa hàng trăm km. Đặc
biệt, đối với các thiết bị vô tuyến điện đặt trong không gian nhỏ như trong con
tàu vệ tinh hoặc phòng thí nghiệm vũ trụ v.v... việc đảm bảo tính tương thích
điện từ EMC cho chúng là vấn đề phức tạp.

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ
1.1. Tương thích điện từ là gì ?
EMC: Electromagnetic Compatibility
Tương thích điện từ là một khoa học chỉ rõ đặc tính mà những thiết bị
điện, điện tử, tin học có được khi chúng vận hành tốt trong môi trường có sự
hiện diện của các thiết bị khác hoặc có tín hiệu nhiễu từ môi trường xung quanh
chúng tác động vào. Để thực hiện được điều này, ta phải dùng một kỹ thuật như
là một phương tiện cho phép tránh những hiệu ứng không mong muốn mà nhiễu
có thể gây ra.
Khoa học về tương thích điện từ cũng chỉ rõ toàn bộ các kỹ thuật dùng để
xử lý các đặc tính trên.
Theo quy định chung, tính tương thích điện từ EMC được hiểu là: Đối với
bất kỳ thiết bị vô tuyế...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TIỂU LUẬN
MÔN: TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) VÀ
CÁC HỆ ĐỊNH HƯỚNG
ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ BỨC XẠ ĐỂ
ĐẢM BẢO TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ(EMC) TRONG
THIẾT BỊ VÔ TUYẾN
GVHD : PGS.TS TĂNG TẤN CHIẾN
HVTH : NGUYỄN XUÂN TÙNG
LỚP : KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
KHÓA : K25 (2012-2014)
Đà Nẵng, tháng 11/2013
PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ BỨC XẠ ĐỂ ĐẢM BẢO TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ(EMC) TRONG THIẾT BỊ VÔ TUYẾN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ BỨC XẠ ĐỂ ĐẢM BẢO TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ(EMC) TRONG THIẾT BỊ VÔ TUYẾN - Người đăng: k29dientudn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ THỬ BỨC XẠ ĐỂ ĐẢM BẢO TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ(EMC) TRONG THIẾT BỊ VÔ TUYẾN 9 10 715