Ktl-icon-tai-lieu

powerpoint giới thiệu về cảm biến siêu âm

Được đăng lên bởi Đặng Thương
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT
TỔ ĐIỆN TỬ

ỨNG DỤNG CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐỂ ĐO KHOẢNG
CÁCH
Sinhviênthựchiện:ĐẶNG LANTHƯƠNG
LẠI THỊ THÙYTRANG
NGUYỄN THỊ HÀ(20/07/95
Giáoviênhướngdẫn:Th.SPhùngCôngPhiKhanh
HàNội, 14/04/2016

NỘI DUNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

III. THỰC NGHIỆM

IV. KẾT LUẬN

GIỚI THIỆU CHUNG

Mụctiêuđặtra:
-Họctập,tìmhiểuvềcảmbiếnsiêuâm
-Ứngdụngcủacảmbiếnsiêuâmtrênthựctế.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1.
2.
3.

ViđiềukhiểnAT89S52
CảmbiếnsiêuâmSRF05
MànhìnhLCD

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG NGHIÊNCỨU
KHỐI NGUỒN

CẢMBIẾN`SIÊU ÂM
SRF05
LCD

AT 89S52

KHỐI RƠ LE

KHỐI DAO ĐỘNG

THỰC NGHIỆM

1.
2.
3.
4.

Khoảngcáchthuậnlợi
Khoảngcáchmù
Vớivậtnhỏvàởxa
Khicó2vậtthể

KẾT LUẬN

1.Đạtđượcmụctiêuđặtra.
2.Ứngdụngđượctrongthựctếnhư:cảnhbáonguyhiểm, …
3.Cònnhiềuhạnchếchưađượckhắcphụcnhưcácyếutốmôitrường,nhiễutầnsố, …
4.Trongtươnglai,hạnchếkhắcphụcvàkếthợppháttriểntheonhiềuhướng:
+NghiêncứukĩthuậtSonat
+Nghiêncứuứngdụngsiêuâmtrongcácmôitrườngkhácnhau
+Siêuâmtrongmôitrườngvâtrắn

CHÚNG EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN
Tàiliệuthamkhảo:

1.
2.

Siêuâm,nguyênlývàứngdụng–NguyễnViếtKính-NguyễnĐăngLâm(năm2004)
Nguồntàiliệutrêninternet.

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA SƯ PHẠM KĨ THUẬT
TỔ ĐIỆN TỬ
ỨNG DỤNG CẢM BIẾN SIÊU ÂM ĐỂ ĐO KHOẢNG
CÁCH
Sinhviênthựchiện:ĐẶNG LANTHƯƠNG
LẠI THỊ THÙYTRANG
NGUYỄN THỊ HÀ(20/07/95
Giáoviênhướngdẫn:Th.SPhùngCôngPhiKhanh
HàNội, 14/04/2016
powerpoint giới thiệu về cảm biến siêu âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
powerpoint giới thiệu về cảm biến siêu âm - Người đăng: Đặng Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
powerpoint giới thiệu về cảm biến siêu âm 9 10 589