Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC

Được đăng lên bởi fullhouse24h-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm nhà cao tầng 

Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm nhà cao tầng
I. Đặt vấn đề
Trong thiết kế nhà cao tầng hiện nay ở Hà Nội, hầu hết đều có tầng hầm để giải quyết vấn
đề đỗ xe và các hệ thống kỹ thuật của toàn nhà. Phổ biến là các công trình cao từ 10 đến
30 tầng được thiết kế từ một đến hai tầng hầm để áp ứng yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư
trong hoàn cảnh công trình bị khống chế chiều cao và khuôn viên đất có hạn... Việc xây
dựng tầng hầm trong nhà cao tầng đã tỏ ra có hiệu quả tốt về mặt công năng sử dụng và
phù hợp với chủ trương quy hoạch của thành phố. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có báo
cáo tổng kết về tình hình kinh tế - kỹ thuật cho các công trình trên địa bàn thành phố, cho
dù các công trình cao tầng kết hợp tầng hầm đã trở nên rất phổ biến.
Bài này đề cập đến các giải pháp thiết kế, thi công hiện nay cho dạng công trình này và
ưu nhược điểm của từng giải pháp. Đồng thời so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật giữa
các giải pháp thiết kế - thi công dùng tường cừ thép, tường vây barrette và các giải pháp
thi công khác để qua đó rút ra những tổng kết ban đầu cho công tác thiết kế, thi công tầng
hầm trong nhà cao tầng nhằm đáp ứng được công năng sử dụng và giá thành hợp lý trên
địa bàn Hà Nội.
II. Tổng quan việc thiết kế nhà cao tầng có tầng hầm ở Hà Nội
Hiện nay công trình nhà cao tầng thường có từ một đến hai tầng hầm, trong đó nhà một
tầng hầm là chủ yếu. Bảng 1. Thống kê một số công trình có hai tầng hầm trên địa bàn
thành phố.
Bảng 1
TT Tên công trình

Thiết kế

Đơn vị

Đặc điểm thi công tầng hầm

thi công
1

Văn phòng và chung CDCC
cư 27 Láng Hạ

Bachy
Soletanche

- Tường barrette
- Đào hở, chống bằng dàn thép

Cty XD số 1 HN
2
3
4
5
6

Trụ sở kho bạc NN 32 CDCC
Cát Linh

Delta

- Tường barrette

Toà nhà 70-72 Bà CDCC
Triệu

Delta

VP và Chung cư 47 VNCC
Huỳnh Thúc Kháng

Đông Dương

Toà nhà Vincom 191 VNCC
Bà Triệu

Delta

Chung cư cao tầng 25 VNCC
Láng hạ

Cty XD số 1 HN - Tường barrette

- Top – down
- Tường barrette
- Top – down
- Tường barrette
- Top – down
- Tường barrette
- Top – down

Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm nhà cao tầng 
- Top – down
TT Viễn thông VNPT CDC
57 Huỳnh Thúc Kháng

Bachy
Soletanche

8

Toà nhà tháp đôi HH4 CDC
Mỹ Đình

TCty XD Sông - Tường barrette
Đà
- Đào hở, chống bằng dàn thép

9

Trụ sở văn phòng 59 Cty KT& Cty XD số 1, - Tường barrette
Quang Trung
XDHội HN
- Top – down
KTS

10

Ocean Park số 1 Đào Tr. ĐH...
Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm nhà cao tầng
http://51kd1.com/forum
Các giải pháp thiết kế và thi công tầng hầm nhà cao tầng
I. Đặt vấn đề
Trong thiết kế nhà cao tầng hiện nay ở Hà Nội, hầu hết đều có tầng hầm để giải quyết vấn
đề đỗ xe các hệ thống kỹ thuật của toàn nhà. Phổ biến các ng trình cao t10 đến
30 tầng được thiết kế tmột đến hai tng hầm để áp ứng yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư
trong hoàn cảnh công trình bị khống chế chiều cao và khuôn viên đất hạn... Vic xây
dựng tầng hầm trong nhà cao tầng đã tỏ ra có hiu quả tốt v mt công năng sử dụng và
phù hợp với chủ trương quy hoạch của thành phố. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa o
cáo tổng kết về tình hình kinh tế - k thuật cho các công trình trên địa bàn thành phố, cho
dù các công trình cao tầng kết hợp tầng hầm đã trở nên rất phổ biến.
Bài này đề cập đến các giải pháp thiết kế, thi công hiện nay cho dạng công trình này và
ưu nhược điểm của từng giải pháp. Đồng thời so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật giữa
các giải pháp thiết kế - thi ng dùng tường cthép, tường vây barrette và các giải pháp
thi công khác để qua đó rút ra những tổng kết ban đầu cho công tác thiết kế, thi công tầng
hầm trong nhà cao tầng nhằm đáp ứng được ng năng sdụng và giá thành hợp trên
địa bàn Hà Nội.
II. Tổng quan việc thiết kế nhà cao tầng có tầng hầm ở Hà Nội
Hiện nay ng trình nhà cao tầng thường từ một đến hai tầng hầm, trong đó nhà một
tầng hầm chủ yếu. Bảng 1. Thống một số ng trình hai tầng hầm trên địa bàn
tnh phố.
Bảng 1
TT
Tên công trình
Thiết kế
Đơn vị
thi công
Đặc điểm thi công tầng hầm
1
Văn phòng chung
cư 27 Láng Hạ
CDCC
Bachy
Soletanche
Cty XD số 1 HN
- Tường barrette
- Đào hở, chống bằng dàn tp
2
Trụ sở kho bạc NN 32
Cát Linh
CDCC
Delta
- Tường barrette
- Top down
3
Toà nhà 70-72
Triệu
CDCC
Delta
- Tường barrette
- Top down
4
VP Chung 47
Huỳnh Thúc Kháng
VNCC
Đông Dương
- Tường barrette
- Top down
5
Toà nhà Vincom 191
Bà Triệu
VNCC
Delta
- Tường barrette
- Top down
6
Chung cao tầng 25
Láng h
VNCC
Cty XD số 1 HN
- Tường barrette
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC - Người đăng: fullhouse24h-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ TÍCH HỢP CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN KHÁC 9 10 19