Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp gia công đặc biệt

Được đăng lên bởi Trắng Đen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 2 lần
:

KHOA CƠ KHÍ
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT
ĐỀ TÀI:

GIA CÔNG BẰNG SIÊU ÂM

KHÁI NIỆM
Làphươngphápgiacôngsửdụngrungđộngsiêuâm(20

kHz)củamộtdụngcụđểgiacôngcácvậtliệu:

Phikim,Thuỷtinh,

Ceramics,Chấtbándẫn,Kimloại,Hợpkimcứng.

PHÂN LOẠI

Giacôngbằngsiêuâmsửdụnghạtmài:Sửdụngchấtnhãochứahạtmàivàrungđộngsiêuâmcủadụngcụkhôngquay.
Giacôngsiêuâmquay:Sửdụngsựrungđộngsiêuâmcủamộtdụngcụquaybằngkimcươngđểkhoanhoặcphay.Tươngtựnh
ưkhoankínhhoặcgốmthôngthườngvớimũikhoankimcương,ngoạitrừmũikhoanquaybịrungđộngởtầnsốsiêuâm

Sơđồnguyênlý

Chấtnhãochứahạtmài:Cóbaloạihạtmàithườngđượcsửdụngtrongchấtnày:ôxitnhôm,cácbitsilicvàcácbitbo.Baogồm50
%khốilượnghạtmàivà50%khốilượngnướchoặcbenzen,dầunhờn.Nóđượcbơmthôngquamộtđầuphungầnvùngtiếpxúcph
ôi.Ngoàiviệcthựchiệncắt,nólàmmátdụngcụvàphôi.Chấtnhãochứahạtmàisẽtrởlênkémhiệuquảkhicáchạtbịmònvàvỡ.Tuổ
ithọtrungbình(củahạtmài)vàokhoảng150 ÷ 200giờlàmviệc.

ỨNGDỤNG CỦA GIA CÔNG SIÊU ÂM QUAY

Phươngphápnàychỉápdụngchocácphikimnhưkính,

alumina,gốm,ferit,thạchanh,oxitzircony,

ruby,saphia,ôxitbery.Cácloạivậtliệumềmhơnlàmkẹtdụngcụkimcươngvàgâycảntrởquátrìnhcắt.

Ưuđiểmcủaphươngphápnàylàcótốcđộcắtbỏvậtliệucaohơn,áplựctácđộnglêncácvậtliệunhỏhơn,nângcaochấtlượn
gkhoanlỗsâu,giảmvỡtrongcáclỗxuyênvàkhôngkẹtlõikhikhoanlấylõi.

ỨNGDỤNG GIA CÔNG SIÊU ÂM SỬ DỤNG HẠT MÀI

Khảnăngcủaphươngphápnàykhácvớiphươngphápgiacôngsiêuâmquay.Dụngcụgiacôngkhôngcóchuyểnđộngqua
y,màirungđộngsiêuâmcóthểcắtcácbềmặtbấtkỳhaykhoannhiềulỗnhỏ.Mặcdùcáclỗđơncóthểkhoannhanhhơnbằngp
hươngphápsiêuâmquay,phươngphápgiacôngbằngsiêuâmsửdụnghạtmàicóthểkhoanlỗnhỏhơn(tới0,1mm).Nócóth
ểkhoancáclỗcóđườngkínhnhỏđồngthời.

Cơchếbóctáchvậtliệu

Dosựđậptrựctiếpcủahạtmàikẹtgiữadụngcụvàphôi.
Dosựcàoxướctếvicủahạtmài.
Dosựsóimònbởibọtkhítrongdòngchấtsệt

Nhữngnhântốảnhhưởngđếntốcđộbóctáchvậtliệu

Daođộngcủadụngcụ(biênđộvàtầnsố):
Biênđộdaođộngsiêuâmđượcthayđổitừ0.025 ÷ 0.09 mmchohầuhếtcácứngdụng.

Tầnsốdaođộngcóảnhhưởnglớntớinăngsuấtgiacông.Nhìnchungkhitầnsốdaođộngtăngthìnăngsuấttăng,nhưngkhitầ
nsốdaođộngtăngtới5KHzthìnăngsuấttăngchậmvàđếnkhif
1626KHzthìnăngsuấttăngkhôngđángkểdođóthườngdùngf = 20KHz.

=

Hạtmài:
Vớihạtmàikíchthướchạtnhỏthìbiênđộdaođộngnhỏchonăngsuấtcao,ngượclạikhibiênđộdaođộnglớndùngkíchthướ
chạtlớnchonăngsuấtcaohơn.Cáckếtquảtốiưuđạtđượckhibiênđộlớnhơnkíchthướchạt.

Độcứngcủaphôi:
Tốcđộgiacôngảnhhưởngbởitỷsốđộcứngcủadụngcụvàđộcứngcủaphôi,tỷsốcaohơntốcđộgiacôngthấphơn.
Dođódụngcụmềmvàbềnđượcđềcậpđểlàmdụngcụsiêuâm.

Phụtảitĩnhgiữadụngcụvàphôi:
Phụ...
:
ĐỀ TÀI:
GIA CÔNG BNG SIÊU ÂM
GIA CÔNG BNG SIÊU ÂM
KHOA CƠ K
C PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT
KHOA CƠ K
C PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT
Phương pháp gia công đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp gia công đặc biệt - Người đăng: Trắng Đen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phương pháp gia công đặc biệt 9 10 469