Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp phân tích vi sinh Staphylococcus

Được đăng lên bởi kyduyen-ttkd
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích vi sinh thực phẩm
ĐỀ TÀI: QUY

TRÌNH PHÂN TÍCH
ĐỊNH LƯỢNG
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
GVHD: PHAN THỊ KIM LIÊN
Nhóm : 12

Đặc điểm hình thái staphylococcus aureus
 Còn gọi là tụ cầu
vàng
 Cầu khuẩn,gram
dương, không sinh
bào tử
 Sống hiếu khí tùy
nghi.
 Có khả năng đông
tụ huyết tương

staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus

Phát triển được trên môi trường chứa
15% NaCl
Trên môi trường không chọn lọc tạo sắc
tố vàng
Tạo độc tố Enterotoxin bền nhiệt

Đặc điểm nuôi cấy
• Dễ mọc trên môi trường ở điều kiện
hiếu khí và kị khí tùy nghi.
• Nhiệt độ thích hợp là 35-37oC, pH 6-7,
hoạt độ nước 0,83-0,9.

Đặc điểm sinh hóa
Lên men đường manitol, glucose, lactose,
không lên men glycerin.
Cho phản ứng  Indol âm tính
 Methyl Red dương
tính
 Voges – Proskauer
dương tính
 Chuyển Nitrate thành

Nguồn nhiễm
Thực phẩm chứa nhiều muối như
jambon, kem tổng hợp, nước súp và
các loại thủy sản.
Thực phẩm đóng hộp, xúc xích, lạp
xưởng.
Tiếp xúc từ nhà bếp.
Trong quá trình chế biến.

ĐỊNH LƯỢNG S.AUREUS

Nguyên tắc
• Cấy lên bề mặt của môi trường chọn lọc một
lượng mẫu qui định.
• Ủ các đĩa trong điều kiện hiếu khí ở 37oC và
kiểm tra sau 24h hoặc 48h.
• Tính số lượng S.aureus trong 1ml hoặc 1g mẫu
từ những khuẩn lạc điển hình và không điển
hình trên các đĩa ở độ pha loãng khác nhau và
khẳng định bằng kết quả thử coagulase (+).

Dụng cụ, thiết bị

Hóa chất và môi trường
Môi trường và hóa chất
Dung dịch Saline Peptone Water
(SPW)
Môi trường Baird-Parker Agar (BPA)
Egg yolk tellurite emulsion
Môi trường Trypticase Soy Agar (TSA)
Brain heart influsion broth (BHI)
Huyết tương thỏ đông khô
HCl và NaOH 10%

Mục đích
Pha loãng mẫu
Nuôi cấy S.aureus

Phục hồi
Khẳng định
S.aureus
Chỉnh pH môi
trường

Quy trình phân tích

Chuẩn bị mẫu
Lấy 10g(mẫu rắn)
hoặc 10ml(mẫu lỏng)

Dung dịch pha loãng
SPW vô trùng

Dập mẫu trong 1 phút hoặc lắc đều 2-3 phút
Đồng nhất mẫu

Pha loãng mẫu
10-1 ml

Hút 1ml mẫu
9ml SPW
vô trùng

Môi trường pha loãng SPW
• Peptone
• NaCl
• Nước cất

1g
8,5g
1000ml

Phân lập trên môi trường chọn
lọc
Hút 0.1ml mẫu
BP
A

Môi trường nuôi cấy BairdParker Agar
•
•
•
•
•
•
•

Tryptone
Cao thịt
Cao nấm men
Sodium pyruvate
Glycine
Lithium chloride.6H2O
Agar

10g
5g
1g
10g
12g
5g
20g

Quan sát, đếm khuẩn lạc
Sau 24h
Sau 24h tiếp theo

Đánh dấu
khuẩn lạc
điển hình

Đánh dấu khuẩn lạc
không điển hình

Khẳng định
Chuyển 5 khuẩn lạc đặc trưng và 5
khuẩn lạc không đặc trưng sang ống
nghiệm chứa môi trường TSA
Ủ ở 37oC trong 24h
Cấy vào các ống nghiệ...
Phân tích vi sinh thực phẩm
ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH
ĐỊNH LƯỢNG
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
GVHD: PHAN THỊ KIM LIÊN
Nhóm : 12
Phương pháp phân tích vi sinh Staphylococcus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp phân tích vi sinh Staphylococcus - Người đăng: kyduyen-ttkd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phương pháp phân tích vi sinh Staphylococcus 9 10 257