Ktl-icon-tai-lieu

PIC và IC

Được đăng lên bởi Trần Đăng Quang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I.

PIC16F887

PIC16F887 là vi điều khiển 8-bit có những thông số kỹ thuật như sau:
- Clock hoạt động tối đa 20MHz.
- Chu kỳ máy bằng bốn lần chu kỳ xung clock.
- Chip dùng loại 40 chân, mỗi chân có 1 chức năng riêng.
- Điện áp hoạt động rộng từ 2V đến 5.5V.
PIC gồm có các khối sau: (Tôi mới tìm được 8 khối, 2 khối còn lại các ông xem nó ở đâu)
-

Khối ALU

-

Khối bộ nhớ chứa chương trình

-

Khối bộ nhớ chứa dữ liệu EPROM

-

Khối bộ nhớ file thanh ghi RAM

-

Khối giải mã lệnh và điều khiển

-

Khối thanh ghi đặc biệt

-

Khối ngoại vi timer

-

Khối giao tiếp nối tiếp

-

Khối chuyển đổi tín hiệu sang số

-

Khối các port xuất nhập khẩu.

PIC 16F887 có 3 loại bộ nhớ: ROM, RAM, EEPROM
ROM: PIC 16F887 có 8 Kb flash ROM
EEPROM: dữ liệu chứa trong EEProm được lưu vĩnh cửu thậm chí khi mất nguồn điện. không
giống ROM, dữ liệu trong EEPROM có thể thay đổi theo hoạt động của vi điều khiển.
RAM: đây là bộ nhớ thứ 3 và cũng là 1 phần trong bộ nhớ vi điều khiển, nó
gồm 2 phần: thanh ghi dùng chung và thanh ghi có chức năng đặc biệt

II. GIỚI THIỆU VỀ IC THỜI GIAN THỰC
-IC RTC tích hợp cho thời gian. Chip này có 7 thanh ghi với 8 bit mỗi thanh ứng với: thứ, ngày,
tháng, năm, giờ, phút, giây, ngoài ra còn 1 thanh điều chỉnh ngõ ra phụ và 56 thanh trống sử
dụng như RAM
-Dùng chuẩn truyền thông I2C để đọc và ghi
-Cấu trúc các chân:
+X1 và X2 là đầu vào dao động nối với thạch anh
+ Vbat nguồn nuôi chip ~ 3V nguồn để chip hoạt động liên tục khi không có
nguồn Vcc
+ Vcc nguồn cho giao tiếp I2C ~ 5V
+ GND nguồn Mass chung cho cả Vcc và Vbat
+ SQW/OUT không ảnh hưởng đến tgian thực nên bỏ trống
+ SCL và SDA là hai bus dữ liệu
- Trong bộ nhớ của DS1037 có tất cả 64 thanh ghi nhưng 8 thanh ghi đầu là thanh ghi thời gian
thực nên ta chỉ qtâm đến 8 thanh này thôi. Lần lượt 8 thanh ghi đầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự
giây-> năm, giây là 0x00 cho đến năm là 0x06. Bỏ qua thanh ghi Control
- Chế độ hoạt động:
+ Chế độ slave nhận( DS1307 ghi): phần này tôi không hiểu lắm. chắc chỉ đọc ở file doc
học thuộc @@!
+ Chế độ slave phát( DS1307 đọc): phần này tôi không hiểu lắm. chắc chỉ đọc ở file doc
học thuộc @@!

THUẬT TOÁN GIAO TIẾP I2C VỚI VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F887
+ điều kiện start và stop: ban đầu khi chưa thực hiện giao tiếp cả 2 đường SDA cà SCL đều ở
mức cao sẵn sàng cho giao tiếp
 Start: SDA xuống thấp còn SCL vẫn cao

Stop: SDA từ thấp lên cao còn SCL vẫn cao

+ Chế độ hoạt động:
+ Chế độ slave nhận( DS1307 ghi): phần này tôi không hiểu lắm. chắc chỉ đọc ở file doc
học t...
I. PIC16F887
PIC16F887 là vi điều khiển 8-bit có những thông số kỹ thuật như sau:
- Clock hoạt động tối đa 20MHz.
- Chu kỳ máy bằng bốn lần chu kỳ xung clock.
- Chip dùng loại 40 chân, mỗi chân có 1 chức năng riêng.
- Điện áp hoạt động rộng từ 2V đến 5.5V.
PIC gồm có các khối sau: (Tôi mới tìm được 8 khối, 2 khối còn lại các ông xem nó ở đâu)
- Khối ALU
- Khối bộ nhớ chứa chương trình
- Khối bộ nhớ chứa dữ liệu EPROM
- Khối bộ nhớ file thanh ghi RAM
- Khối giải mã lệnh và điều khiển
- Khối thanh ghi đặc biệt
- Khối ngoại vi timer
- Khối giao tiếp nối tiếp
- Khối chuyển đổi tín hiệu sang số
- Khối các port xuất nhập khẩu.
PIC 16F887 có 3 loại bộ nhớ: ROM, RAM, EEPROM
ROM: PIC 16F887 có 8 Kb flash ROM
EEPROM: dữ liệu chứa trong EEProm được lưu vĩnh cửu thậm chí khi mất nguồn điện. không
giống ROM, dữ liệu trong EEPROM có thể thay đổi theo hoạt động của vi điều khiển.
RAM: đây là bộ nhớ thứ 3 và cũng là 1 phần trong bộ nhớ vi điều khiển, nó
gồm 2 phần: thanh ghi dùng chung và thanh ghi có chức năng đặc biệt
PIC và IC - Trang 2
PIC và IC - Người đăng: Trần Đăng Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PIC và IC 9 10 341