Ktl-icon-tai-lieu

pro engineer

Được đăng lên bởi Nhan Le
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1927 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ðẠI HỌC NHA TRANG
HỘI CAD/CAM/CAE

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ TOP-DOWN
PROENGINEER WILDFIRE/CREO
I.

Thiết kế TOP-DOWN
1.Khái niệm
Là kiểu thiết kế mà trong ñó ý tưởng thiết kế ñược xây dựng ñầu tiên làm dữ
liệu trung tâm dữ liệu ñó có tên gọi là Skeleton (bộ khung,bộ sườn) và tấc cả
các chi tiết thành phần ñều ñược xây dựng từ bộ Skeleton này.Có thể nói
Skeleton là bộ máy chỉ huy của suốt quá trình thiết kế.

1
Dangphu90
Writer by Mr.ðặng
vanphu50ckct@gmail.com

ðẠI HỌC NHA TRANG
HỘI CAD/CAM/CAE

Hình 1:Qui luật chung của TOP-DOWN Design
2. Ưu ñiểm
- Khi thết kế TOP-DOWN các thông tin liên quan ñến thiết kế ñều nằm ở
skeleton nên việc thiết kế sẽ diễn ra ñồng thời.
- Khi thay ñổi kích thước ta chỉ cần thay ñổi kích thước ở Skeleton thì các chi
tiết ở bên dưới tự ñộng cập nhập.
- Các chi tiết thành phần bị thay ñổi hoặc bị xóa ñi không ảnh hưởng gì ñến các
chi tiết còn lại vì trong thiết kế TOP-DOWN không có quan hệ ràng buộc các
kiểu lắp ghép như kiểu thiết kế BOTTOM-UP.
- ðảm bảo ñộ chính xác cho các chi tiết khi lắp ráp với nhau.Thiết kế TOPDOWN dùng trong trường hợp thiết kế những sản phẩm có nhiều chi tiết cho
lại hiệu quả rất cao ñảm bảo ñộ chính xác.
2
Dangphu90
Writer by Mr.ðặng
vanphu50ckct@gmail.com

ðẠI HỌC NHA TRANG
HỘI CAD/CAM/CAE

3. Nhược ñiểm:
Người thiết kế tốn nhiều thời gian suy nghĩ ñể thiết kế Skeleton,nhưng khi thiết
kế xong Skeleton rồi thì mọi chuyện trở nên ñơn giản.Vì thế chúng ta phải có
chiến lược lùi 1 bước mà tiến tới 10 bước.Nếu như các bạn chọn thiết kế
BOTTOM-UP thì các bạn bắt tay vào thiết kế các chi tiết thành phần liền
nhưng mà hậu quả thì không lường trước ñược rất nguy hiểm.Nên tôi rất tâm
ñắc thiết kế TOP-DOWN nó thể hiện ñẳng cấp hơn nhiều so với BOTTOM-UP
II.

QUI TRÌNH CHUNG CỦA THIẾT KẾ TOP-DOWN

1. Trước tiên các bạn vào File-New-Assembly-ñặt tên-chọn ñơn vị
mmn_asm_design - OK vào môi trường lắp ráp như hình dưới (nhưng không có
Insert Here).

Hình 2

Hình 3

Muốn cho Insert Here xuất hiện các bạn làm như sau:
Click chuột trái vào Setting trên Model Tree như hình 3

3
Dangphu90
Writer by Mr.ðặng
vanphu50ckct@gmail.com

ðẠI HỌC NHA TRANG
HỘI CAD/CAM/CAE

Chọn Tree Fillter xuất hiện dialog box như hình 4 rồi chọn OK

Hình 4:
Kết quả xuất hiện Insert Here trên Model Tree như hình 5

Hình 5

4
Dangphu90
Writer by Mr.ðặng
vanphu50ckct@gmail.com

ðẠI HỌC NHA TRANG
HỘI CAD/CAM/CAE

2. Xây dựng dựng Skeleton Model trong TOP-DOWN Design
a) ðịnh nghĩ Skeleton Model
Skeleton có nghĩa Tiếng Việt là bộ khung,bộ xương.Skeleton l...
ðẠI HC NHA TRANG
HI CAD/CAM/CAE
1
Dangphu90
Writer by Mr.ðặng
vanphu50ckct@gmail.com
HƯỚNG DN THIT K TOP-DOWN
PROENGINEER WILDFIRE/CREO
I. Thiết kế TOP-DOWN
1.Khái nim
Là kiu thiết kế mà trong ñó ý tưng thiết kế ñưc xây dng ñầu tiên làm d
liu trung tâm d liu ñó có tên gi là Skeleton (b khung,b sườn) và tc c
các chi tiết thành phn ñều ñượcy dng t b Skeleton này.Có th nói
Skeleton là by ch huy ca sut quá trình thiết kế.
pro engineer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pro engineer - Người đăng: Nhan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
pro engineer 9 10 409