Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp sunfit hóa

Được đăng lên bởi thaibinhtu
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 5864 lần   |   Lượt tải: 24 lần
CÔNG NGHỆ SẢNXUẤT ĐƯỜNG – BÁNH KẸO
Đề tài số 7:

Tìm hiểu phương pháp làm sạch
sulfitte hóa
GVHD:
SVTH:

Th.S Hồ Xuân Hương
Từ Thái Bình
Phạm Thị Thanh Hương

Phương pháp sunfit hóa
Phương pháp sunfit hóa còn gọi là phương pháp SO2 vì

trong phương pháp này người ta dùng lưu huỳnh dưới
dạng khí SO2 để làm sạch nước mía.
Phương pháp sunfit có thể chia làm 3 loại:
 Phương pháp sunfit hóa axit
 Phương pháp sunfit hóa kiềm mạnh
 Phương pháp sunfit hóa kiềm nhẹ

Đặc điểm:
Thông SO2 ­vào nước mía đến pH

axit và thu được sản phẩm đường
trắng.
Đây là phương pháp có nhiều ưu

điểm nên được dùng rộng rãi trong
sản xuất đường.

Ưu, nhược điểm của phương pháp sunfitte hóa
–

Ưu điểm

Thao tác dễ thực hiện, vốn đầu tư ít.
Sản phẩm thu được là đường RS.
Hiệu quả làm sạch tốt.
–

Nhược điểm.

Hóa chất sử dụng nhiều.
Hàm lượng muối canxi trong nước mía tương đối nhiều, ảnh hưởng

đến sự đóng cặn của thiết bốc hơi cho nên ảnh hưởng đến hiệu suất
thu hồi đường.
Đường saccharose chuyển hóa tương đối lớn, đường khử bị phân hủy,

tổn thất đường trong bùn lọc cao. Trong quá trình bảo quản đường dễ
hút ẩm và tăng màu.

Phương pháp sunfit hóa axit

Sơ đồ công nghệ của phương pháp sunfit hóa axit

Click to edit Master text styles
Second level
 Third level


Fourth level
 Fifth level

Các điều kiện công nghệ
Cho vôi sơ bộ
Nước mía hỗn hợp thường được cho vôi sơ bộ đến pH =

6,4 ­ 6,6.
Tác dụng:
Trong nước mía có chứa không ít axit hữu cơ và một số

axit vô cơ, các loại axit này ra theo nước mía sau khi ép,
nếu không tiến hành xử lý cho vôi vào ngay, nó sẽ làm
cho đường saccarose chuyển hóa tạo nên tổn thất đường.

Cho vôi sơ bộ

Trung hòa axit hữu cơ và vô cơ.
Tác dụng trao đổi tạo kết tủa:
2K3PO4 + 3 Ca(OH)2

Ca3 (PO4)2 + 6 KOH

K2SO4 +

Ca SO4

MgCl2 +

Ca(OH)2
Ca(OH)2

+ 2 KOH

Ca Cl2 + Mg(OH)2

Cho vôi sơ bộ
Trong nước mía có nhiều loại keo, với những

pH đẳng điện khác nhau, cần xác định trị số pH
thích hợp để ngưng tụ được nhiều keo, đồng
thời không ảnh hưởng đến sự chuyển hóa và
phân hủy đường. Sau nữa do tác dụng của
Ca2+ đối với chất nguyên sinh tế bào sinh vật
nên ức chế được sự phát triển của vi sinh vật

Tác dụng

Gia nhiệt 1

Làm mất nước của thể keo ưa nước và tăng nhanh quá trình

ngưng kết của keo.
Tăng tốc dộ và hoàn thiện phản ứng hóa học đặc biệt là phản

ứng tạo kết tủa CaSO3
ở nhiệt độ cao sự hòa tan của CaSO3 giảm do đó sự kết tủa

được dễ dàng.
Điều kiện kỹ thuật
Nhiệt độ 55­600C

Thông SO2 lần 1
Tác dụng
Tách các chất...
CÔNG NGHỆ SẢNXUẤT ĐƯỜNG – BÁNH KẸO
Đề tài số 7:
Tìm hiểu phương pháp làm sạch
sulfitte hóa
GVHD: Th.S Hồ Xuân Hương
SVTH: Từ Thái Bình
Phạm Thị Thanh Hương
phương pháp sunfit hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp sunfit hóa - Người đăng: thaibinhtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
phương pháp sunfit hóa 9 10 345