Ktl-icon-tai-lieu

PLC S7 - 200

Được đăng lên bởi Lê Kiều
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU
PLC S7-200

 PHẦN CỨNG.
 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.
 CẤU TRÚC BỘ NHỚ.
 LẬP TRÌNH

Mô tả

CPU221

CPU222

CPU224/226

Bộ nhớ Chương trình

2k

2k

4k

Bộ nhớ dữ liệu

1k

1k

2.5k

Số module Mở rộng

0

2

7

Số ngõ vào I (tối đa)

I0.0…I0.5

I0.0 …I15.7

I0.0 …I15.7

Số ngõ vào I trên module

5
I0.0…I0.5

8
I0.0 …I0.7

10
I0.0 …I1.1

Số ngõ ra Q (tối đa

Q0.0…Q0.3

Q0.0…Q15.7

Q0.0…Q15.7

Số ngõ ta Q trên module

4
Q0.0…Q0.3

6
Q0.0…Q0.5

10
Q0.0…Q1.1

Mô tả

CPU221

CPU222

CPU224/226

Ngõ vào Analog

None

AIW0…AIW30

AIW0…AIW60

Ngõ ra Analog

None

AQW0…AQW30

AQW0…AQW60

Vùng nhớ V

VB0…VB2047

VB0…VB2047

VB0…VB5519

Vùng nhớ M

MB0…MB31

MB0…MB31

MB0…MB31

Timer

T0…T255

T0…T255

T0…T255

Counter

C0…C255

C0…C255

C0…C255

High Speed
Counter

HC1,HC3,HC4,HC5 HC1,HC3,HC4,HC5

HC0…HC5

Có 3 loại đèn báo hoạt động:
 RUN: đèn xanh -báo hiệu PLC đang hoạt động.
 STOP: đèn vàng -báo hiệu PLC dừng
 SF (System Failure): đèn đỏ-báo hiệu PLC bịsựcố.
Có2 loại đèn chỉthị:
 Ix.x: chỉtrạng thái logic ngõ vào.
 Qx.x: chỉtrạng thái logic ngõ ra.

Mức logic 1: 24VDC/7mA
Mức logic 0: đến 5VDC/1mA
Đáp ứng thời gian: 0.2ms
Cách ly quang: 500ACV
Địa chỉ ngõ vào: Ix.x

Ngõ ra Relay hoặc transistor Sourcing
Điện áp tác động: 24 -28VDC/2A
Chịu quá dòng đến 7A
Điện trở cách ly nhỏ nhất: 100MΩ
Điện trởcông tắc: 200mΩ
Thời gian chuyển mạch tối đa 10ms
Địa chỉ ngõ ra: Qx.x
Không có chế độ bảo vệ ngắn mạch!

Điện áp nguồn 20 –24DCV
Dòng tối đa 900mA
Thời gian duy trì khi mất nguồn 10ms
Cầu chì bên trong 2A/250V
Không có cách ly nguồn điện

Có3 vị trí lựa chọn cho công tắc chọn mode hoạt động:
RUN: cho phép PLC thực hiện chương trình/ PLC
sẽdừng chương trình khi có sự cố.
STOP: buộc PLC ở trạng thái dừng.
TERM: cho phép máy lập trình quyết định chế độ
hoạt động của PLC.

Sử dụng cổng RS485 để ghép nối với máy tính hoặc
thiết bị khác.
Tốc độ truyền là 9600 bauds

Sử dụng cáp PC/PPI để chuyển đổi giữa RS232 và
RS485

RS232-485

Sử dụng cáp PC/PPI để chuyển đổi giữa RS232 và
RS485

Chức năng:
Lưu trữ tạm thời các bảng trạng thái I/O.
Lưu trữ chương trình, dữ liệu, …
Làm bộ đệm trạng thái các chức năng PLC.

Phân loại:
RAM
EEPROM
Bộ nhớ mở rộng.

Gồm 4 vùng:
Vùng chương trình: lưu trữ lệnh chương trình
Vùng tham số: lưu trữ các tham số như từ khóa,
địa chỉ, …
Vùng dữ liệu: lưu trữ dữ liệu của chương trình
như kết quả tính, bộ đệm truyền thông, …
Vùng đối tượng: lưu dữ liệu cho các đối tượng lập
trình như counter, tim...
GIỚI THIỆU
PLC S7-200
PLC S7 - 200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PLC S7 - 200 - Người đăng: Lê Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
PLC S7 - 200 9 10 190