Ktl-icon-tai-lieu

Pipe Vice Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pipe Vice Assembly

1

Pipe Vice Assembly
In this Project, you will create all components of the Pipe Vice assembly, as shown in
Figure 1, and then assemble them. The dimensions of the components are given in
Figures 2 and 3.

Figure 1 The Pipe Vice assembly

Figure 2 Views and dimensions of the Base

2

Student Project

Figure 3 Views and dimensions of the Screw, Handle, Movable Jaw, and Handle Screw

...
Pipe Vice Assembly 1
In this Project, you will create all components of the Pipe Vice assembly, as shown in
Figure 1, and then assemble them. The dimensions of the components are given in
Figures 2 and 3.
Figure 1 The Pipe Vice assembly
Pipe Vice Assembly
Figure 2 Views and dimensions of the Base
Pipe Vice Assembly - Trang 2
Pipe Vice Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Pipe Vice Assembly 9 10 361