Ktl-icon-tai-lieu

proE nâng cao

Được đăng lên bởi vantoan70211-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Gv: Nguyễn Đình Thắng

2010

SỬ DỤNG LỆNH TOROIDIA BLEND...
TRONG PRO/ENGINEER WILDFIRE 5.0
Trình tự thực hiện:
B1: Vẽ khối có kích thước 1000 x 100 x 10 (mm)

B2: Insert / Advanced / Toroidia Blend...
Xuật hiện hộp thoại
-Chọn References sổ hộp thoại
-Nhấn chọ vào Solid Geometry
-Tại khung Profile Section để vẽ tiết diện
uốn cong ta chọn Define...
-Pro/e yêu cầu ta chọn mặt phẳng vẽ phác
Ta chọn ở giữa khối và vẽ phác như
hình dưới
nguyendinhthangckm@gmail.com

1

Gv: Nguyễn Đình Thắng

2010

sau khi ta kết thúc vẽ phác ta được hình sau
với các lựa chọn cho Toroidia Blend

+Blend Radius : Nhập bán kính uốn

+Blend Axis : Uốn cung theo trục Axis

nguyendinhthangckm@gmail.com

2

Gv: Nguyễn Đình Thắng

2010

+360 degrees Blend: Thể tích uốn góc 360º
Khi đó ta chọn 2 mặt đầu

nguyendinhthangckm@gmail.com

3

...
nguyendinhthangckm@gmail.com
Gv: Nguyễn Đình Thắng
2010
1
S DNG LNH TOROIDIA BLEND...
TRONG PRO/ENGINEER WILDFIRE 5.0
Trình t thc hin:
B1: V khi có kích thước 1000 x 100 x 10 (mm)
B2: Insert / Advanced / Toroidia Blend...
Xut hin hp thoi
-Chn References s hp thoi
-Nhn ch vào Solid Geometry
-Tại khung Profile Section để v tiết din
un cong ta chn Define...
-Pro/e yêu cu ta chn mt phng v phác
Ta chn gia khi và v phác như
hình dưới
proE nâng cao - Trang 2
proE nâng cao - Người đăng: vantoan70211-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
proE nâng cao 9 10 747