Ktl-icon-tai-lieu

Power Train

Được đăng lên bởi luongthuc
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Power Train

Engine related parts

1. Drive plate
2. Torsion spring
3. Stopper pin
4. Friction plate
5. Damper assembly
6. Muffler
7. Rear engine mount
8. Front engine mount

OUTLINE
• The damper assembly is a wet type.
Oil capacity: 0.75 ℓ

RADIATOR • OIL COOLER • AFTERCOOLER
1. Reservoir tank
2. Oil cooler
3. Radiator
4. Fan
5. Radiator inlet hose
6. Radiator outlet hose
7. Radiator cap
8. Net
9. Shroud
10. Aftercooler

SPECIFICATIONS
Radiator : CWX-4 (PC200-7, PC200LC-7)
: CF19-5 (PC220-7, PC220LC-7)
Oil cooler : CF40-1

POWER TRAIN

1. Idler
2. Center swivel joint
3. Control valve
4. Final drive
5. Travel motor (HMV 110ADT-2)
6. Hydraulic pump (HPV95+95)
7. Engine (SAA6D102E-2)
8. Travel speed solenoid valve
9. Swing brake solenoid valve
10. Swing motor (KMF125ABE-5)
11. Swing machinery
12. Swing circle

FINAL DRIVE

1. Level plug
2. Drain plug
3. Cover
4. No. 2 sun gear (No. of teeth: 21)
5. No. 1 sun gear (No. of teeth: 10)
4. No. 1 planetary carrier
6. Cover
7. No. 2 planetary carrier
8. Sprocket
9. Floating seal
10. Travel motor
11. Hub
12. No. 2 planetary gear (No. of teeth: 36)
13. Ring gear (No. of teeth: 95)
14. No. 1 planetary gear (No. of teeth: 42)

Final Drive

1. Level plug

SWING MACHINERY
PC200-7, PC200LC-7

1. Swing pinion (No. of teeth: 15)
2. Spacer
3. Case
4. No. 2 planetary carrier
5. No. 2 sun gear
6. Ring gear
7. No. 1 sun gear
8. Swing motor
9. Oil level gauge
10. No. 1 planetary gear
11. No. 1 planetary carrier
12. No. 2 planetary gear
13. Drain plug

SWING MACHINERY
PC200-7, PC200LC-7

SWING CIRCLE
PC200-7, PC200LC-7
1. Swing circle inner race (No. of teeth: 110)
2. Ball
3. Swing circle outer race
a. Inner race soft zone S position
b. Outer race soft zone S position

TRACK FRAME • RECOIL SPRING
1 Idler
2 Track frame
3 Carrier roller
4 Final drive
5 Track roller
6 Track shoe
7 Center guard
8 Recoil spring
9 Front guard

Hydraulic Equipment Layout

HYDRAULIC EQUIPMENT LAYOUT DRAWING
1. Bucket cylinder
2. Arm cylinder
3. Boom cylinder
4. Hydraulic tank
5. Hydraulic filter
6. R.H. travel motor
7. Swing motor
8. Hydraulic pump
9. Control valve
10. Oil cooler
11. L.H. travel motor
12. MultiMulti-pattern selector valve
13. L.H. PPC valve
14. Safety lever (electric type)
15. Center swivel joint
16. R.H. PPC valve
17. Travel PPC valve
18. Attachment circuit selector valve
20. Accumulator
21. Solenoid valve assembly
21A PPC lock solenoid
21B Travel junction solenoid
21C Pump merge/divider solenoid
21D Travel speed solenoid
21E...
Power
Power
Train
Train
Power Train - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Power Train - Người đăng: luongthuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Power Train 9 10 597