Ktl-icon-tai-lieu

PLC S7300

Được đăng lên bởi Duyen Nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.1:Mục đích.
- Mục đích căn bản của đề tài là điều khiển ,giám sát và cảnh báo nhiệt độ của một
hệ thống lò nhiệt bất kì :lò hơi ,lò sấy .lò luyện kim ,lò sưởi…
-Để đạt được mục đích căn bản này chúng ta cần thực hiện được các mục đích sau .
+Cấu tạo ,nhiệm vụ cơ bản của các thành phần trong hệ thống ;nhiệm vụ các nút ấn
trong tủ điện ,hệ thống nhiên liệu ,buồng đốt(combustion chamber) ,ống dẫn nhiệt
(stack),hệ thong máy tính và giám sát.
+Nguyên lí hoạt động cơ bản của lò nhiệt đang nghiên cưú.
+Tìm hiểu về PLC chú trọng vào loại PLC sử dụng trong đề tài (PLC S7300 của
Simen)
+Tìm hiểu về modul mở rộng trong đề tài.
+Tìm hiểu về HMI (Win CC,OPC)
+Cảm biến nhiệt độ sử dụng trong lò nhiệt.
+Xây dựng thuật toán điều khiển và chương trình điều khiển khiển.
1.2: Phương pháp đo
Dựa vào yêu cầu của đề tài thì chúng ta xác định đối tượng cần đo ở đây là nhiệt độ
của một lò nhiệt từ đó chúng ta sẽ co hai cách đo có thể lựa chọn là đo bằng
phương pháp trực tiếp hoặc đo bằng phương pháp không tiếp xúc bằng các cảm
biến nhiệt độ thông dụng hiện nay
-Phương pháp đo trực tiếp :khi đo cảm biến sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trường đo
dựa trên hiện tượng dãn nở của vật liệu biến đổi trạng thái của vật liệu,thay đổi
điện trở của vật liệu , hiệu ứng nhiệt điện…
-Phương pháp đo không tiếp xúc (đo dán tiếp):cảm biến sẽ không tiếp xúc với môi
trường đo mà đại lượng đo phụ thuộc vào bức xạ nhiệt của môi trường đo vào nhiệt
độ như đo bằng các cảm biến nhiệt bức xạ hoặc cảm biến nhiệt quang.
-Sau đây tìm hiểu về các loại cảm biến thông dụng của 2 phương pháp đo này

1.2.1:Phương pháp đo trực tiếp.
a : Cặp nhiệt điện .

Cấu tạo chung của cặp hiệt điện
-Cặp nhiệt điện được chế tạo dựa trên hiệu ứng nhiệt điện hay hiệu ứng (PeltierSeebeck), là sự chuyển nhiệt năng trực tiếp thành điện năng và ngược lại, trên một
số kết nối giữa hai vật dẫn điện khác nhau. Kết nối này thường gọi là cặp nhiệt
điện.
-Nói chung ta có 2 vật liệu khác nhau được nối lại với nhau ,một đầu nung nóng
,một đầu làm lạnh sự chênh lại giữa 2 mối nối sẽ suất hiện một hiệu điện thế . Bằng
cách đo và tính toán hiệu điện thế này người ta sẽ tính ra được nhiệt độ của vật cần
đo
- Ưu điểm của cặp nhiệt điện
+Lắp ráp đơn giản, dễ dàng để thay thế;
+ độ chính xác cao;
+ phạm vi đo (-200 ℃ ~ 1300 ℃, trường hợp đặc biệt -270 ℃ ~ 2800 ℃);
+thời gian phản ứng nhiệt nhanh;
+ độ bền cơ học, chịu áp lực tốt cao;
+nhiệt độ cao lên đến 2800 độ;
+ tuổi thọ lâu dài.

-Nhược điểm : nhiều yếu tố ảnh hưởng ...
CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÍ THUYẾT
1.1:Mục đích.
- Mục đích căn bản của đề tài là điều khiển ,giám sát và cảnh báo nhiệt độ của một
hệ thống lò nhiệt bất kì :lò hơi ,lò sấy .lò luyện kim ,lò sưởi…
-Để đạt được mục đích căn bản này chúng ta cần thực hiện được các mục đích sau .
+Cấu tạo ,nhiệm vụ cơ bản của các thành phần trong hệ thống ;nhiệm vụ các nút ấn
trong tủ điện ,hệ thống nhiên liệu ,buồng đốt(combustion chamber) ,ống dẫn nhiệt
(stack),hệ thong máy tính và giám sát.
+Nguyên lí hoạt động cơ bản của lò nhiệt đang nghiên cưú.
+Tìm hiểu về PLC chú trọng vào loại PLC sử dụng trong đề tài (PLC S7300 của
Simen)
+Tìm hiểu về modul mở rộng trong đề tài.
+Tìm hiểu về HMI (Win CC,OPC)
+Cảm biến nhiệt độ sử dụng trong lò nhiệt.
+Xây dựng thuật toán điều khiển và chương trình điều khiển khiển.
1.2: Phương pháp đo
Dựa vào yêu cầu của đề tài thì chúng ta xác đnh đối tượng cần đo ở đây là nhiệt độ
của một lò nhiệt từ đó chúng ta sẽ co hai cách đo có thể lựa chọn là đo bằng
phương pháp trực tiếp hoặc đo bằng phương pháp không tiếp xúc bằng các cảm
biến nhiệt độ thông dụng hiện nay
-Phương pháp đo trực tiếp :khi đo cảm biến sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trường đo
dựa trên hiện tượng dãn nở của vật liệu biến đổi trạng thái của vật liệu,thay đổi
điện trở của vật liệu , hiệu ứng nhiệt điện…
-Phương pháp đo không tiếp xúc (đo dán tiếp):cảm biến sẽ không tiếp xúc với môi
trường đo mà đại lượng đo phụ thuộc vào bức xạ nhiệt của môi trường đo vào nhiệt
độ như đo bằng các cảm biến nhiệt bức xạ hoặc cảm biến nhiệt quang.
-Sau đây tìm hiểu về các loại cảm biến thông dụng của 2 phương pháp đo này
PLC S7300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PLC S7300 - Người đăng: Duyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
PLC S7300 9 10 395